***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2020 22:30***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.639.181 -75.639.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.107.315 14.107.315 14.107.315
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-292.646 -292.646 -292.646
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -1.121.183 19.459.242 77.141.359 14.107.313 321.118.177 321.118.177
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.000 -22.000 -22.000
Transferler
86.206.560 -86.206.560
Dönem Karı (Zararı)
18.055.242 18.055.242 18.055.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
97.810 -110.177 -12.367 -12.367
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -17.132.493 78.924.196 -3.966.940 -1.309.802 26.166.569 155.938.869 18.055.242 406.474.573 406.474.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.140.574 7.813.353
Dönem Karı (Zararı)
18.055.242 14.107.315
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.055.242 14.107.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.600.753 24.865.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 17.053.677 14.852.971
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
245.576 4.918.746
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 245.576 844.597
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.074.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.432.499 689.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 906.616 689.763
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 525.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.603.378 -212.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.383.710 -2.670.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 2.353.366 3.227.086
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 -5.468.003 -7.804.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 4.334.305 7.035.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 5.265.623 4.617.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.486.257 -24.400.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.127.053 -15.961.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -947.104 1.308.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 21.074.157 -17.270.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.353 108.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -258.353 108.429
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -36.219.637 -32.767.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -19.055.307 -2.030.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 27.330.079 6.361.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.330.079 6.361.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 565.265 4.603.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 217.520 85.749
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
217.520 85.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 3.418.631 29.333.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.611.508 -14.134.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -14.036.939 -8.934.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -11.574.569 -5.199.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.169.738 14.572.442
Ödenen Faiz
29 -5.452.457 -6.629.552
Alınan Faiz
28 -501.484 -112.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -75.223 -16.896
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.714.929 -16.687.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 88.112 230.422
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.112 230.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -12.448.306 -16.918.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.598.956 -15.018.329
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.849.350 -1.899.813
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -354.735 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-354.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.602.575 37.562.986
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.170.186 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.170.186
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.643.952 59.824.520
Kredilerden Nakit Girişleri
14 60.643.952 59.824.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -40.756.657 -28.906.809
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.760.921 -18.951.816
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -9.995.736 -9.954.993
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -68.475 -96.918
Ödenen Faiz
29 5.452.457 6.629.552
Alınan Faiz
28 501.484 112.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.028.220 28.688.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -110.177 -292.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 20.918.043 28.395.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.242.109 64.079.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.160.152 92.475.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 114.160.152 93.242.109
Finansal Yatırımlar
956 956
Diğer Finansal Yatırımlar
10 956 956
Ticari Alacaklar
139.825.255 164.532.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.105.039 5.157.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 133.720.216 159.374.254
Diğer Alacaklar
3.585.351 3.178.227
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 3.212.031 2.857.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 373.320 320.931
Stoklar
8 249.579.825 213.360.188
Peşin Ödenmiş Giderler
47.258.866 22.211.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 47.258.866 22.211.343
Diğer Dönen Varlıklar
19
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 14.640.656 603.719
ARA TOPLAM
569.051.061 497.128.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
569.051.061 497.128.731
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Diğer Alacaklar
1.083.329 877.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.083.329 877.365
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 11.856.489 11.884.526
Maddi Duran Varlıklar
316.466.871 314.864.823
Arazi ve Arsalar
12 54.437.517 54.437.517
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 151.918 28.246
Binalar
12 106.002.609 105.832.457
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 82.466.136 83.882.732
Taşıtlar
12 2.529.870 2.521.200
Mobilya ve Demirbaşlar
12 42.224.703 40.936.105
Özel Maliyetler
12 28.324.650 26.884.635
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 329.468 341.931
Kullanım Hakkı Varlıkları
53.993.076 61.855.196
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.645.858 20.051.232
Diğer Haklar
13 37.750 41.887
Patentler
13 6.868.099 6.241.220
Markalar
13 10.559.343 10.464.178
Lisanslar
13 1.570.807 1.657.978
Bilgisayar Yazılımları
13 2.164.463 1.645.969
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 445.396
Peşin Ödenmiş Giderler
5.268.779 11.260.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.268.779 11.260.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 18.245.279 16.389.931
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
428.560.681 437.185.068
TOPLAM VARLIKLAR
997.611.742 934.313.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.718.700 109.654.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.718.700 109.654.594
Banka Kredileri
14 72.798.858 86.056.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 19.919.842 23.598.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.653.973 47.249.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.653.973 47.249.399
Banka Kredileri
14 49.653.973 47.249.399
Ticari Borçlar
173.272.323 151.410.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 173.272.323 151.410.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 16.410.905 15.845.640
Diğer Borçlar
600.169 382.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 40.000 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 560.169 302.649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.694.605 44.275.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 47.694.605 44.275.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 5.420.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.769.240 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.769.240 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.541.914 15.481.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.541.914 15.481.356
ARA TOPLAM
392.082.373 386.156.345
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.082.373 386.156.345
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.851.853 119.764.637
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.851.853 119.764.637
Banka Kredileri
14 117.169.659 75.118.432
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 40.682.194 44.646.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.717.519 15.936.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.717.519 15.936.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 24.485.424 22.832.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.054.796 158.533.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
591.137.169 544.689.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
406.474.573 389.623.884
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -17.132.493 -15.962.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.957.256 74.859.446
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.957.256 74.859.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.966.940 -4.064.750
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.309.802 -1.199.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -1.309.802 -1.199.625
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.166.569 24.996.383
Yasal Yedekler
20 26.166.569 24.996.383
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 155.938.869 70.924.495
Net Dönem Karı veya Zararı
18.055.242 86.206.560
TOPLAM ÖZKAYNA18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82