***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 21:36***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-679.723 -679.723 -679.723
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.639.181 -75.639.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.232.771 42.232.771 42.232.771
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.936 -376.506 -654.442 -654.442
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.983.351 -1.205.043 19.459.242 76.461.636 42.232.771 348.202.114 348.202.114
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-22.000 -22.000 -22.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
86.206.560 -86.206.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
29.199.383 29.199.383 29.199.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.609.913 -270.425 -3.880.338 -3.880.338
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -17.132.493 78.924.196 -7.674.663 -1.470.050 26.166.569 155.938.869 29.199.383 413.750.654 413.750.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.840.533 34.490.201
Dönem Karı (Zararı)
29.199.383 42.232.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.158.795 26.161.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 35.595.861 14.621.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
126.673 453.414
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 126.673 453.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.187.657 1.796.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.661.774 1.796.591
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 525.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.663.270 -4.462.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 8.576.028 -2.904.890
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 4.156.054 -10.995.470
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 -5.068.812 9.438.069
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 8.539.369 13.752.014
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20-26 -5.954.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.306.710 -28.400.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.148.417 -12.276.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -1.272.866 918.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 20.421.283 -13.195.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.745 109.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -377.745 109.081
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -49.057.015 -20.478.170
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -17.005.999 5.978.125
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.945.103 9.073.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 13.945.103 9.073.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 8.459.787 6.387.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.390 533.462
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.390 533.462
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 19.100.407 -92.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.522.055 -17.634.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -23.066.480 -13.636.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -6.455.575 -3.997.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.051.468 39.993.622
Ödenen Faiz
29 7.664.089
Alınan Faiz
28 -1.195.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -5.656.978 -5.503.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.362.630 -32.505.800
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10 -290.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 644.238 10.739.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
644.238 10.739.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -27.660.655 -42.955.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.194.793 -39.094.215
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.465.862 -3.861.373
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -346.213
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-346.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.896.224 27.800.551
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.951.950 55.908.959
Kredilerden Nakit Girişleri
14 156.951.950 55.908.959
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -86.662.783 -13.883.722
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.594.308 -13.766.387
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -68.475 -117.335
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -15.754.625
Ödenen Faiz
29 -7.664.089 -14.713.662
Alınan Faiz
28 1.195.957 488.976
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -1.170.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.374.127 29.784.952
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -270.425 -376.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 62.103.702 29.408.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.242.109 64.079.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.345.811 93.487.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.345.811 93.242.109
Finansal Yatırımlar
956 956
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
10 956 956
Ticari Alacaklar
141.049.070 164.532.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.430.801 5.157.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 134.618.269 159.374.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.678.612 3.178.227
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 3.203.509 2.857.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 475.103 320.931
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 262.417.203 213.360.188
Peşin Ödenmiş Giderler
43.442.985 22.211.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.442.985 22.211.343
Diğer Dönen Varlıklar
23.670.197 603.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 23.670.197 603.719
ARA TOPLAM
629.604.834 497.128.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
629.604.834 497.128.731
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
51.975 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.100.938 877.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.100.938 877.365
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 11.828.453 11.884.526
Maddi Duran Varlıklar
322.478.034 314.864.823
Arazi ve Arsalar
12 54.571.043 54.437.517
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 404.174 28.246
Binalar
12 106.337.307 105.832.457
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 84.975.053 83.882.732
Taşıtlar
12 2.248.179 2.521.200
Mobilya ve Demirbaşlar
12 43.247.900 40.936.105
Özel Maliyetler
12 28.327.472 26.884.635
Taşıyıcı Bitkiler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 2.366.906 341.931
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Kullanım Hakkı Varlıkları
83.711.322 61.855.196
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.981.248 20.051.232
Diğer Haklar
13 33.995 41.887
Patentler
13 6.205.431 6.241.220
Markalar
13 10.619.870 10.464.178
Lisanslar
13 1.471.552 1.657.978
Bilgisayar Yazılımları
13 2.205.004 1.645.969
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 445.396
Peşin Ödenmiş Giderler
7.035.352 11.260.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.035.352 11.260.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 25.513.140 16.389.931
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
472.701.462 437.185.068
TOPLAM VARLIKLAR
1.102.306.296 934.313.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.883.273 109.654.594
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.883.273 109.654.594
Banka Kredileri
14 60.242.133 86.056.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 27.641.140 23.598.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.076.043 47.249.399
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.076.043 47.249.399
Banka Kredileri
14 54.076.043 47.249.399
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
160.286.538 151.410.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 160.286.538 151.410.249
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 24.305.427 15.845.640
Diğer Borçlar
385.039 382.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 385.039 302.649
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
63.376.381 44.275.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 63.376.381 44.275.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.955.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.736.755 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.736.755 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.671.393 15.481.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 9.671.393 15.481.356
ARA TOPLAM
405.676.304 386.156.345
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.676.304 386.156.345
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
230.788.573 119.764.637
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
230.788.573 119.764.637
Banka Kredileri
14 167.467.731 75.118.432
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 63.320.842 44.646.205
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.226.169 15.936.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 22.226.169 15.936.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 29.864.596 22.832.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.879.338 158.533.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.555.642 544.689.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
413.750.654 389.623.884
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -17.132.493 -15.962.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.249.533 74.859.446
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.249.533 74.859.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -7.674.663 -4.064.750
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.470.050 -1.199.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -1.470.050 -1.199.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.166.569 24.996.383
Yasal Yedekler
20 26.166.569 24.996.383
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 155.938.780 70.924.495
Net Dönem Karı veya Zararı
29.199.383 86.206.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
413.750.654 389.623.884
TOPLAM KAYNAKLAR
1.102.306.296 934.313.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 605.673.841 556.080.896 275.109.742 318.336.868
Satışların Maliyeti
22 -386.487.425 -327.943.224 -181.637.400 -186.957.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
219.186.416 228.137.672 93.472.342 131.379.842
BRÜT KAR (ZARAR)
219.186.416 228.137.672 93.472.342 131.379.842
Genel Yönetim Giderleri
23 -23.180.500 -26.332.091 -9.525.098 -16.482.775
Pazarlama Giderleri
23 -135.301.317 -127.563.457 -56.954.496 -68.873.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.623.942 -3.238.615 -1.947.336 -1.805.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 39.722.138 47.595.659 16.442.331 21.678.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -33.165.950 -33.802.308 -15.508.231 -13.725.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.636.845 84.796.860 25.979.512 52.170.043
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 238.245 169.257 10.686 155.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.875.090 84.966.117 25.990.198 52.325.632
Finansman Gelirleri
28 4.102.809 4.113.222 1.379.448 1.455.104
Finansman Giderleri
29 -30.239.147 -33.094.554 -12.951.759 -16.520.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.738.752 55.984.785 14.417.887 37.260.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.539.369 -13.752.014 -3.273.746 -9.134.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -9.612.433 -13.663.941 -4.116.666 -8.964.637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 1.073.064 -88.073 842.920 -170.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.199.383 42.232.771 11.144.141 28.125.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.199.383 42.232.771 11.144.141 28.125.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.199.383 42.232.771 11.144.141 28.125.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.609.913 -277.936 -3.707.723 -277.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.628.094 -347.420 -4.753.492 -347.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.018.181 69.484 1.045.769 69.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 1.018.181 69.484 1.045.769 69.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-270.425 -376.506 -160.248 -83.860
Yabancı Para Çevrim Farkları
-270.425 -376.506 -160.248 -83.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.880.338 -654.442 -3.867.971 -361.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.319.045 41.578.329 7.276.170 27.763.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.319.045 41.578.329 7.276.170 27.763.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870196


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42