***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 23:36
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 64.719.089 75.256.009 23.193.212 21.315.233
Satışların Maliyeti
11 -65.028.078 -74.094.873 -23.595.389 -21.350.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-308.989 1.161.136 -402.177 -35.231
BRÜT KAR (ZARAR)
-308.989 1.161.136 -402.177 -35.231
Genel Yönetim Giderleri
-8.043.344 -6.809.131 -2.216.893 -2.546.561
Pazarlama Giderleri
-1.743.881 -300.991 -625.776 -32.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 14.963.087 50.136.153 10.606.982 3.068.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -674.954 -18.927.586 -75.780 -7.464.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.191.919 25.259.581 7.286.356 -7.009.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 552.015 -78.773 83.400 -61.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.743.934 25.180.808 7.369.756 -7.070.717
Finansman Gelirleri
1.905.936 10.883 566.816 3.431
Finansman Giderleri
-5.946.167 -331.955 -2.044.733 -68.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
703.703 24.859.736 5.891.839 -7.135.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.919.425 -1.339.309 1.759.980 -21.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -189.745 0 -40.035 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 2.109.170 -1.339.309 1.800.015 -21.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.623.128 23.520.427 7.651.819 -7.156.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.623.128 23.520.427 7.651.819 -7.156.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
668.274 2.105.744 694.620 -1.896.331
Ana Ortaklık Payları
1.954.854 21.414.683 6.957.199 -5.260.626
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 14 0,03000000 0,31000000 0,10000000 -0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Transferler
50.000.000 -50.000.000 1.093.472 7.677.289 37.730.177 -46.500.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.414.683 21.414.683 2.105.744 23.520.427
Kar Payları
-6.791.785 -6.791.785 -4.355.520 -11.147.305
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-492.127
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -492.127 13.521.268 2.561.182 32.619.545 47.793.524 21.414.683 187.418.075 38.957.547 226.375.622
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912
Diğer Düzeltmeler
-25.448 3.507.467 -19.204 28.702 -15.282.668 9.546.968 -2.244.183 8.629.362 6.385.179
Transferler
816.820 47.705.834 -48.522.654 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.954.854 1.954.854 668.274 2.623.128
Kar Payları
-10.500.000 -10.500.000 -2.373.139 -12.873.139
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-158.688 -158.688 -158.688
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3.352 -1.692.496 -462.990 2.530 -229.169 35.459 1.807.871 0 -534.443 13.931.877 13.397.434
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.045.477 -16.674 3.202.753 32.655.004 71.421.294 1.954.854 189.494.390 59.196.436 248.690.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.193.766 -11.247.181
Dönem Karı (Zararı)
2.623.128 23.520.427
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-998.253 -29.082.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.236.370 1.043.367
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.728.985 740.251
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.728.985 740.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
924.534 -212.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
739.166 118.150
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.499 -62.305
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
195.867 -268.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.791.707 -346.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.556.502 -28.826.714
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -12.556.502 -28.826.714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-518.901 78.773
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-518.901 78.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.109.170 1.339.309
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.404.093 -662.944
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 100.631 -2.235.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.903.255 -7.472.694
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15 -1.251.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.180.160 -10.949.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.516.762 -336.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
971.779 7.821
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -291.117 399.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.075.546 3.917.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
456.678 130.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.928.642 3.611.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.273 -4.255.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-907.681 -3.900.36717:321.980
Değişim :  -5,08% |  -105,93
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5160 13,5293 % 0,68  
Euro 15,3299 15,3402 % 0,04  
Sterlin 18,3345 18,4265 % 0,31  
Frank 14,6967 14,7853 % 0,41  
Riyal 3,5953 3,6134 % 0,71  
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 -3,89  
Altın Gr. 791 791 4,69  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,50 23,52 0,49  
Gümüş Gr. 10,22 10,23 0,26  
B. Petrol 87,46 87,46 0,98