***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.10.2017 18:13***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.435 15.893
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7 884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9 92
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20 110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 -18
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2 792
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
2 833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -41
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -41
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.428 16.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644
Yeni Bakiye
65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92 792 884
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 -22.000
Dönem Net Karı (Zararı)
15.894 -1 15.893
Kar Dağıtımı
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000 353 353 15.105 -21 3.470 38.510 5.110 33.400 15.894 72 160.383
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000 353 353 17.517 -99 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 70 170.103
Yeni Bakiye
87.000 353 353 17.517 -99 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 70 170.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 2 -7
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 -22.000
Dönem Net Karı (Zararı)
22.421 14 22.435
Kar Dağıtımı
1.284 1.176 108 -1.284
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.284 1.176 108 -1.284
Dönem Sonu Bakiyeler
109.000 353 353 17.517 -108 3.470 39.794 6.286 33.508 22.421 84 192.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
27.957 5.812
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
95.894 79.103
Alınan Temettüler
6 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.029 1.608
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.743 2.489
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.783 2.863
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
10 -8.268 -7.071
Diğer
-83.230 -73.180
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-75.949 862
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-149.024 -79.383
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.631 -2.849
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
47.501 62.900
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29.205 20.194
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-47.992 6.674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -1.066 -44
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 -80
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.059 -124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
86.740 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
86.740 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
876 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
38.565 6.550
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 16.680 55.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 55.245 62.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.754 83.943 36.350 28.547
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
102.754 83.943 36.350 28.547
Finansal Kiralama Gelirleri
100.725 82.335 35.945 28.007
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.029 1.608 405 540
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-68.823 -58.200 -23.941 -19.377
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-59.265 -56.723 -20.136 -18.789
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.988 0 -3.171 0
Diğer Faiz Giderleri
0 -97 0 -30
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.570 -1.380 -634 -558
BRÜT KAR (ZARAR)
33.931 25.743 12.409 9.170
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -13.015 -11.558 -4.607 -3.714
Personel Giderleri
-8.268 -7.071 -3.305 -2.433
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-288 -345 122 22
Genel İşletme Giderleri
-4.459 -4.142 -1.424 -1.303
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
20.916 14.185 7.802 5.456
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 16.697 16.176 6.564 4.826
Bankalardan Alınan Faizler
73 14 20 6
Temettü Gelirleri
6 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 1.012 0 -2.098
Türev Finansal İşlemlerden
0 1.012 0 -2.098
Kambiyo İşlemleri Karı
3.213 6.088 1.247 5.168
Diğer
13.405 9.062 5.297 1.750
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -9.309 -9.675 -722 -3.342
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -15 -677 393 185
Diğer
-15 -677 393 185
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.289 20.009 14.037 7.125
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.289 20.009 14.037 7.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -5.854 -4.116 -2.801 -1.392
Cari Vergi Karşılığı
-1.495 0 -1.495 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.359 -4.116 -1.306 -1.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.435 15.893 11.236 5.733
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.435 15.893 11.236 5.733
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-14 1 -10 -6
DÖNEM KARI/ZARARI
22.421 15.894 11.226 5.727
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 1.462 53.783 55.245 2.525 14.156 16.681
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 5.793 0 5.793 5.793 0 5.793
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 456.869 1.242.405 1.699.274 365.867 1.182.200 1.548.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
447.808 1.155.144 1.602.952 351.073 1.149.060 1.500.133
Finansal Kiralama Alacakları
581.404 1.289.999 1.871.403 452.001 1.290.485 1.742.486
Kazanılmamış Gelirler (-)
-133.596 -134.855 -268.451 -100.928 -141.425 -242.353
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.834 27.394 35.228 5.784 7.550 13.334
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
1.227 59.867 61.094 9.010 25.590 34.600
DİĞER ALACAKLAR
12.443 2 12.445 8.275 285 8.560
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 35.912 23.292 59.204 22.728 43.064 65.792
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
68.085 108.779 176.864 40.080 142.715 182.795
Özel Karşılıklar (-)
-32.173 -85.487 -117.660 -17.352 -99.651 -117.003
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 21.080 0 21.080 21.189 0 21.189
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 498 0 498 618 0 618
Diğer
498 0 498 618 0 618
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 668 2.555 3.223 171 3.383 3.554
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 11 35 0 35
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 11.585 0 11.585 15.955 0 15.955
DİĞER AKTİFLER
11 184 0 184 82 0 82
ARA TOPLAM
546.505 1.322.037 1.868.542 443.238 1.243.088 1.686.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
9 208 0 208 208 0 208
Satış Amaçlı
208 0 208 208 0 208
AKTİF TOPLAMI
546.713 1.322.037 1.868.750 443.446 1.243.088 1.686.534
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
13 295.000 1.207.778 1.502.778 305.347 1.159.709 1.465.056
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 91.745 0 91.745 0 0 0
Bonolar
91.745 0 91.745 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
15 5.319 18.074 23.393 9.787 10.248 20.035
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
16 11.643 36.761 48.404 10.897 12.265 23.162
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10 2.111 0 2.111 2.095 0 2.095
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 3.341 0 3.341 3.310 0 3.310
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.341 0 3.341 3.310 0 3.310
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.312 1.658 2.970 1.207 1.566 2.773
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 1.477 0 1.477 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
411.948 1.264.271 1.676.219 332.643 1.183.788 1.516.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
192.531 0 192.531 170.103 0 170.103
Ödenmiş Sermaye
18 109.000 0 109.000 87.000 0 87.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.409 0 17.409 17.418 0 17.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.470 0 3.470 3.468 0 3.468
Kar Yedekleri
39.794 0 39.794 38.510 0 38.510
Yasal Yedekler
6.286 0 6.286 5.110 0 5.110
Olağanüstü Yedekler
33.508 0 33.508 33.400 0 33.400
Kar veya Zarar
22.421 0 22.421 23.284 0 23.284
Net Dönem Karı veya Zararı
22.421 0 22.421 23.284 0 23.284
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84 0 84 70 0 70
PASİF TOPLAMI
604.479 1.264.271 1.868.750 502.746 1.183.788 1.686.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 4.982.451 10.865.600 15.848.051 3.538.223 11.221.415 14.759.638
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23 248.599 390.291 638.890 60.613 251.852 312.465
Cayılamaz Taahhütler
172.508 47.463 219.971 11.637 41.513 53.150
Cayılabilir Taahhütler
76.091 342.828 418.919 48.976 210.339 259.315
Kiralama Taahhütleri
76.091 342.828 418.919 48.976 210.339 259.315
Finansal Kiralama Taahhütleri
76.091 342.828 418.919 48.976 210.339 259.315
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
445.396 441.371 886.767 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.676.446 11.697.262 17.373.708 3.598.836 11.473.267 15.072.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637700


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42