***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2017 18:12***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.199 10.160
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
140 91
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
138 91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 169 110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31 -19
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31 -19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
2 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.339 10.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644
Yeni Bakiye
65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91 91
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 -22.000
Dönem Net Karı (Zararı)
10.167 -7 10.160
Kar Dağıtımı
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000 353 0 0 353 15.105 -22 0 0 2.678 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 0 10.167 66 153.857
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.284 0 70 170.103
Yeni Bakiye
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.284 0 70 170.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138 2 140
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 -22.000
Dönem Net Karı (Zararı)
11.195 4 11.199
Kar Dağıtımı
1.284 1.176 108 -1.284
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.284 1.176 108 -1.284
Dönem Sonu Bakiyeler
109.000 353 0 0 353 17.517 39 0 0 3.470 0 39.794 6.286 0 33.508 0 0 0 11.195 74 181.442


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
8.223 10.280
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
61.281 53.010
Alınan Temettüler
6 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.624 1.068
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.355 4.908
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.591 2.740
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.963 -4.638
Ödenen Vergiler
10 0 -64
Diğer
-60.671 -46.744
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-57.448 -14.491
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-75.874 -4.131
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.160 -2.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)

Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.394 -24.735
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
12.192 17.300
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-49.225 -4.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -579 -68
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
359 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-220 -68
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
99.366 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
99.366 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.720 180
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
51.641 -4.099
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 16.680 55.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 68.321 51.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.404 55.396 33.784 27.365
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
66.404 55.396 33.784 27.365
Finansal Kiralama Gelirleri
64.780 54.328 32.893 26.760
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.624 1.068 891 605
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-44.882 -38.823 -22.950 -19.457
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.129 -37.934 -18.703 -19.001
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.817 0 -3.074
Diğer Faiz Giderleri
0 -67 0 -32
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.936 -822 -1.173 -424
BRÜT KAR (ZARAR)
21.522 16.573 10.834 7.908
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -8.408 -7.844 -4.200 -3.971
Personel Giderleri
-4.963 -4.638 -2.721 -2.330
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-410 -367 -41 -37
Genel İşletme Giderleri
-3.035 -2.839 -1.438 -1.604
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
13.114 8.729 6.634 3.937
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 10.133 11.350 2.649 7.096
Bankalardan Alınan Faizler
53 8 22 3
Temettü Gelirleri
6 0 6 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 3.110 0 777
Türev Finansal İşlemlerden
0 3.110 0 777
Kambiyo İşlemleri Karı
1.966 920 0 2.617
Diğer
8.108 7.312 2.621 3.699
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -8.587 -6.333 -613 -4.170
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -408 -862 -1.975 -166
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.855
Diğer
-408 -862 -120 -166
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.252 12.884 6.695 6.697
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.252 12.884 6.695 6.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -3.053 -2.724 -1.367 -1.139
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.053 -2.724 -1.367 -1.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.199 10.160 5.328 5.558
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.199 10.160 5.328 5.558
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-4 7 -3 -1
DÖNEM KARI/ZARARI
11.195 10.167 5.325 5.557
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2 0 2 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 640 67.679 68.319 2.525 14.156 16.681
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 5.793 0 5.793 5.793 0 5.793
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 432.931 1.192.316 1.625.247 365.867 1.182.200 1.548.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
405.182 1.125.103 1.530.285 351.073 1.149.060 1.500.133
Finansal Kiralama Alacakları
525.706 1.256.602 1.782.308 452.001 1.290.485 1.742.486
Kazanılmamış Gelirler (-)
-120.524 -131.499 -252.023 -100.928 -141.425 -242.353
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.983 25.278 40.261 5.784 7.550 13.334
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
12.766 41.935 54.701 9.010 25.590 34.600
DİĞER ALACAKLAR
10.734 12 10.746 8.275 285 8.560
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 36.507 22.944 59.451 22.728 43.064 65.792
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
68.909 110.672 179.581 40.080 142.715 182.795
Özel Karşılıklar (-)
-32.402 -87.728 -120.130 -17.352 -99.651 -117.003
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 21.093 0 21.093 21.189 0 21.189
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 581 0 581 618 0 618
Diğer
581 0 581 618 0 618
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 713 2.892 3.605 171 3.383 3.554
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
584 0 584 35 0 35
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 12.871 0 12.871 15.955 0 15.955
DİĞER AKTİFLER
11 248 0 248 82 0 82
ARA TOPLAM
522.697 1.285.843 1.808.540 443.238 1.243.088 1.686.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
9 208 0 208 208 0 208
Satış Amaçlı
208 0 208 208 0 208
AKTİF TOPLAMI
522.905 1.285.843 1.808.748 443.446 1.243.088 1.686.534
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
13 265.874 1.195.955 1.461.829 305.347 1.159.709 1.465.056
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 101.308 0 101.308 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
15 6.542 11.348 17.890 9.787 10.248 20.035
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
16 15.536 23.813 39.349 10.897 12.265 23.162
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10 435 0 435 2.095 0 2.095
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 3.609 0 3.609 3.310 0 3.310
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.609 0 3.609 3.310 0 3.310
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.322 1.564 2.886 1.207 1.566 2.773
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
394.626 1.232.680 1.627.306 332.643 1.183.788 1.516.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
181.442 0 181.442 170.103 0 170.103
Ödenmiş Sermaye
18 109.000 0 109.000 87.000 0 87.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.556 0 17.556 17.418 0 17.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.470 0 3.470 3.468 0 3.468
Kar Yedekleri
39.794 0 39.794 38.510 0 38.510
Yasal Yedekler
6.286 0 6.286 5.110 0 5.110
Olağanüstü Yedekler
33.508 0 33.508 33.400 0 33.400
Kar veya Zarar
11.195 0 11.195 23.284 0 23.284
Net Dönem Karı veya Zararı
11.195 0 11.195 23.284 0 23.284
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74 0 74 70 0 70
PASİF TOPLAMI
576.068 1.232.680 1.808.748 502.746 1.183.788 1.686.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 4.255.572 10.918.184 15.173.756 3.538.223 11.221.415 14.759.638
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23 237.179 371.522 608.701 60.613 251.852 312.465
Cayılamaz Taahhütler
138.096 45.566 183.662 11.637 41.513 53.150
Cayılabilir Taahhütler
99.083 325.956 425.039 48.976 210.339 259.315
Kiralama Taahhütleri
99.083 325.956 425.039 48.976 210.339 259.315
Finansal Kiralama Taahhütleri
99.083 325.956 425.039 48.976 210.339 259.315
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
282.196 300.541 582.737 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.774.947 11.590.247 16.365.194 3.598.836 11.473.267 15.072.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623278


BIST
18:051.418
Değişim :  -0,42% |  -5,94
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler18:05
GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5246 8,5262 % 0,00  
Euro 10,0480 10,0723 % 0,13  
Sterlin 11,7332 11,7921 % 0,89  
Frank 9,1619 9,2171 % 0,39  
Riyal 2,2684 2,2798 % 1,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.754 -0,55  
Altın Gr. 481 481 -5,32  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,88 22,93 -0,01  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,01  
B. Petrol 75,62 75,62 0,02