***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.416.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328.925
Transferler
-23.576.157 23.576.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.559 -10.020.027 -10.072.586 35.552 -10.037.034
Dönem Karı (Zararı)
-10.020.027 -10.020.027 35.552 -9.984.475
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.559 -52.559
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.005.318 444.980 2.450.298 2.450.298
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.264.534 -523.621 243.597 -44.993.008 -10.020.027 110.145.902 596.287 110.742.189
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-30.842.934 30.842.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 252.192 -12.844.609 37.180.616 69.431 37.250.047
Dönem Karı (Zararı)
-12.844.609 -12.844.609 -4.028 -12.848.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 252.192 50.025.225 73.459 50.098.684
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 177.962.391 -5.293 243.597 -75.844.910 -12.844.609 126.685.603 805.787 127.491.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.893.626 -2.314.635
Dönem Karı (Zararı)
-12.848.637 -9.984.475
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.848.637 -9.984.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.127.247 7.983.729
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.375.650 2.380.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
612.523
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
612.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.013.337 881.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.013.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.861 3.418.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.455.919 -335.976
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.712.373 3.754.699
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
298.104
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-539.697
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.687.446 558.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
60.483 744.627
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-83.496
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-83.496
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.553.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.193.570 -313.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.835.020 -11.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.641.738 -2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.476.758 1.988.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.320.067 -1.173.276
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.319.721 -1.173.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.470.351 -1.324.572
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
356.240
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
192.356 1.320.997
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
218.792 1.320.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
184.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.693 444.181
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-161.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-359.215 444.181
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-66.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.002.799 430.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.800.091 430.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.202.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.527.820 -2.314.635
Ödenen Faiz
-4.823.375
Alınan Faiz
2.457.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.973.965 1.223.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
285.000 2.959.363
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
285.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.855.008 -1.735.413
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.855.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.403.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.496.132 84.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.271.012 4.030.622
Kredilerden Nakit Girişleri
21.271.012
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.731.771 -590.906
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.731.771
Ödenen Faiz
-2.043.109 -3.554.699
Alınan Faiz
199.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
628.541 -1.005.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
628.541 -1.005.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.635 1.616.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.279.176 610.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.279.176 650.635
Ticari Alacaklar
13.587.626 15.422.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.641.738 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.945.888 13.422.646
Diğer Alacaklar
18.835.481 13.515.415
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.565.275 13.245.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 270.206 269.861
Stoklar
4.403.171 2.932.820
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.874.523 2.027.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 225 436
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.297.254 497.164
ARA TOPLAM
43.277.456 35.046.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.277.456 35.046.270
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.427.061 5.427.061
Diğer Alacaklar
70.817 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 70.817 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.775.483 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
12 251.885.843 198.643.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
570.480 588.982
Şerefiye
13 433.388 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
137.092 155.594
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.204.775 2.695.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.934.459 209.201.856
TOPLAM VARLIKLAR
305.211.915 244.248.126
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 21.746.820 22.621.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 13.403.680 8.121.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 27.088
Ticari Borçlar
20.899.994 20.707.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 470.740 497.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.429.254 20.210.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.719.528 5.060.376
Diğer Borçlar
56.798 577.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 26.436 187.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.362 389.577
Ertelenmiş Gelirler
7 11.243.512 11.208.502
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.188.500 3.719.428
ARA TOPLAM
77.258.832 72.043.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.258.832 72.043.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 88.982.122 73.773.617
Ertelenmiş Gelirler
7 49.810 18.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.522.708 997.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.522.708 997.544
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 9.907.053 7.160.131
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13.285
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.461.693 81.963.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.720.525 154.006.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.685.603 89.504.987
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -5.293 -257.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.962.391 128.189.358
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 177.962.391 128.189.358
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -75.844.910 -45.001.976
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -12.844.609 -30.842.934
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
805.787 736.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.491.390 90.241.343
TOPLAM KAYNAKLAR
305.211.915 244.248.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 13.861.110 7.315.973 12.285.941 5.433.094
Satışların Maliyeti
3 -14.566.240 -10.842.683 -10.967.314 -7.637.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-705.130 -3.526.710 1.318.627 -2.204.182
BRÜT KAR (ZARAR)
-705.130 -3.526.710 1.318.627 -2.204.182
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.223.134 -889.391 -570.737 -469.870
Pazarlama Giderleri
17 -1.277.591 -1.400.665 -1.107.119 -1.259.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 921.193 1.060.536 323.521 801.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.691.834 -906.154 -1.330.169 -359.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.976.496 -5.662.384 -1.365.877 -3.491.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.976.496 -5.662.384 -1.365.877 -3.491.438
Finansman Gelirleri
19 5.020.430 2.188.405 3.575.384 646.014
Finansman Giderleri
20 -13.832.088 -5.765.869 -5.376.758 -2.478.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.788.154 -9.239.848 -3.167.251 -5.323.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.483 -744.627 -75.186 82.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-60.483 -744.627 -75.186 82.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.848.637 -9.984.475 -3.242.437 -5.240.611
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.848.637 -9.984.475 -3.242.437 -5.240.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.028 35.552 329 36.620
Ana Ortaklık Payları
-12.844.609 -10.020.027 -3.242.766 -5.277.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.098.684 -52.559 49.922.265 -185.888
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 49.846.711 49.846.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 251.973 -52.559 75.554 -185.888
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.098.684 -52.559 49.922.265 -185.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.250.047 -10.037.034 46.679.828 -5.426.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
69.431 35.552 73.782 36.621
Ana Ortaklık Payları
37.180.616 -10.072.586 46.606.046 -5.463.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625319


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.247.685 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.676 % 10,00  
MZHLD 35,24 2.638.516 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5878 13,5996 % -1,44  
Euro 15,2910 15,3134 % -1,71  
Sterlin 17,9773 18,0675 % -1,41  
Frank 14,6661 14,7545 % -1,23  
Riyal 3,6211 3,6393 % -1,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 1,10  
Altın Gr. 783 783 -5,79  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 -0,01  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 -0,07  
B. Petrol 74,85 74,85 1,77