***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.05.2019 18:23***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.055 0 30 247.159
Yeni Bakiye
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.055 0 30 247.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 -2.693 -8 -2.634
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -375 0 0 7.958 0 42.610 40.055 -2.693 22 244.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.291
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
57.291
Finansal Kiralama Gelirleri
56.341
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
950
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-45.777
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-40.369
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.509
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.899
BRÜT KAR (ZARAR)
11.514
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -5.918
Personel Giderleri
-3.999
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-164
Genel İşletme Giderleri
-1.755
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.596
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 12.076
Bankalardan Alınan Faizler
708
Kambiyo İşlemleri Karı
6.448
Diğer
4.920
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -18.340
Özel Karşılıklar
-18.340
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -305
Diğer
-305
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-973
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.728
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-2.701
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-2.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8
Ana Ortaklık Payları
-2.693
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.242
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
51.137
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-47.708
Alınan Ücret ve Komisyonlar
950
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.482
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.201
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.999
Diğer
-3.821
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
145.986
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
136.246
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-172.067
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
207.792
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-25.985
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
148.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -737
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-168.682
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-168.682
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.886
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-14.305
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 163.105
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 148.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.701
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
67
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 83
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.336 146.464 148.800
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 10.517 0 10.517
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 505.577 2.202.520 2.708.097
Kiralama İşlemleri (Net)
6 485.067 2.138.553 2.623.620
Finansal Kiralama Alacakları
650.808 2.409.150 3.059.958
Kazanılmamış Gelirler (-)
-165.741 -270.597 -436.338
Takipteki Alacaklar
6 33.826 148.769 182.595
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -13.316 -84.802 -98.118
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 20.962 0 20.962
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 530 0 530
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 10.602 0 10.602
DİĞER AKTİFLER
11 39.186 154.370 193.556
ARA TOPLAM
589.710 2.503.354 3.093.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 230 0 230
Satış Amaçlı
230 0 230
VARLIKLAR TOPLAMI
589.940 2.503.354 3.093.294
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 406.956 2.320.537 2.727.493
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 16 162 178
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
16 4.344 0 4.344
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.344 0 4.344
CARİ VERGİ BORCU
10 15.882 0 15.882
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 22.786 78.086 100.872
ARA TOPLAM
449.984 2.398.785 2.848.769
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 244.525 0 244.525
Ödenmiş Sermaye
140.000 0 140.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.220 0 16.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.958 0 7.958
Kar Yedekleri
42.610 0 42.610
Yasal Yedekler
7.984 0 7.984
Olağanüstü Yedekler
34.626 0 34.626
Kar veya Zarar
37.362 0 37.362
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
40.055 0 40.055
Dönem Net Kâr veya Zararı
-2.693 0 -2.693
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 22
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
694.509 2.398.785 3.093.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 5.589.707 19.207.820 24.797.527
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
22 448.005 344.572 792.577
Cayılamaz Taahhütler
402.205 99.884 502.089
Cayılabilir Taahhütler
45.800 244.688 290.488
Kiralama Taahhütleri
45.800 244.688 290.488
Finansal Kiralama Taahhütleri
45.800 244.688 290.488
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.026.662 3.373.044 4.399.706
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.064.374 22.925.436 29.989.810http://www.kap.org.tr/tr/Bil17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6379 8,6412 % 1,35  
Euro 10,1381 10,1436 % 0,84  
Sterlin 11,8343 11,8936 % 0,98  
Frank 9,2315 9,2871 % 0,90  
Riyal 2,2971 2,3086 % 1,38  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -0,66  
Altın Gr. 487 487 6,17  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,43 22,45 -0,48  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,05  
B. Petrol 75,34 75,34 -0,33