***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 18:12
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.010 335.875 96.967.885
Transferler
-5.137.225 5.137.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
341.291 475.955 -34.073.600 -33.256.354 15.904 -33.240.450
Dönem Karı (Zararı)
-34.073.600 -34.073.600 15.904 -34.057.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
341.291 475.955 817.246 817.246
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-335.874 -335.874 -335.874
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.336.797 -43.659 243.597 -135.597.779 -34.073.600 63.039.782 351.779 63.391.561
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.356.757 441.476 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929
Transferler
-46.131.843 46.131.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.313 231.242.550 231.411.863 15.584 231.427.447
Dönem Karı (Zararı)
231.242.550 231.242.550 15.584 231.258.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
169.313 169.313 169.313
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-152.266.270 583.458 -151.682.812 -151.682.812
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 12.174.427 43.090.487 610.789 340.767 -180.750.946 -231.242.550 131.708.074 366.490 132.074.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.697.653 -18.509.374
Dönem Karı (Zararı)
231.242.550 -34.073.600
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
231.242.550 -34.073.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.116.066 -8.442.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 704.409
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-59.010 -90.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 1.261.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 -59.010 -1.288.725
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
31-32 -147.483
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
84.015
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.276.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 308.923
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -5.649.882
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-780.583 -3.778.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.519.245 24.006.854
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.654.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.130.284 -4.068.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.072.584 -4.068.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.466.348 -21.611.094
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.252.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.466.348 -20.359.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
788.303 Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.993.948 -448.553
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.521.856 283.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.521.856 728.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.638.674 -52.783
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.638.674 -30.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.473
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
34 -148.450.323 50.315.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.608.335 2.966.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-958.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-33.608.335 3.924.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.607.239 -18.509.374
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
90.414
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
71.947.012 -1.419.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 252.697.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.419.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-180.750.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.810.235 22.031.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.448.396
Kredilerden Nakit Girişleri
22.448.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.968.207
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.968.207
Ödenen Faiz
-9.842.028 -1.288.725
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
871.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.834.430 2.102.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.834.430 2.102.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.761.552 3.143.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.595.982 5.245.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.595.981 1.761.553
Finansal Yatırımlar
6 3.620.215
Ticari Alacaklar
8,27 35.352.041 790.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 425.992 483.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 34.926.049 307.060
Diğer Alacaklar
9,27 7.283.687 6.258.475
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,27 7.119.666 6.094.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 164.021 163.838
Stoklar
1.017.360
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.350.794 1.200.234
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.724.673 5.290.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.724.673 5.290.103
ARA TOPLAM
57.324.536 18.921.332
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
300.254.963
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.324.536 319.176.295
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14.876.810 14.876.810
Diğer Alacaklar
9,27 3.157.090 3.136.416
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,27 3.058.493 3.091.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 98.597 45.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.822.753 450.253
Maddi Duran Varlıklar
13 96.146.774 68.865.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 6.345 7.765
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.486.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.495.884 87.336.593
TOPLAM VARLIKLAR
176.820.420 406.512.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 19.828.157
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.866.033
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 233.359 36.206
Ticari Borçlar
8,27 2.619.488 1.256.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 389.071 393.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.230.417 863.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.083 5.729
Diğer Borçlar
9,27 2.671.972 26.399
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,27 2.645.543 5.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.429 20.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.739.555 83.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.403.362 740.156
ARA TOPLAM
38.384.009 2.148.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
347.113.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.384.009 349.262.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.523.232
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 90.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
90.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.734.841 4.920.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.361.847 4.920.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.745.856 354.182.958
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.708.074 51.979.024
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 12.174.428 12.174.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.701.276 195.798.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.701.276 195.798.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 340.767 340.767
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.750.947 -135.202.562
Net Dönem Karı veya Zararı
231.242.550 -46.131.843
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
366.490 350.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.074.564 52.329.930
TOPLAM KAYNAKLAR
176.820.420 406.512.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 5.309.821 4.020.661 1.552.069 2.058.763
Satışların Maliyeti
5 -3.049.353 -7.593.804 1.521.157 -2.758.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.260.468 -3.573.143 3.073.226 -699.587
BRÜT KAR (ZARAR)
2.260.468 -3.573.143 3.073.226 -699.587
Genel Yönetim Giderleri
20 -674.052 -2.060.441 -12.078 -996.724
Pazarlama Giderleri
20 -5.570 -187.735 53.004 -51.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 252.213.593 93.247 1.203.008 -536.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.345.298 -381.020 492.672 -236.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.449.141 -6.109.092 4.809.832 -2.521.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
251.449.141 -6.109.092 4.809.832 -2.521.325
Finansman Gelirleri
22 11.106.191 17.324.775 10.916.536 8.021.894
Finansman Giderleri
23 -32.843.727 -44.411.623 -8.775.079 -20.312.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
229.711.605 -33.195.940 6.951.289 -14.812.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.546.530 -861.756 2.540.571 460.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-639.529 -552.833 -350.846 -552.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.186.059 -308.923 2.891.417 1.013.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
231.258.135 -34.057.696 9.491.860 -14.351.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
231.258.135 -34.057.696 9.491.860 -14.351.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.585 15.904 5.455 -20.987
Ana Ortaklık Payları
231.242.550 -34.073.600 9.486.405 -14.330.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-152.096.957 1.088.617 -152.595.165 1.415.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-157.020.142 1.052.877 -157.136.270 1.195.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
610.789 141.028 442.445 326.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.312.396 -105.288 4.098.660 -106.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.312.396 -105.288 4.098.660 -106.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-152.096.957 1.088.617 -152.595.165 1.415.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.161.178 -32.969.079 -143.103.305 -12.935.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.585 15.904 5.455 -20.987
Ana Ortaklık Payları
79.145.593 -32.984.983 -143.108.760 -12.914.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959323


BIST11:261.912
Değişim :  1,68% |  31,60
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.912
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:24
PKENT 4.478,20 16.094.398 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
POLTK 409,40 6.108.311 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
YKSLN 6,51 16.019.306 % 9,97  
11:24 Alış Satış %  
Dolar 13,7591 13,7620 % 0,72  
Euro 15,5526 15,5714 % 0,40  
Sterlin 18,2263 18,3177 % 0,37  
Frank 14,8854 14,9751 % 0,47  
Riyal 3,6590 3,6774 % 0,54  
11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 1,18  
Altın Gr. 782 782 3,35  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,34 22,36 -0,04  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,02  
B. Petrol 71,38 71,38 1,71