***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2019 18:25***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138
Yeni Bakiye
109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -91 0 0 0 0 0 0 25.077 -21 24.965
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -237 0 0 5.628 0 42.610 0 25.077 49 230.075
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.055 0 31 247.160
Yeni Bakiye
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.055 0 31 247.160
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 4.796 -28 4.827
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -383 0 0 7.958 0 42.616 40.055 4.796 3 251.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
118.020 83.724 60.729 41.506
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
118.020 83.724 60.729 41.506
Finansal Kiralama Gelirleri
115.884 81.811 59.543 40.431
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.136 1.913 1.186 1.075
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-91.523 -65.237 -45.746 -35.924
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-84.325 -56.152 -43.957 -29.880
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-7 0 -7 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.513 -6.670 -4 -4.698
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.678 -2.415 -1.778 -1.346
BRÜT KAR (ZARAR)
26.497 18.487 14.983 5.582
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -12.758 -10.849 -6.840 -5.739
Personel Giderleri
-8.894 -7.146 -4.895 -3.921
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-313 -211 -149 -103
Genel İşletme Giderleri
-3.551 -3.492 -1.796 -1.715
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
13.739 7.638 8.143 -157
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 17.176 41.579 5.099 30.532
Bankalardan Alınan Faizler
1.321 148 613 99
Temettü Gelirleri
0 109 0 109
Kambiyo İşlemleri Karı
8.962 22.998 2.513 14.760
Diğer
6.893 18.324 1.973 15.564
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -22.982 -15.822 -4.642 -12.619
Özel Karşılıklar
-22.982 -15.822 -4.642 -12.619
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -178 -1.197 128 -1.190
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -1.023 0 -1.023
Diğer
-178 -174 128 -167
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.755 32.198 8.728 16.566
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.755 32.198 8.728 16.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -2.987 -7.142 -1.259 -4.069
Cari Vergi Karşılığı
0 -7.072 0 -3.977
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.987 -70 -1.259 -70
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 -22
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.768 25.056 7.469 12.497
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.768 25.056 7.469 12.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28 -21 -20 -11
Ana Ortaklık Payları
4.796 25.077 7.489 12.508
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-18.769 39.807
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
104.806 82.315
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-115.485 -54.500
Alınan Temettüler
0 109
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.136 1.911
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.531 20.147
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.248 12.777
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.894 -7.146
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-7.111 -15.806
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
147.999 -205.807
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-122.409 -625.946
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.258 -4.594
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
302.228 364.520
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-29.562 60.213
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
129.230 -166.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -2.639 -545
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5 58
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.634 -487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.513 207.900
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-161.817 -93.903
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-158.311 113.997
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.324 20.152
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-20.391 -32.338
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 163.105 112.060
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 142.714 79.722


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.768 25.056
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
59 -91
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59 -91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 74 -114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.827 24.965


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.218 140.496 142.714 2.705 160.400 163.105
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 10.517 0 10.517 10.517 0 10.517
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 512.660 2.262.625 2.775.285 507.004 2.081.837 2.588.841
Kiralama İşlemleri (Net)
6 497.248 2.200.259 2.697.507 491.995 2.021.677 2.513.672
Finansal Kiralama Alacakları
689.984 2.474.354 3.164.338 655.248 2.281.106 2.936.354
Kazanılmamış Gelirler (-)
-192.736 -274.095 -466.831 -163.253 -259.429 -422.682
Takipteki Alacaklar
6 29.492 150.998 180.490 27.004 129.143 156.147
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -14.080 -88.632 -102.712 -11.995 -68.983 -80.978
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 22.187 0 22.187 20.543 0 20.543
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 779 0 779 523 0 523
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 9.356 0 9.356 12.346 0 12.346
DİĞER AKTİFLER
11 43.675 173.383 217.058 47.033 242.385 289.418
ARA TOPLAM
601.392 2.576.504 3.177.896 600.671 2.484.622 3.085.293
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 230 0 230 230 0 230
Satış Amaçlı
230 0 230 230 0 230
VARLIKLAR TOPLAMI
601.622 2.576.504 3.178.126 600.901 2.484.622 3.085.523
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 416.974 2.389.790 2.806.764 261.581 2.260.051 2.521.632
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 127 142 269 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0 168.682 0 168.682
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 4.592 0 4.592 4.747 0 4.747
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.592 0 4.592 4.747 0 4.747
CARİ VERGİ BORCU
10 3.136 0 3.136 13.771 0 13.771
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 26.370 85.002 111.372 31.359 98.173 129.532
ARA TOPLAM
451.199 2.474.934 2.926.133 480.140 2.358.224 2.838.364
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 251.993 0 251.993 247.159 0 247.159
Ödenmiş Sermaye
140.000 0 140.000 140.000 0 140.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.212 0 16.212 16.153 0 16.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.958 0 7.958 7.958 0 7.958
Kar Yedekleri
42.616 0 42.616 42.610 0 42.610
Yasal Yedekler
7.984 0 7.984 7.984 0 7.984
Olağanüstü Yedekler
34.632 0 34.632 34.626 0 34.626
Kar veya Zarar
44.851 0 44.851 40.055 0 40.055
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
40.055 0 40.055 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.796 0 4.796 40.055 0 40.055
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 0 3 30 0 30
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
703.192 2.474.934 3.178.126 727.299 2.358.224 3.085.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 5.520.240 20.479.655 25.999.895 5.446.023 18.294.684 23.740.707
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
24 227.271 455.250 682.521 403.112 509.874 912.986
Cayılamaz Taahhütler
176.945 166.835 343.780 352.393 135.445 487.838
Cayılabilir Taahhütler
50.326 288.415 338.741 50.719 374.429 425.148
Kiralama Taahhütleri
50.326 288.415 338.741 50.719 374.429 425.148
Finansal Kiralama Taahhütleri
50.326 288.415 338.741 50.719 374.429 425.148
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.163.904 3.794.709 4.958.613 895.951 2.934.630 3.830.581
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.911.415 24.729.614 31.641.029 6.745.086 21.739.188 28.484.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780602


BIST
18:051.418
Değişim :  -0,42% |  -5,94
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler18:05
GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5267 8,5284 % 1,20  
Euro 10,0442 10,0811 % 1,09  
Sterlin 11,7281 11,7869 % 0,84  
Frank 9,1582 9,2134 % 0,35  
Riyal 2,2670 2,2784 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -41,60  
Altın Gr. 481 481 -5,12  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 -0,96  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,18  
B. Petrol 75,66 75,66 0,21