***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.10.2020 18:17***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 0 38.747.275
Transferler
480.253 -480.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.686 -399.608 109.686 -9.556.772 -9.556.772 0 -9.556.772
Dönem Karı (Zararı)
-9.556.772 -9.556.772 0 -9.556.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.686 -399.608 109.686 -399.608 0 -399.608
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.436.707 -425.005 -5.951.322 -9.556.772 28.790.895 0 28.790.895
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Transferler
-9.367.975 9.367.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
445 3.215.814 3.216.259 0 3.216.259
Dönem Karı (Zararı)
3.215.814 3.215.814 0 3.215.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
445 445 0 445
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 32.573.814 0 32.573.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.170.694 3.001.794
Dönem Karı (Zararı)
3.215.814 -9.556.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.215.814 -9.556.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-274.108 5.951.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 199.533 297.358
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-485.523 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -485.523 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.859 219.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -11.859 219.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-279.234 -567.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -477.160 -762.451
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 85.989 119.278
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 178.250 348.677
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -66.313 -272.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
416.230 4.553.629
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
416.230 4.553.629
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -113.255 1.459.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -10.593
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.333.531 6.425.620
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -5.724.728 8.383.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
571.257 -2.706.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-26 88.146 -2.442.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 483.111 -264.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366.838 5.045.037
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-26 -1.358.829 5.040.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.009 4.906
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -947.337
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.944 7.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.813 156.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-26 -7.079 -150.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -186.734 306.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 14.062 97.502
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.776 -3.560.857
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-26 18.533 -2.996.756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -136.309 -564.101
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-150.332 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
658.581 -50.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.391.825 2.820.680
Ödenen Faiz
23 -85.612 -119.278
Alınan Faiz
22 306.743 300.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -62.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -75.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -75.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.170.694 2.939.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.170.694 2.939.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.730.397 738.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 559.703 3.677.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 559.703 3.730.397
Finansal Yatırımlar
5 5.644.778 336.280
Ticari Alacaklar
517.866 607.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 510.552 602.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.314 4.951
Diğer Alacaklar
4.677.559 3.245.714
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 4.628.912 3.205.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 48.647 40.638
Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.658 1.714
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 102.968 56.982
Diğer Dönen Varlıklar
15 0 808.581
ARA TOPLAM
11.528.532 8.786.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.528.532 8.786.881
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 24.140.000 24.140.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.033.177 1.232.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.207 5.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.178.384 25.377.917
TOPLAM VARLIKLAR
36.706.916 34.164.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
94.157 283.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.157 283.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 60.552 46.490
Diğer Borçlar
242.091 260.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 33.379 16.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 208.712 244.215
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 150.332
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 150.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.695 44.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 5.949
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 38.695 38.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 150.000
ARA TOPLAM
435.495 935.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.495 935.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 140.938 241.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 6.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 0 6.480
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.556.669 3.623.813
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.697.607 3.871.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.133.102 4.807.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.573.814 29.357.555
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.1 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.3 11.499.696 11.499.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.499.696 11.499.251
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.3 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -46.697 -47.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.428.983 -6.061.008
Net Dönem Karı veya Zararı
3.215.814 -9.367.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.573.814 29.357.555
TOPLAM KAYNAKLAR
36.706.916 34.164.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.747.129 5.351.473 7.747.129 5.036.069
Satışların Maliyeti
18 -7.798.371 -4.603.336 -7.794.095 -4.242.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-51.242 748.137 -46.966 793.888
BRÜT KAR (ZARAR)
-51.242 748.137 -46.966 793.888
Genel Yönetim Giderleri
20 -800.181 -1.252.514 -175.829 -514.201
Pazarlama Giderleri
20 0 -10 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 919.716 377.043 832.436 11.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -670.194 -415.983 -460.696 171.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-601.901 -543.327 148.945 462.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.039.251 7.909.127 888.172 523.726
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -202.816 -15.226.847 0 355.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.234.534 -7.861.047 1.037.117 1.341.648
Finansman Gelirleri
23 0 0 0 0
Finansman Giderleri
23 -85.989 -119.278 -11.149 -26.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.148.545 -7.980.325 1.025.968 1.315.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
67.269 -1.576.447 -350.640 -647.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 67.269 -1.576.447 -350.640 -647.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.215.814 -9.556.772 675.328 667.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.215.814 -9.556.772 675.328 667.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.215.814 -9.556.772 675.328 667.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,12860000 -0,38230000 0,02700000 0,02670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
445 -399.608 0 -33.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
570 -512.317 0 -43.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-125 112.709 0 9.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-125 112.709 0 9.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
445 -399.608 0 -33.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.216.259 -9.956.380 675.328 634.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.216.259 -9.956.380 675.328 634.063http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881686


BIST
18:051.191
Değişim :  -0,64% |  -7,69
Açılış :  1.200  
Önceki Kapanış :  1.198  
En Yüksek
1.205
En Düşük
1.179
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 9,24 211.181.593 % 10,00  
SANFM 12,10 13.660.958 % 10,00  
KONYA 832,40 226.649.496 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
EMKEL 4,63 37.936.833 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9725 7,9767 % 0,12  
Euro 9,4415 9,4518 % 0,03  
Sterlin 10,3608 10,4128 % 0,05  
Frank 8,7782 8,8311 % 0,72  
Riyal 2,1181 2,1287 % 0,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 -5,57  
Altın Gr. 487 487 1,46  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,33 24,37 -0,25  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,08  
B. Petrol 41,29 41,29 -0,78