***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

15.08.2016 21:12
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor  )


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 53.940.776 51.205.000 26.572.108 23.658.147
Satışların Maliyeti
11 -52.744.409 -42.364.681 -26.021.840 -15.892.866
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.196.367 8.840.319 550.268 7.765.281
BRÜT KAR (ZARAR)
1.196.367 8.840.319 550.268 7.765.281
Genel Yönetim Giderleri
-4.262.570 -2.135.478 -2.286.711 -1.194.081
Pazarlama Giderleri
-268.982 -424.079 -35.380 -223.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 47.067.160 24.662.119 25.056.717 9.080.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.463.360 -10.647.264 -5.711.940 -2.793.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.268.615 20.295.617 17.572.954 12.634.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -17.090 -525.831 392.012 -286.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.251.525 19.769.786 17.964.966 12.347.846
Finansman Gelirleri
7.452 6.756 3.863 3.369
Finansman Giderleri
-263.374 -110.306 -113.499 -67.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.995.603 19.666.236 17.855.330 12.283.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.318.219 -866.028 -764.837 -441.322
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -918.442 76.323 -471.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.318.219 52.414 -841.160 29.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.677.384 18.800.208 17.090.493 11.842.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.677.384 18.800.208 17.090.493 11.842.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.002.075 555.454 2.206.937 291.579
Ana Ortaklık Payları
26.675.309 18.244.754 14.883.556 11.550.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 14 0,38000000 0,26000000 0,21000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 20.000.000 50.671.668 1.610.291 24.977.715 18.444.497 9.200.921 124.905.092 2.710.663 127.615.755
Transferler
215.255 8.984.186 -9.200.921 -1.480 0 -1.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.244.754 18.244.754 555.454 18.800.208
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.480 1.480 0 1.480
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 50.671.668 1.827.026 24.977.715 22.428.683 18.244.754 138.149.846 3.266.117 141.415.963
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Transferler
50.000.000 -50.000.000 1.093.472 7.677.289 37.730.177 -46.500.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.675.309 26.675.309 4.002.075 30.677.384
Kar Payları
-6.791.785 -6.791.785 -4.355.521 -11.147.306
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 13.521.268 2.561.182 32.619.545 47.793.524 26.675.309 193.170.828 40.853.877 234.024.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.675.465 -9.216.028
Dönem Karı (Zararı)
30.677.384 18.800.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.465.582 -17.546.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
697.778 65.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
315.137 88.816
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 315.137 88.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-303.652 60.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.135 60.666
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-102.243
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-268.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-145.099 -1.988.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -32.466.346 -1.075.327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
17.090 525.831
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
17.090 525.831
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.318.219 866.028
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 -663.237
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.735
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-66.735
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.235.472 -15.965.038
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.088.271 -11.982.721
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15 -1.215.430 747.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.673.029 -6.623.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.187.991 -100.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.579 22.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 110.129 -6.196.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.667.983 -381.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
40.599 16.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.303.074 -7.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.522.879 540.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.190.877 437.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-332.002 103.444
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.876.469 -10.729.058
Alınan Faiz
1.581.618 2.039.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -380.614 -507.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.301.692 20.464.046
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
723.575
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-279.791 -58.764
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
34.588.980 41.310.580
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-35.564.096 -21.269.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.000 81.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.785 -323.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.586.593 -3.018.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.864.370 1.981.719
Ödenen Temettüler
-11.147.306 -5.000.000
Ödenen Faiz
-1.303.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.563.750 8.229.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.563.750 8.229.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 37.080.471 41.538.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 18.516.721 49.767.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.677.384 18.800.208 17.090.493 11.842.118
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.677.384 18.800.208 17.090.493 11.842.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.002.075 555.454 2.206.937 291.579
Ana Ortaklık Payları
26.675.309 18.244.754 14.883.556 11.550.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 18.521.335 37.275.870
Finansal Yatırımlar
15 189.788.829 155.808.178
Ticari Alacaklar
5-6 15.086.416 9.626.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 472 52.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.085.944 9.574.208
Diğer Alacaklar
1.450.629 269.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.450.629 269.223
Stoklar
59.689 55.110
Peşin Ödenmiş Giderler
7 430.721 541.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 303.825
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.604.568 4.407.706
ARA TOPLAM
231.246.012 207.984.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.246.012 207.984.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 3.324.121 412.408
Diğer Alacaklar
140.818 134.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
140.818 134.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.241.519 5.315.581
Maddi Duran Varlıklar
38.158.360 38.786.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
159.520 182.210
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.870 2.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 326.524 307.777
Diğer Duran Varlıklar
9 5.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.354.732 45.147.855
TOPLAM VARLIKLAR
279.600.744 253.131.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 7.889.748 3.545.893
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.687.199
Ticari Borçlar
5-6 16.696.677 15.028.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 156.315 476.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.540.362 14.552.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
115.746 75.147
Diğer Borçlar
14.000 1.317.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.000 17.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 76.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.329 320.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
83.329 52.049
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
268.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.050.708 1.382.710
ARA TOPLAM
28.537.407 21.746.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.537.407 21.746.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 14.149.676 15.374.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
173.317 137.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
173.317 137.462
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 2.715.639 1.378.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.038.632 16.890.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.576.039 38.637.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.170.828 173.287.304
Ödenmiş Sermaye
10 70.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 13.521.268 63.521.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.561.182 1.467.710
Diğer Yedekler
10 32.619.545 24.942.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
47.793.524 16.855.132
Net Dönem Karı veya Zararı
26.675.309 46.500.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.853.877 41.207.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.024.705 214.494.627
TOPLAM KAYNAKLAR
279.600.744 253.131.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553107


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54