***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.10.2020 18:22***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Yeni Bakiye
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 50.612 0 50.576
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -584 10.580 0 0 0 54.290 0 50.612 0 333.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
200.871
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
200.871
Finansal Kiralama Gelirleri
196.956
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.915
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-99.761
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-93.861
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-9
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.891
BRÜT KAR (ZARAR)
101.110
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -21.405
Personel Giderleri
-14.032
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-480
Genel İşletme Giderleri
-6.893
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
79.705
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 38.790
Bankalardan Alınan Faizler
2.961
Türev Finansal İşlemler Karı
67
Kambiyo İşlemleri Karı
20.310
Diğer
15.452
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -43.675
Özel Karşılıklar
-23.925
Genel Karşılıklar
-19.750
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -4.422
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-4.187
Diğer
-235
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
70.398
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-19.786
Cari Vergi Karşılığı
-7.517
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-12.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
50.612
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
50.612
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
50.612
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00253000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-48.606
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
147.461
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-154.664
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.915
Elde Edilen Diğer Kazançlar
17.482
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.178
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.032
Ödenen Vergiler
-9.606
Diğer
-43.340
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
61.358
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-682.646
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
824
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-80
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
675.354
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
67.906
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -1.315
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
259
Diğer
140
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
-4.121
Diğer
-9
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.130
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
18.346
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
26.052
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 67.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 93.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.612
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -45
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.576


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 21.309 71.753 93.062
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 13.277 0 13.277
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 701.155 2.603.568 3.304.723
Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
6 675.056 2.563.029 3.238.085
Finansal Kiralama Alacakları
909.601 2.928.362 3.837.963
Kazanılmamış Gelirler (-)
-234.545 -365.333 -599.878
Takipteki Alacaklar
63.065 135.664 198.729
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-36.966 -95.125 -132.091
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 23.766 0 23.766
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.047 0 1.047
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
665 0 665
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 68.319 262.718 331.037
ARA TOPLAM
829.538 2.938.039 3.767.577
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
829.538 2.938.039 3.767.577
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 535.797 2.685.511 3.221.308
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 61 25 86
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
14 4.384 19.626 24.010
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.260 0 4.260
Genel Karşılıklar
124 19.626 19.750
CARİ VERGİ BORCU
10 7.083 0 7.083
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 6.472 0 6.472
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 41.740 132.957 174.697
ARA TOPLAM
595.537 2.838.119 3.433.656
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 333.921 0 333.921
Ödenmiş Sermaye
200.000 0 200.000
Sermaye Yedekleri
244 0 244
Diğer Sermaye Yedekleri
244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.775 0 28.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
54.290 0 54.290
Yasal Yedekler
11.317 0 11.317
Olağanüstü Yedekler
42.973 0 42.973
Kar veya Zarar
50.612 0 50.612
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.612 0 50.612
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
929.458 2.838.119 3.767.577


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 6.652.691 41.535.588 48.188.279
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
22 272.960 602.747 875.707
Cayılamaz Taahhütler
86.402 152.678 239.080
Cayılabilir Taahhütler
186.558 450.069 636.627
Kiralama Taahhütleri
186.558 450.069 636.627
Finansal Kiralama Taahhütleri
186.558 450.069 636.627
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.634.829 7.832.897 10.467.726
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.560.480 49.971.232 59.531.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884027


BIST17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6389 8,6475 % 1,43  
Euro 10,1377 10,1428 % 0,83  
Sterlin 11,8318 11,8912 % 0,96  
Frank 9,2311 9,2867 % 0,89  
Riyal 2,2971 2,3086 % 1,38  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -1,54  
Altın Gr. 486 486 5,96  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,37 22,40 -0,53  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,06  
B. Petrol 75,09 75,09 -0,58