***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 19:03
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780
Transferler
-3.621.821 2.871 -36.920.049 40.541.870 -5.097.072 45.886 -5.048.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.137.225 -37.282 -18.428 -5.192.935
Dönem Karı (Zararı)
-5.137.225 -37.282 -18.428 -5.192.935
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.875 96.967.884
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.875 96.967.884
Transferler
1.322.341 97.170 -5.077.879 5.137.225 5.137.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.467.718 -46.467.718 15.030 -46.116.813
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.478.857 1.478.857
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 802.727 340.767 -135.202.561 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.565.158 69.589.435
Dönem Karı (Zararı)
-46.131.843 -5.109.766
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-46.131.843 -5.109.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.739.537 19.359.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 592.838 9.563.470
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-809.793 85.175
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-809.793 85.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
628.228 550.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
628.228 550.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.923.835 -8.486.762
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 -1.117.646 2.828.815
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 -806.189 -11.912.372
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
371.987
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
224.808
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.252.099 18.069.970
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-542.530
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
119.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.957.464 55.911.507
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.127.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.425.872 -15.206.828
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -483.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8.942.180 -15.206.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.357.362 4.085.416
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 10.357.362 4.066.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 19.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-357.310 -871.088
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
54.243.183 -61.198.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.104.240 -1.654.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -51.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.052.713 -1.654.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
542.452
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.149.946 12.375
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.149.946 10.720
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.655
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
34 -19.905.605 136.003.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.928.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-139.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.789.076
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.565.158 70.161.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-453.785
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-118.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.089.914 -19.436.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -24.089.914 -19.436.830
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -24.089.914 -19.436.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.857.081 -48.974.685
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.822.000 21.266.660
Kredilerden Nakit Girişleri
24.822.000 21.266.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.569.850 -58.695.729
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.569.850 -58.695.729
Ödenen Faiz
33 1.890.769 -11.912.372
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
366.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.381.837 1.177.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.381.837 1.177.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.143.390 1.965.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.761.553 3.143.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.761.553 3.143.390
Finansal Yatırımlar
6 3.620.215 3.704.238
Ticari Alacaklar
7-4 790.752 893.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-4 483.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 307.060 893.581
Diğer Alacaklar
8-4 6.258.475 18.357.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-4 6.094.637 17.824.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 163.838 533.396
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.200.232 421.632
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
382.666
Diğer Dönen Varlıklar
28 5.290.104 119.202
ARA TOPLAM
18.921.331 27.022.233
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37 300.254.963 334.477.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
319.176.294 361.499.601
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6-3 14.876.811 14.876.811
Diğer Alacaklar
1 3.136.416 5.277.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-4 3.091.372 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.044 98.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 450.253 464.946
Maddi Duran Varlıklar
14 68.865.349 51.919.503
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 7.765 44.767
Peşin Ödenmiş Giderler
461.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.336.594 73.045.291
TOPLAM VARLIKLAR
406.512.888 434.544.892
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
16 36.206 33.256
Ticari Borçlar
7-4 1.256.975 1.308.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-4 393.254 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 863.721 863.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.729 98.228
Diğer Borçlar
8-4 26.399 53.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-4 5.936 30.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 20.463 22.981
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 83.495 163.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 740.156 6.351
ARA TOPLAM
2.148.960 1.663.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
37 347.113.098 333.164.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.262.058 334.827.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.133
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 4.920.901 2.735.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.920.901 2.749.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
354.182.959 337.577.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.979.023 96.632.009
Ödenmiş Sermaye
29 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 195.798.233 194.475.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 195.798.233 194.475.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
194.995.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-519.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 340.768 243.596
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-135.202.562 -130.124.681
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.131.843 -5.137.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
350.906 335.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.329.929 96.967.884
TOPLAM KAYNAKLAR
406.512.888 434.544.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 50.659.511 99.836.473
Satışların Maliyeti
30 -37.726.034 -70.769.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.933.477 29.067.461
BRÜT KAR (ZARAR)
12.933.477 29.067.461
Genel Yönetim Giderleri
31 -4.842.715 -8.815.748
Pazarlama Giderleri
31 -1.342.748 -1.709.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 2.297.959 4.775.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.891.617 -1.669.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.154.356 21.648.411
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.154.356 21.648.411
Finansman Gelirleri
33 46.450.278 25.733.757
Finansman Giderleri
35 -96.835.065 -53.034.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32 -43.230.431 -5.652.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.886.382 542.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-701.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.185.179 542.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.116.813 -5.109.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.116.813 -5.109.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 15.030 27.459
Ana Ortaklık Payları
29 -46.131.843 -5.137.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36 1.322.341 3.618.953
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
36 -1.230.145 4.024.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 961.090 -2.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 1.591.396 -402.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 1.591.396 -402.426
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36 1.322.341 3.618.953
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36 -44.794.472 -1.490.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.457 45.886
Ana Ortaklık Payları
-44.827.929 -1.536.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917463


BIST18:051.809
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7185 12,7951 % -0,17  
Euro 14,3659 14,4624 % -0,04  
Sterlin 17,0096 17,0949 % 3,27  
Frank 13,8320 13,9153 % 3,61  
Riyal 3,4091 3,4262 % 3,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 5,28  
Altın Gr. 736 736 22,69  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,92 22,96 0,08  
Gümüş Gr. 9,39 9,40 -0,02  
B. Petrol 73,68 73,68 0,46