***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 82.757.584 -204.975 243.597 -20.417.152 -1.020.429 96.082.754 598.985 96.681.739
Transferler
-1.020.429 1.020.429
Dönem Karı (Zararı)
-23.576.157 -23.576.157 -40.020 -23.616.177
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.731 20.731 1.770 22.501
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
45.506.950 -266.087 45.240.863 45.240.863
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.416.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328.925
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.416.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328.925
Transferler
-23.576.851 23.576.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
213.577 -30.842.934 -30.629.357 25.151 -30.604.206
Dönem Karı (Zararı)
-30.842.934 -30.842.934 24.566 -30.818.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
213.577 213.577 585 214.162
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.005.318 444.980 2.450.298 2.450.298
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-75.175 -8.969 -84.144 150.470 66.325
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.359 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.186.062 -24.223.036
Dönem Karı (Zararı)
5-26 -30.818.373 -23.616.177
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.558.314 19.853.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 4.718.660 4.632.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-24-30 405.492 2.400.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31-32 477.163 -243.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.297.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.774.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31-32 17.441.960 12.564.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31-32 82.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 822.437 818.396
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -1.565.468 -399.880
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.258.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.262.795 -13.056.406
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.423.952 -2.079.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.008.070 -2.611.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 171.298 -1.509.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.889.544 365.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 541.034 -9.189.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.228.897 1.968.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.002.736 -16.819.119
Ödenen Faiz
32 -5.816.674 -7.403.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.138.278 -1.107.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 4.875.000 905.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.196.604 -2.003.817
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
13 -9.513
Ödenen Faiz
-5.816.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.014.075 26.614.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.932.279 26.705.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.387.724
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-626.130 -90.378
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
67.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-966.291 1.284.169
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
31-32 -207.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-966.291 1.077.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.616.926 539.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 650.635 1.616.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 650.635 1.616.926
Ticari Alacaklar
15.422.646 16.846.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.422.646 16.846.598
Diğer Alacaklar
13.515.415 6.507.345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.245.555 6.235.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 269.860 271.419
Stoklar
13 2.932.820 2.761.522
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.027.154 8.533.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 436 881
Diğer Dönen Varlıklar
25 497.164 575.621
ARA TOPLAM
35.046.270 36.842.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.046.270 36.842.419
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.427.061 5.427.061
Diğer Alacaklar
70.817 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 70.817 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.775.483 2.420.483
Maddi Duran Varlıklar
18 198.643.611 203.917.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
588.982 640.947
Şerefiye
20 433.388 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 155.594 207.559
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.695.902 2.512.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.201.856 214.989.698
TOPLAM VARLIKLAR
244.248.126 251.832.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.621.227 14.072.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.121.886 6.115.078
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 27.088 620.292
Ticari Borçlar
20.707.638 7.818.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 497.176 207.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 20.210.462 7.610.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 5.060.376 1.764.656
Diğer Borçlar
577.491 36.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 187.914 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 389.577 36.080
Ertelenmiş Gelirler
9 11.208.502 22.519.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 3.719.428 3.208.222
ARA TOPLAM
72.043.636 56.154.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.043.636 56.154.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 73.773.617 69.859.286
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 27.088
Ertelenmiş Gelirler
9 18.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
997.544 1.178.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 997.544 1.178.222
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 7.160.131 6.284.446
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13.285
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.963.147 77.349.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.006.783 133.503.192
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.504.987 117.768.190
Ödenmiş Sermaye
26 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
26 -2.005.318
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 12.174.427 11.729.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.931.874 127.793.472
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.931.874 127.793.472
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.189.359 128.264.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -257.485 -471.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -45.001.977 -21.416.851
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -30.842.934 -23.576.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
736.356 560.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.241.343 118.328.925
TOPLAM KAYNAKLAR
244.248.126 251.832.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 24.377.587 37.554.882
Satışların Maliyeti
5 -26.553.743 -31.958.916
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.176.156 5.595.966
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.176.156 5.595.966
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -2.209.164 -2.334.367
Pazarlama Giderleri
28-29 -3.434.034 -1.929.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 2.213.504 1.683.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -654.289 -3.729.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.260.139 -714.730
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.260.139 -714.730
Finansman Gelirleri
31 5.902.846 14.184.151
Finansman Giderleri
32 -29.638.643 -36.584.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.995.936 -23.115.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-822.437 -500.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-822.437 -500.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.818.373 -23.616.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.818.373 -23.616.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 24.561 -40.020
Ana Ortaklık Payları
26 -30.842.934 -23.576.157
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 35 -1,23300000 -0,94500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
214.162 45.240.863
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 47.902.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.395.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 214.162 -266.087
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
214.162 45.240.863
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.604.211 21.624.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.146 -30.049
Ana Ortaklık Payları
-30.629.357 21.654.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592681


BIST
14:481.917
Değişim :  0,35% |  6,75
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:45
ACSEL 22,66 16.328.069 % 10,00  
RNPOL 10,89 164.385 % 10,00  
RAYSG 14,96 4.013.340 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 505.906 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.265.596 % 10,00  
14:45 Alış Satış %  
Dolar 13,7768 13,7810 % 0,45  
Euro 15,5611 15,5729 % 0,24  
Sterlin 18,2328 18,3243 % 0,68  
Frank 14,8770 14,9666 % -0,05  
Riyal 3,6605 3,6789 % 0,40  
14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -2,92  
Altın Gr. 789 789 2,69  
Cumhuriyet 5.215 5.294 -3,00  
Tam 5.191 5.320 1,07  
Yarım 2.509 2.574 0,51  
Çeyrek 1.258 1.287 0,26  
Gümüş.Ons 22,34 22,36 -0,20  
Gümüş Gr. 9,90 9,92 -0,03  
B. Petrol 71,69 71,69 1,81