***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 18:22
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.416.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328.925
Transferler
-23.576.157 23.576.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
132.329 -4.742.796 -4.610.467 -1.069 -4.611.536
Dönem Karı (Zararı)
-4.742.796 -4.742.796 -1.069 -4.743.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
132.329 132.329
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -338.733 243.597 -44.993.008 -4.742.796 113.157.723 559.666 113.717.389
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-30.842.934 30.842.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
176.413 -9.601.843 -9.425.430 -4.351 -9.429.781
Dönem Karı (Zararı)
-9.601.843 -9.601.843 -4.357 -9.606.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
176.413 176.413 6 176.419
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -81.072 243.597 -75.844.910 -9.601.843 80.079.557 732.005 80.811.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.709 11.186.062
Dönem Karı (Zararı)
-9.606.200 -30.818.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.998.256 23.558.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.108.801 4.718.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
329.458 405.492
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
412.109 477.163
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.047.183 17.441.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.750 822.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.955 -1.565.468
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.258.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.955.102 24.262.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-870.756 1.423.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
690.996 7.008.070
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.509.860 171.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.736.727 12.889.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.725 541.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.228.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
347.158 17.002.736
Ödenen Faiz
-335.449 -5.816.674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.395.754 -3.138.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.002 4.875.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.109.546 -2.196.604
Ödenen Faiz
-2.375.210 -5.816.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.658.746 -9.014.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.995.889 22.932.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.255.116 -31.387.724
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.397 -626.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-54.630 67.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.701 -966.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.701 -966.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.635 1.616.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
925.336 650.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 925.336 650.635
Ticari Alacaklar
14.551.890 15.422.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.600.000 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.951.890 13.422.646
Diğer Alacaklar
14.206.411 13.515.415
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.936.205 13.245.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 270.206 269.860
Stoklar
4.270.213 2.932.820
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.494.617 2.027.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
101 436
Diğer Dönen Varlıklar
1.025.582 497.164
ARA TOPLAM
37.474.150 35.046.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.474.150 35.046.270
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 5.427.061 5.427.061
Diğer Alacaklar
70.817 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 70.817 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.775.483 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
12 198.414.782 198.643.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
579.730 588.982
Şerefiye
13 433.388 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
146.342 155.594
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.680.915 2.695.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.948.788 209.201.856
TOPLAM VARLIKLAR
246.422.938 244.248.126
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 22.738.099 22.621.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 11.082.940 8.121.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 27.088
Ticari Borçlar
18.970.910 20.707.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
485.340 497.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.485.570 20.210.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.276.126 5.060.376
Diğer Borçlar
465.767 577.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 68.256 187.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 397.511 389.577
Ertelenmiş Gelirler
9 14.631.561 11.208.502
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.868.599 3.719.428
ARA TOPLAM
77.034.002 72.043.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.034.002 72.043.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 80.304.314 73.773.617
Ertelenmiş Gelirler
9 28.057 18.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.046.476 997.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.046.476 997.544
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.189.534 7.160.131
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.993 13.285
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.577.374 81.963.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.611.376 154.006.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.079.557 89.504.987
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
128.108.287 127.931.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
128.108.287 127.931.874
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.189.359 128.189.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -81.072 -257.485
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -75.844.911 -45.001.977
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -9.601.843 -30.842.934
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
732.005 736.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.811.562 90.241.343
TOPLAM KAYNAKLAR
246.422.938 244.248.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 1.575.169 1.882.879
Satışların Maliyeti
5 -3.598.926 -3.205.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.023.757 -1.322.528
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.023.757 -1.322.528
Genel Yönetim Giderleri
5 -652.397 -419.521
Pazarlama Giderleri
5 -170.472 -141.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 597.672 259.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -361.665 -546.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.610.619 -2.170.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.610.619 -2.170.947
Finansman Gelirleri
18 1.445.046 1.542.391
Finansman Giderleri
18 -8.455.330 -3.287.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.620.903 -3.916.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.703 -827.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 14.703 -827.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.606.200 -4.743.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.606.200 -4.743.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -4.357 -1.069
Ana Ortaklık Payları
16 -9.601.843 -4.742.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 176.419 133.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 176.419 133.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.419 133.329
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.429.781 -4.610.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.351 -1.069
Ana Ortaklık Payları
-9.425.430 -4.609.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606120


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01