***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 17:41***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 999.353 8.664.933 -1.561.184 497.000 -2.698.049 8.186.238 81.978.331 0 81.978.331
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
8.186.238 -8.186.238 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.705 0 -125.922 0 0 0 0 0 9.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.054.745 0 4.896.788 0 4.896.788
Dönem Karı (Zararı)
5.054.745 5.054.745 0 5.054.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.705 -125.922 9.670 -157.957 0 -157.957
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-54.250 -54.250 0 -54.250
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 0 0 0 -54.250 0 999.353 0 0 0 0 8.623.228 0 -1.687.106 0 0 0 0 0 9.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.000 0 0 0 5.488.189 5.054.745 0 86.820.869 0 86.820.869
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.645.464 -2.461.751 1.803 497.000 5.488.189 9.051.509 90.057.357 0 90.057.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
401.950 8.649.559 -9.051.509 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.705 0 -251.446 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.093.752 0 11.780.890 0 11.780.890
Dönem Karı (Zararı)
12.093.752 12.093.752 0 12.093.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.705 -251.446 -19.711 -312.862 0 -312.862
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 0 0 0 -54.250 0 999.353 0 0 0 0 8.603.759 0 -2.713.197 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898.950 0 0 0 14.137.748 12.093.752 0 101.838.247 0 101.838.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.399.294 12.996.650
Dönem Karı (Zararı)
15.531.919 6.448.276
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.531.919 6.448.276
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.924.998 9.965.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 9.946.748 8.189.888
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.152.622 71.833
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.152.622 71.833
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.426.958 1.938.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.018.089 1.435.208
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.408.869 503.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
838.618 -161.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 213.443 655.346
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -2.347.044 -1.500.613
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 2.972.219 684.097
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -19.711 9.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.705 -41.705
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -41.705 -41.705
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -73.288 -41.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.939.831 -2.258.581
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.057.844 4.842.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.292.543 1.974.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.350.387 2.867.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.156.075 1.662.877
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.198.894 1.959.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.819 -296.566
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.594.878 -10.091.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -6.834.594 -9.304.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.396.246 13.030.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 17.396.246 13.030.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.790.368 -1.240.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.925 114.579
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -19.925 114.579
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 7.349.525 -682.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.565.102 -590.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 1.565.102 -590.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.396.748 14.154.880
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -2.997.454 -1.158.230
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.445.284 -13.039.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 783.919 77.777
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
783.919 77.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -21.428.097 -17.117.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.716.182 -16.113.627
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-711.915 -1.003.822
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -41.712 4.000.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-41.712 4.000.000
Alınan Faiz
24 3.240.606 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.082.159 -6.327.646
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 3.309.459
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.309.459
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -25.208.807 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.208.807
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -721.955 -743.163
Ödenen Faiz
14 -11.161.807 -8.955.157
Alınan Faiz
14 10.410 61.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.128.149 -6.370.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.128.149 -6.370.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.166.443 21.557.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.038.294 15.186.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.038.294 13.166.443
Ticari Alacaklar
5 48.797.891 41.169.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.731.547 3.524.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.066.344 37.645.490
Diğer Alacaklar
6 1.015.524 2.221.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
783.514 1.982.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
232.010 238.693
Stoklar
8 109.716.273 113.311.151
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.721.419 12.889.977
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.721.419 12.889.977
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.893.361 1.041.286
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
186.182.762 183.799.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.182.762 183.799.872
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
5 0 70.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 70.467
Diğer Alacaklar
6 6.195.370 8.145.868
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.750.000 7.750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
445.370 395.868
Maddi Duran Varlıklar
12 107.612.201 97.148.142
Arazi ve Arsalar
12 16.125.861 15.640.861
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 39.536 47.872
Binalar
12 38.453.983 33.264.319
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 10.645.739 10.314.649
Taşıtlar
12 2.623.023 1.621.547
Mobilya ve Demirbaşlar
12 20.791.059 17.224.611
Özel Maliyetler
12 17.913.664 18.875.543
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 1.019.336 158.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.622.795 2.389.424
Diğer Haklar
13 70.243 55.873
Patentler
13 196.296 138.520
Markalar
13 60.364 45.785
Lisanslar
13 2.023.063 1.872.395
Bilgisayar Yazılımları
13 272.829 276.851
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.934.292 2.698.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.934.292 2.698.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 2.441.169 2.203.459
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.806.827 112.656.501
TOPLAM VARLIKLAR
320.989.589 296.456.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.495.645 19.854.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 6.495.645 19.854.032
Banka Kredileri
6.337.924 19.761.687
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
157.721 92.345
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.826.269 33.555.003
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 30.826.269 33.555.003
Banka Kredileri
30.343.447 32.856.866
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
482.822 698.137
Ticari Borçlar
5 91.822.273 71.453.808
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.822.273 71.453.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.714.119 4.923.751
Diğer Borçlar
6 10.340.386 127.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.340.386 127.311
Ertelenmiş Gelirler
16 18.970.830 11.621.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18.970.830 11.621.305
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.166.669 2.145.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.124.440 687.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.124.440 687.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.604.285 2.067.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.604.285 2.067.646
ARA TOPLAM
174.064.916 146.435.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.064.916 146.435.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 34.359.733 51.942.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.359.733 51.942.434
Banka Kredileri
33.509.672 50.585.733
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
850.061 1.356.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 5.450.184 3.180.649
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 5.276.509 4.840.590
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.086.426 59.963.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.151.342 206.399.016
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.838.247 90.057.357
Ödenmiş Sermaye
20 42.799.695 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20 25.090.345 25.090.345
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -54.250 -54.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 999.353 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 5.890.562 6.183.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.890.562 6.183.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 8.603.759 8.645.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.713.197 -2.461.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.908 1.803
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -17.908 1.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 898.950 497.000
Yasal Yedekler
898.950 497.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.137.748 5.488.189
Net Dönem Karı veya Zararı
31 12.093.752 9.051.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.838.247 90.057.357
TOPLAM KAYNAKLAR
320.989.589 296.456.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 353.714.665 235.441.263 131.763.105 87.744.087
Satışların Maliyeti
22 -213.056.311 -135.186.506 -79.892.065 -49.960.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.658.354 100.254.757 51.871.040 37.783.409
BRÜT KAR (ZARAR)
140.658.354 100.254.757 51.871.040 37.783.409
Genel Yönetim Giderleri
23 -18.893.681 -11.954.856 -6.159.776 -3.924.589
Pazarlama Giderleri
23 -95.232.754 -68.933.384 -32.142.775 -24.797.833
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.891.933 -1.713.566 -548.370 -589.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 14.647.424 10.313.131 1.599.109 2.166.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -9.691.918 -6.923.774 -2.977.565 -1.969.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.595.492 21.042.308 11.641.663 8.668.606
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 518.796 29.638 377.057 15.043
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -189.934 -22.575 -94.498 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.924.354 21.049.371 11.924.222 8.683.649
Finansman Gelirleri
28 492.368 1.428.958 -106.948 426.165
Finansman Giderleri
29 -14.884.803 -16.030.053 -4.841.004 -7.751.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.531.919 6.448.276 6.976.270 1.357.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.438.167 -1.393.531 -1.476.366 -317.653
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.166.669 -1.026.921 -1.274.464 -293.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -271.498 -366.610 -201.902 -24.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.093.752 5.054.745 5.499.904 1.040.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.093.752 5.054.745 5.499.904 1.040.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.093.752 5.054.745 5.499.904 1.040.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) (TL) 31 0,28300000 0,11800000 0,12900000 0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-293.151 -167.627 -161.884 -277.314
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-52.131 -52.132 3.145 3.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.308 -157.402 -205.501 -349.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.288 41.907 40.472 69.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
73.288 41.907 40.472 69.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.711 9.670 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.711 9.670 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-19.711 9.670 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-312.862 -157.957 -161.884 -277.314
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.780.890 4.896.788 5.338.020 762.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.780.890 4.896.788 5.338.020 762.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567267


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42