***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 19:23***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 999.353 8.664.933 -1.561.184 497.000 -2.698.049 8.186.238 81.978.331 0 81.978.331
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
8.186.238 -8.186.238 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.221 0 153.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.014.453 0 4.124.141 0 4.124.141
Dönem Karı (Zararı)
4.014.453 4.014.453 0 4.014.453
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.221 153.909 109.688 0 109.688
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 0 0 0 0 0 999.353 0 0 0 0 8.620.712 0 -1.407.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.000 0 0 0 5.488.189 4.014.453 0 86.102.472 0 86.102.472
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.645.464 -2.461.751 1.803 497.000 5.488.189 9.051.509 90.057.357 0 90.057.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
9.051.509 -9.051.509 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.221 0 -87.046 0 0 0 0 0 0 0 0 8.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.593.848 0 6.470.990 0 6.470.990
Dönem Karı (Zararı)
6.593.848 6.593.848 0 6.593.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.221 -87.046 8.409 -122.858 0 -122.858
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 0 0 0 -54.250 0 999.353 0 0 0 0 8.601.243 0 -2.548.797 0 0 0 0 0 0 0 0 10.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.000 0 0 0 14.539.698 6.593.848 0 96.528.347 0 96.528.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.541.713 6.887.101
Dönem Karı (Zararı)
8.555.649 5.090.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.555.649 5.090.331
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.585.574 5.641.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 6.538.379 5.292.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.137.280 82.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.137.280 82.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.204.155 726.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.520.286 57.882
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 683.869 668.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.048.948 -442.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 528.548 578.375
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -2.456.934 -1.973.567
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 2.977.334 952.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 8.409 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.221 -44.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -44.221 -44.221
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -32.816 27.422
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.216.987 -3.336.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.946.190 -4.503.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.330.641 1.223.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.276.831 -5.727.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -114.278 -30.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-114.278 -30.801
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -196.109 -10.023.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -3.191.609 -10.067.984
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.222.850 22.465.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 11.222.850 22.465.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -414.344 1.055.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.464 30.664
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -19.464 30.664
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 15.065.226 -1.867.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.810.905 -394.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 1.810.905 -394.248
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.358.210 7.395.320
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.816.497 -508.219
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.310.324 -11.892.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 200.092 77.777
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.092 77.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.223.161 -13.750.248
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.654.356 -12.879.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-568.805 -870.460
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -2.307.461 1.780.459
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.307.461 1.780.459
Alınan Faiz
24 3.020.206 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.507.202 -10.487.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 77.177.937 42.135.927
Kredilerden Nakit Girişleri
77.177.937 42.135.927
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -95.071.064 -47.361.074
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.071.064 -47.361.074
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -610.650 654.756
Ödenen Faiz
14 -8.154.178 -5.928.034
Alınan Faiz
14 150.753 11.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.275.813 -15.492.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.275.813 -15.492.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.166.443 21.557.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.890.630 6.065.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.890.630 13.166.443
Ticari Alacaklar
5 46.780.785 41.169.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.787.997 3.524.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
43.992.788 37.645.490
Diğer Alacaklar
6 2.587.370 2.221.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.269.663 1.982.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
317.707 238.693
Stoklar
8 113.507.260 113.311.151
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.694.774 12.889.977
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.694.774 12.889.977
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 712.404 1.041.286
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
190.173.223 183.799.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.173.223 183.799.872
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
5 0 70.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 70.467
Diğer Alacaklar
6 7.181.132 8.145.868
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.750.000 7.750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
431.132 395.868
Maddi Duran Varlıklar
12 104.373.869 97.148.142
Arazi ve Arsalar
12 16.125.861 15.640.861
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 41.858 47.872
Binalar
12 37.377.102 33.264.319
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 10.912.753 10.314.649
Taşıtlar
12 2.306.402 1.621.547
Mobilya ve Demirbaşlar
12 19.525.259 17.224.611
Özel Maliyetler
12 17.834.174 18.875.543
Yapılmakta Olan Yatırımlar
250.460 158.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.648.387 2.389.424
Diğer Haklar
13 75.189 55.873
Patentler
13 171.345 138.520
Markalar
13 56.703 45.785
Lisanslar
13 2.061.047 1.872.395
Bilgisayar Yazılımları
13 284.103 276.851
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.868.951 2.698.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.868.951 2.698.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 2.412.712 2.203.459
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.486.051 112.656.501
TOPLAM VARLIKLAR
320.659.274 296.456.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.775.916 19.854.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 8.775.916 19.854.032
Banka Kredileri
8.688.296 19.761.687
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.620 92.345
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.743.101 33.555.003
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 33.743.101 33.555.003
Banka Kredileri
33.238.623 32.856.866
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
504.478 698.137
Ticari Borçlar
5 85.653.992 71.453.808
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
85.653.992 71.453.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.509.407 4.923.751
Diğer Borçlar
6 10.891.847 127.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.891.847 127.311
Ertelenmiş Gelirler
16 26.686.531 11.621.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26.686.531 11.621.305
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.892.205 2.145.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.358.184 687.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.358.184 687.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.891.344 2.067.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.891.344 2.067.646
ARA TOPLAM
177.402.527 146.435.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.402.527 146.435.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 36.853.797 51.942.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.853.797 51.942.434
Banka Kredileri
35.915.316 50.585.733
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
938.481 1.356.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.787.981 3.180.649
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 5.086.622 4.840.590
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.728.400 59.963.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.130.927 206.399.016
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.528.347 90.057.357
Ödenmiş Sermaye
20 42.799.695 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20 25.090.345 25.090.345
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -54.250 -54.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 999.353 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 6.052.446 6.183.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.052.446 6.183.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 8.601.243 8.645.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.548.797 -2.461.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.212 1.803
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 10.212 1.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 497.000 497.000
Yasal Yedekler
497.000 497.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.539.698 5.488.189
Net Dönem Karı veya Zararı
31 6.593.848 9.051.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.528.347 90.057.357
TOPLAM KAYNAKLAR
320.659.274 296.456.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 221.951.560 147.697.176 127.134.846 86.741.634
Satışların Maliyeti
22 -133.164.246 -85.225.828 -78.816.822 -49.999.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.787.314 62.471.348 48.318.024 36.741.820
BRÜT KAR (ZARAR)
88.787.314 62.471.348 48.318.024 36.741.820
Genel Yönetim Giderleri
23 -12.733.905 -8.030.267 -7.180.119 -4.706.554
Pazarlama Giderleri
23 -63.089.979 -44.135.551 -33.526.066 -23.093.774
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.343.563 -1.124.287 -622.163 -598.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 13.048.315 8.146.276 5.283.811 961.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -6.714.353 -4.953.817 -2.469.071 -1.145.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.953.829 12.373.702 9.804.416 8.158.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 141.739 14.595 91.951 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -95.436 -22.575 -85.564 -17.658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.000.132 12.365.722 9.810.803 8.141.110
Finansman Gelirleri
28 599.316 1.002.793 298.146 142.651
Finansman Giderleri
29 -10.043.799 -8.278.184 -5.010.909 -4.741.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.555.649 5.090.331 5.098.040 3.542.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.961.801 -1.075.878 -1.154.683 -699.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.892.205 -733.802 -1.180.956 -651.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -69.596 -342.076 26.273 -47.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.593.848 4.014.453 3.943.357 2.843.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.593.848 4.014.453 3.943.357 2.843.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.593.848 4.014.453 3.943.357 2.843.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131.267 109.687 110.459 205.485
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-55.276 -55.276 -27.638 -27.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.807 192.386 165.713 284.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.816 -27.423 -27.616 -51.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.816 -27.423 -27.616 -51.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.409 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.409 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.409
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.858 109.687 110.459 205.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.470.990 4.124.140 4.053.816 3.048.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.470.990 4.124.140 4.053.816 3.048.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553806


BIST
18:051.407
Değişim :  1,58% |  21,85
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
KIMMR 3,85 1.021.621 % 10,00  
YEOTK 60,50 19.104.569 % 10,00  
BERA 10,47 170.596.119 % 9,98  
UNLU 6,39 130.441.516 % 9,98  
FRIGO 19,86 29.252.291 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6456 8,6472 % 0,23  
Euro 10,1142 10,1403 % 0,23  
Sterlin 11,7521 11,8110 % 0,01  
Frank 9,3042 9,3602 % 0,01  
Riyal 2,3004 2,3119 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -6,81  
Altın Gr. 492 492 -0,26  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 0,20  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,07  
B. Petrol 75,91 75,91 1,55