***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2018 11:56
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.416.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328.925
Transferler
-23.576.157 23.576.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
213.577 -30.842.934 -30.629.357 25.151 -30.604.206
Dönem Karı (Zararı)
-30.842.934 -30.842.934 24.566 -30.818.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
213.577 213.577 585 214.162
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.005.318 444.980 2.450.298 2.450.298
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-75.176 -8.969 -84.145 150.470 66.325
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-2.017.457 -28.821.710 30.842.934 3.767 -3.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.135.943 -305.153 -22.999.863 23.848.384 36.541 23.884.925
Dönem Karı (Zararı)
-22.999.863 -22.999.863 -33.018 -23.032.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.153.400 -305.153 46.848.247 69.559 46.917.806
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.746.811 -613.245 -7.360.056 -6.347 -7.366.403
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.061 11.186.062
Dönem Karı (Zararı)
5-26 -23.032.881 -30.818.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.136.066 23.558.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 6.861.429 4.718.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
189.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-24-30 637.991 405.492
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31-32 -4.073.448 477.163
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31-32 18.451.594 17.441.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -206.904 822.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -425.891 -1.565.468
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.298.644 1.258.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.052.466 24.262.795
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 583.584 1.423.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.535.771 7.008.070
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.058.796 171.298
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.126.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.596.392 12.889.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-550.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -540.760 541.034
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.132.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24 14.492.195 2.228.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
74.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.417.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
155.651 17.002.736
Ödenen Faiz
32 -5.816.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-197.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.017.814 -3.138.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 935.000 4.875.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.952.814 -2.196.604
Ödenen Faiz
-5.816.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.195.630 -9.014.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.482.624 22.932.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.385.453 -31.387.724
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-626.130
Ödenen Faiz
-11.037.806
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-863.735 67.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.135.755 -966.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.135.755 -966.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 650.635 1.616.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.786.390 650.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.786.389 650.635
Ticari Alacaklar
10 14.839.062 15.422.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.600.000 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.239.062 13.422.646
Diğer Alacaklar
11 18.051.186 13.515.415
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.781.289 13.245.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
269.897 269.861
Stoklar
13 874.024 2.932.820
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.382.354 2.027.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 486 437
Diğer Dönen Varlıklar
25 422.667 497.163
ARA TOPLAM
40.356.168 35.046.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.356.168 35.046.270
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.426.561 5.427.061
Diğer Alacaklar
11 70.817 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 70.817 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.775.483 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
18 250.307.553 198.643.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
551.979 588.982
Şerefiye
20 433.388 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 118.591 155.594
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.214.519 2.695.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
260.346.912 209.201.856
TOPLAM VARLIKLAR
300.703.080 244.248.126
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15.710.214 22.621.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 34.947.848 8.121.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 27.088
Ticari Borçlar
10 9.111.246 20.707.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 457.781 497.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.653.465 20.210.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 4.509.640 5.060.376
Diğer Borçlar
11 36.732 577.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 17.549 187.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 19.183 389.577
Ertelenmiş Gelirler
9 17.338.702 11.208.502
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 5.595.708 3.719.428
ARA TOPLAM
87.250.090 72.043.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.250.090 72.043.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 85.430.376 73.773.616
Ertelenmiş Gelirler
9 20.828 18.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.751.617 997.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.751.617 997.544
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 19.490.304 7.160.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 13.285
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.693.125 81.963.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.943.215 154.006.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.997.082 89.504.987
Ödenmiş Sermaye
26 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
166.015.852 127.931.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-562.638 -257.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-562.638 -257.485
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
166.578.490 128.189.358
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 243.598 243.598
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -74.436.932 -45.001.977
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -22.999.863 -30.842.934
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 762.783 736.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.759.865 90.241.343
TOPLAM KAYNAKLAR
300.703.080 244.248.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 45.967.305 24.377.587
Satışların Maliyeti
5 -39.031.623 -26.553.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.935.682 -2.176.156
BRÜT KAR (ZARAR)
6.935.682 -2.176.156
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.288.268 -2.209.164
Pazarlama Giderleri
28 -4.184.988 -3.434.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 3.687.052 2.213.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -1.443.510 -654.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.705.968 -6.260.138
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.705.968 -6.260.138
Finansman Gelirleri
31 10.397.559 5.902.845
Finansman Giderleri
32 -35.343.312 -29.638.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.239.785 -29.995.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34 206.904 -822.437
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 206.904 -822.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.032.881 -30.818.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.032.881 -30.818.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.018 24.561
Ana Ortaklık Payları
-22.999.863 -30.842.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.917.808 214.162
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 52.470.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -381.744 214.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.170.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.170.673
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.917.808 214.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.884.927 -30.604.211
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 36.541 25.146
Ana Ortaklık Payları
23.848.386 -30.629.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667779


BIST
16:491.981
Değişim :  2,79% |  53,85
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.982
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:49
PKENT 5.418,60 6.451.151 % 10,00  
INTEM 66,00 40.209.584 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
MZHLD 35,24 2.504.075 % 9,99  
16:49 Alış Satış %  
Dolar 13,6779 13,6804 % -0,85  
Euro 15,3811 15,3996 % -1,16  
Sterlin 18,0604 18,1510 % -0,96  
Frank 14,7211 14,8098 % -0,86  
Riyal 3,6403 3,6586 % -0,71  
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -4,41  
Altın Gr. 780 781 -8,72  
Cumhuriyet 5.172 5.250 -52,00  
Tam 5.147 5.277 -51,93  
Yarım 2.488 2.553 -25,12  
Çeyrek 1.248 1.276 -12,56  
Gümüş.Ons 22,26 22,30 -0,13  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 -0,13  
B. Petrol 74,77 74,77 1,69