***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.02.2021 18:34***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -442 7.958 0 0 0 42.610 40.085 0 0 247.159
Yeni Bakiye
140.000 0 0 353 16.595 -442 7.958 0 0 0 42.610 40.085 0 0 247.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.184 -106 2.622 0 0 0 0 0 31.578 0 36.278
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -109 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 -92
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 0 31.578 0 283.345
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Yeni Bakiye
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -229 11.724 0 0 0 0 0 60.321 0 71.816
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 54.290 0 60.321 0 355.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
267.259 238.896
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
267.259 238.896
Finansal Kiralama Gelirleri
261.703 234.637
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.556 4.259
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-134.714 -169.680
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-125.708 -157.530
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-10 -11
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.644 -3.513
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.352 -8.626
BRÜT KAR (ZARAR)
132.545 69.216
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -29.172 -26.043
Personel Giderleri
-18.857 -17.090
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-754 -597
Genel İşletme Giderleri
-9.561 -8.356
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
103.373 43.173
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 52.072 29.263
Bankalardan Alınan Faizler
5.203 2.852
Türev Finansal İşlemler Karı
1.415 0
Kambiyo İşlemleri Karı
25.178 10.652
Diğer
20.276 15.759
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -63.630 -32.870
Özel Karşılıklar
-40.241 -32.870
Genel Karşılıklar
-23.389
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -5.165 -93
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-4.930 0
Diğer
-235 -93
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.650 39.473
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.650 39.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -26.329 -7.895
Cari Vergi Karşılığı
-12.802 -1.695
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.527 -6.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
60.321 31.578
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
60.321 31.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.321 31.578
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,30160000 0,18040000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
54.362 97.124
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
220.601 210.143
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-159.928 -94.572
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.257 1.501
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.857 -17.090
Ödenen Vergiler
-9.269 -14.270
Diğer
-10.043 -1.286
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
49.450 -47.154
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-611.242 331
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.086 -47.379
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-124
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
619.336 -2.749
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
46.566 2.643
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
103.812 49.970
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -2.702 -5.732
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
543 11
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.159 -5.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.644 3.513
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-51.615 -161.817
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-3.515
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10 -11
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-53.496 -158.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.548 17.971
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
51.705 -96.095
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 67.010 163.105
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 118.715 67.010


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
60.321 31.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
11.495 4.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.495 4.700
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -286 -128
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12.341 2.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-560 -358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.816 36.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 63.462 55.253 118.715 7.074 59.936 67.010
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 25.618 0 25.618 13.277 0 13.277
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 711.884 2.409.796 3.121.680 527.901 2.133.871 2.661.772
Kiralama İşlemleri (Net)
6 687.620 2.367.900 3.055.520 501.709 2.077.438 2.579.147
Finansal Kiralama Alacakları
925.919 2.706.854 3.632.773 708.861 2.343.923 3.052.784
Kazanılmamış Gelirler (-)
-238.299 -338.954 -577.253 -207.152 -266.485 -473.637
Takipteki Alacaklar
6 64.028 151.462 215.490 42.727 152.243 194.970
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -39.764 -109.566 -149.330 -16.535 -95.810 -112.345
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 24.603 0 24.603 24.240 0 24.240
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 967 0 967 908 0 908
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 5.788 0 5.788
DİĞER AKTİFLER
11 72.325 348.311 420.636 37.978 220.034 258.012
ARA TOPLAM
898.859 2.813.360 3.712.219 617.166 2.413.841 3.031.007
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 0 0 0 140 0 140
Satış Amaçlı
0 0 0 140 0 140
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
898.859 2.813.360 3.712.219 617.306 2.413.841 3.031.147
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 457.722 2.634.027 3.091.749 380.987 2.219.870 2.600.857
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 42 0 42 68 99 167
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 51.615 0 51.615 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 7.404 21.043 28.447 4.780 0 4.780
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.058 0 5.058 4.780 0 4.780
Genel Karşılıklar
6.16 2.346 21.043 23.389
CARİ VERGİ BORCU
10 16.670 0 16.670 8.650 0 8.650
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 8.299 0 8.299 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 45.588 114.648 160.236 30.189 103.159 133.348
ARA TOPLAM
587.340 2.769.718 3.357.058 424.674 2.323.128 2.747.802
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 355.161 0 355.161 283.345 0 283.345
Ödenmiş Sermaye
200.000 0 200.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
244 0 244 244 0 244
Diğer Sermaye Yedekleri
244 0 244 244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.306 0 40.306 28.811 0 28.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
54.290 0 54.290 47.712 0 47.712
Yasal Yedekler
11.317 0 11.317 9.738 0 9.738
Olağanüstü Yedekler
42.973 0 42.973 37.974 0 37.974
Kar veya Zarar
60.321 0 60.321 31.578 0 31.578
Dönem Net Kâr veya Zararı
60.321 0 60.321 31.578 0 31.578
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
942.501 2.769.718 3.712.219 708.019 2.323.128 3.031.147


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 6.683.957 40.943.684 47.627.641 5.670.214 21.358.612 27.028.826
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
22 211.799 718.602 930.401 222.659 618.378 841.037
Cayılamaz Taahhütler
86.402 216.024 302.426 165.625 218.807 384.432
Cayılabilir Taahhütler
125.397 502.578 627.975 57.034 399.571 456.605
Kiralama Taahhütleri
125.397 502.578 627.975 57.034 399.571 456.605
Finansal Kiralama Taahhütleri
125.397 502.578 627.975 57.034 399.571 456.605
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.830.374 8.241.818 11.072.192 1.650.501 4.777.053 6.427.554
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.726.130 49.904.104 59.630.234 7.543.374 26.754.043 34.297.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908932


BIST
14:221.426
Değişim :  0,14% |  2,00
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler14:22
GARFA 9,35 6.257.636 % 10,00  
TEZOL 16,77 2.225.983 % 9,97  
BASCM 10,50 288.687 % 9,95  
YEOTK 51,80 227.719.744 % 9,93  
AKYHO 2,47 21.440.680 % 9,78  
14:22 Alış Satış %  
Dolar 8,4713 8,4741 % 0,56  
Euro 9,9874 9,9946 % 0,22  
Sterlin 11,6737 11,7323 % 0,38  
Frank 9,1202 9,1752 % -0,06  
Riyal 2,2510 2,2623 % 0,48  
14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -17,43  
Altın Gr. 484 484 -2,02  
Cumhuriyet 3.206 3.254 -21,00  
Tam 3.192 3.273 -18,97  
Yarım 1.543 1.583 -9,18  
Çeyrek 774 792 -4,59  
Gümüş.Ons 23,43 23,45 -0,41  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,08  
B. Petrol 75,35 75,35 -0,10  
Seans Raporu 14:22
daha fazla