***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:12
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.416.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328
Transferler
-23.576.157 23.576.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.559 -10.020.027 -10.072.586 35.552 -10.037.034
Dönem Karı (Zararı)
-10.020.027 -10.020.027 35.552 -9.984.475
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.559 -52.559 -52.559
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.005.318 444.980 2.450.298 2.450.298
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.264.534 -523.621 243.597 -44.993.008 -10.020.027 110.145.902 596.287 110.742.189
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-30.842.934 30.842.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 -283.234 -8.303.126 41.186.673 53.268 41.239.941
Dönem Karı (Zararı)
-8.303.126 -8.303.126 -20.181 -8.323.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 -283.234 49.489.799 73.449 49.563.248
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 177.962.391 -540.719 243.597 -75.844.911 -8.303.126 130.691.660 789.624 131.481.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.840.036 -3.759.655
Dönem Karı (Zararı)
-8.323.207 -13.450.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.323.207 -13.450.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.893.782 9.304.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.668.131 3.586.669
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
632.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
636.388 833.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
636.388 833.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.109.330 -515.268
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.881.850 -515.268
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.173.416
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
348.156
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-530.392
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.166.765 4.552.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.684 846.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-283.496
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-283.496
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.041.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.846.045 5.504.075
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
700.797 3.795.664
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.641.738 -2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.342.535 5.795.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.099.289 -594.792
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.099.289 -596.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-890.803 -209.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
752.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.125 2.306.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.173 2.094.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.952 212.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
708.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-541.830 -27.824
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-159.171
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-382.659 -27.824
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-10.736.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.401.685 233.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-632.502 233.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.034.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.275.470 1.358.266
Ödenen Faiz
-5.444.717
Alınan Faiz
326.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-564.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.999.741 527.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
385.000 2.713.200
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
385.000 2.713.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.004.808 -2.185.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.004.808 -2.185.388
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-379.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.351.568 2.370.562
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.703.327 7.488.483
Kredilerden Nakit Girişleri
24.703.327 7.488.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.200.438 -5.444.717
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.200.438 -5.444.717
Ödenen Faiz
-3.151.321 326.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.791 -861.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.791 -861.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.635 1.616.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.162.426 755.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.162.426 650.635
Ticari Alacaklar
14.721.849 15.422.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.641.738 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 13.080.111 13.422.646
Diğer Alacaklar
17.614.703 13.515.415
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.344.843 13.245.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 269.860 269.861
Stoklar
3.823.623 2.932.820
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.217.338 2.027.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 354 437
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.129.748 497.163
ARA TOPLAM
40.670.041 35.046.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.670.041 35.046.270
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 5.426.561 5.427.061
Diğer Alacaklar
9 70.818 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.818 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.775.483 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
13 251.971.481 198.643.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
561.229 588.982
Şerefiye
14 433.388 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
127.841 155.594
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.753.572 2.695.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.559.144 209.201.856
TOPLAM VARLIKLAR
302.229.185 244.248.126
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 20.690.627 22.621.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.078.409 8.121.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 27.088
Ticari Borçlar
20.565.973 20.707.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 463.463 497.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.102.510 20.210.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.815.392 5.060.376
Diğer Borçlar
35.661 577.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 28.743 187.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.918 389.577
Ertelenmiş Gelirler
10 441.747 11.208.502
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.766.899 3.719.428
ARA TOPLAM
66.394.708 72.043.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.394.708 72.043.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 92.879.943 73.773.617
Ertelenmiş Gelirler
10 48.817 18.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.705.926 997.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.705.926 997.544
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 9.718.507 7.160.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 13.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.353.193 81.963.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.747.901 154.006.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.691.660 89.504.987
Ödenmiş Sermaye
17 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-540.719 -257.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-540.719 -257.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -540.719 -257.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 177.962.391 128.189.358
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -75.844.910 -45.001.977
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -8.303.126 -30.842.934
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
789.624 736.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.481.284 90.241.343
TOPLAM KAYNAKLAR
302.229.185 244.248.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 40.706.209 21.013.826 26.845.099 13.697.853
Satışların Maliyeti
4 -27.470.158 -20.595.629 -12.903.918 -9.752.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.236.051 418.197 13.941.181 3.944.907
BRÜT KAR (ZARAR)
13.236.051 418.197 13.941.181 3.944.907
Genel Yönetim Giderleri
4 -2.461.030 -1.593.533 -1.237.897 -1.124.040
Pazarlama Giderleri
4 -3.436.874 -2.524.705 -2.159.282 -704.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.554.275 1.140.788 633.082 80.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.785.098 -888.683 -93.265 17.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.107.324 -3.447.936 11.083.819 2.214.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.107.324 -3.447.936 11.083.819 2.214.447
Finansman Gelirleri
19 5.922.321 3.037.263 901.892 848.857
Finansman Giderleri
20 -21.347.268 -12.192.859 -7.515.180 -6.426.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.317.623 -12.603.532 4.470.531 -3.363.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.684 -846.701 54.799 -102.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.684 -846.701 54.799 -102.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.323.307 -13.450.233 4.525.330 -3.465.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.323.307 -13.450.233 4.525.330 -3.465.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -20.181 30.295 -16.153 -5.257
Ana Ortaklık Payları
17 -8.303.126 -13.480.528 4.541.483 -3.460.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.563.248 -52.559 -535.436 101.718
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 49.846.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -283.463 -52.559 -535.436 101.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.563.248 -52.559 -535.436 101.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.239.941 -13.502.792 3.989.894 -3.364.041
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.449 35.552 4.018 -5.257
Ana Ortaklık Payları
41.166.492 -13.538.344 3.985.876 -3.358.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639941


BIST
14:301.967
Değişim :  2,04% |  39,24
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.967
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:30
INTEM 66,00 34.352.351 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.302.319 % 9,99  
PKENT 5.417,90 5.736.190 % 9,99  
14:30 Alış Satış %  
Dolar 13,7011 13,7181 % -0,58  
Euro 15,4422 15,4690 % -0,71  
Sterlin 18,1097 18,2005 % -0,69  
Frank 14,7745 14,8636 % -0,50  
Riyal 3,6430 3,6613 % -0,64  
14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 2,86  
Altın Gr. 785 785 -4,20  
Cumhuriyet 5.185 5.263 -39,00  
Tam 5.163 5.294 -35,11  
Yarım 2.496 2.561 -16,99  
Çeyrek 1.252 1.280 -8,49  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 0,01  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 -0,06  
B. Petrol 74,85 74,85 1,77