***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 22:03***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 -2.461.751 8.645.464 1.803 497.000 5.488.189 -9.051.509 90.057.357 90.057.357
Transferler
20.2 0 0 0 0 0 0 0 0 9.051.509 -9.051.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -87.046 -44.221 8.409 0 0 6.593.848 6.470.990 6.470.990
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 2.548.797 8.601.243 10.212 497.000 14.539.698 6.593.848 96.528.347 96.528.347
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 -2.941.056 8.626.019 -22.352 898.950 14.137.748 17.478.514 107.012.966 107.012.966
Transferler
20.2 0 0 0 0 0 0 0 809.163 16.669.351 -17.478.514 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -142.718 -43.511 -66.231 0 0 21.585.238 21.332.778 21.332.778
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 -3.083.774 8.582.508 -88.583 1.708.113 30.807.099 21.585.238 128.345.744 128.345.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.000.830 37.541.713
Dönem Karı (Zararı)
27.232.834 8.555.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.232.834 8.555.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.537.675 10.821.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-23 7.134.951 6.538.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.580.464 1.098.336
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.580.464 1.098.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.931.804 2.204.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 431.804 1.520.286
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.500.000 683.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.046.755 1.048.948
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 733.163 528.548
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 -3.667.993 -2.456.934
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 3.981.585 2.977.334
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.6 -66.231 8.409
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.5 -43.511 -44.221
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -46.557 -32.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.734.847 19.981.371
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.191.044 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.077.465 -4.181.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.980.191 5.468.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
97.274 -9.649.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.529.475 -114.278
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.559.275 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.800 -114.278
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.493.248 -196.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -7.904.112 -3.191.609
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 25.986.662 11.222.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.986.662 11.222.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -2.954.160 -414.344
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.922.945 -19.464
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.922.945 -19.464
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 10.087.186 15.065.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.950.126 1.810.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.698.659 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 1.748.533 1.810.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.035.662 39.358.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -3.034.832 -1.816.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.632.331 -13.310.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 480.397 200.092
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480.397 200.092
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -22.672.003 -14.223.161
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.760.981 -13.654.356
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.911.022 -568.805
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.224.857 -2.307.461
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.224.857 -2.307.461
Alınan Faiz
24 334.418 3.020.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.623.506 -26.507.202
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 45.206.379 77.177.937
Kredilerden Nakit Girişleri
45.206.379 77.177.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -31.835.025 -95.071.064
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -194.596 -610.650
Ödenen Faiz
14 -6.176.051 -8.154.178
Alınan Faiz
14 622.799 150.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.992.005 -2.275.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.992.005 -2.275.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.059.181 13.166.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.051.186 10.890.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.051.186 24.059.181
Finansal Yatırımlar
11 8.191.044 0
Ticari Alacaklar
5 56.309.468 59.352.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 2.110.540 3.422.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 54.198.928 55.929.465
Diğer Alacaklar
6 3.223.680 4.722.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 2.976.647 4.535.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 247.033 186.874
Stoklar
8 121.881.779 108.388.531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.492.487 18.158.778
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.492.487 18.158.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.755.807 3.166.669
Diğer Dönen Varlıklar
7 7.698.658 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.698.658 0
ARA TOPLAM
264.604.109 217.848.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.604.109 217.848.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
5 52.799 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.799 0
Diğer Alacaklar
6 556.349 586.708
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 556.349 586.708
Maddi Duran Varlıklar
12 131.584.418 117.966.332
Arazi ve Arsalar
12 16.125.861 16.125.861
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 36.043 38.214
Binalar
12 40.715.567 39.184.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 18.670.748 10.598.404
Taşıtlar
12 3.257.245 2.578.550
Mobilya ve Demirbaşlar
12 24.784.789 21.838.734
Özel Maliyetler
12 16.552.921 17.892.112
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 11.441.244 9.710.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.361.527 2.922.958
Diğer Haklar
13 55.405 65.297
Patentler
13 1.536.865 262.852
Markalar
13 78.867 58.043
Lisanslar
13 2.163.928 2.281.364
Bilgisayar Yazılımları
13 526.462 255.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.824.593 6.540.190
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.824.593 6.540.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 2.937.127 2.737.463
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.317.813 130.754.651
TOPLAM VARLIKLAR
417.921.922 348.602.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 9.640.263 5.270.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.640.263 5.270.569
Banka Kredileri
9.503.000 5.209.900
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.263 60.669
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 26.951.163 29.338.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.951.163 29.338.194
Banka Kredileri
26.389.055 28.816.412
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
562.108 521.782
Ticari Borçlar
5 129.178.560 99.210.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
129.178.560 99.210.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.205.773 9.159.933
Diğer Borçlar
6 3.711.642 7.920.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.711.642 7.920.587
Ertelenmiş Gelirler
16 27.867.745 17.780.559
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
27.867.745 17.780.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 5.253.498 4.445.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.662.797 1.158.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.797 1.158.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.517.598 2.773.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.517.598 2.773.255
ARA TOPLAM
215.989.039 177.057.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.989.039 177.057.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 60.909.329 52.976.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.909.329 52.976.048
Banka Kredileri
60.358.964 52.190.761
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
550.365 785.287
Ticari Borçlar
5 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.358.315 5.783.793
Diğer Borçlar
0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 6.319.495 5.772.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.587.139 64.532.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
289.576.178 241.589.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.345.744 107.012.966
Ödenmiş Sermaye
20.1 42.799.695 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20.1 25.090.345 25.090.345
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.3 999.353 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.498.734 5.684.963
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.498.734 5.684.963
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.5 8.582.508 8.626.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.4 -3.083.774 -2.941.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.6 -88.583 -22.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
-88.583 -22.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.653.863 844.700
Yasal Yedekler
20.2 1.708.113 898.950
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
20.7 -54.250 -54.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.2 30.807.099 14.137.748
Net Dönem Karı veya Zararı
31 21.585.238 17.478.514
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.345.744 107.012.966
TOPLAM KAYNAKLAR
417.921.922 348.602.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 346.491.591 221.951.560 194.667.138 127.134.846
Satışların Maliyeti
22 -203.060.627 -133.164.246 -114.416.947 -78.816.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
143.430.964 88.787.314 80.250.191 48.318.024
BRÜT KAR (ZARAR)
143.430.964 88.787.314 80.250.191 48.318.024
Genel Yönetim Giderleri
23 -16.944.832 -12.733.905 -9.412.685 -7.180.119
Pazarlama Giderleri
23 -90.214.235 -63.089.979 -48.215.321 -33.526.066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.401.849 -1.343.563 -651.749 -622.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.714.851 13.048.315 2.988.010 5.283.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -10.706.062 -6.714.353 -2.825.384 -2.469.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.878.837 17.953.829 22.133.062 9.804.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 302.347 141.739 145.964 91.951
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -19.171 -95.436 0 -85.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.162.013 18.000.132 22.279.026 9.810.803
Finansman Gelirleri
28 1.386.324 599.316 615.794 298.146
Finansman Giderleri
29 -9.315.503 -10.043.799 -4.121.204 -5.010.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.232.834 8.555.649 18.773.616 5.098.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.647.596 -1.961.801 -3.844.496 -1.154.683
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -5.253.498 -1.892.205 -3.591.111 -1.180.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -394.098 -69.596 -253.385 26.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.585.238 6.593.848 14.929.120 3.943.357
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.585.238 6.593.848 14.929.120 3.943.357
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.585.238 6.593.848 14.929.120 3.943.357
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) (TL) 31 0,50400000 0,15400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-186.229 -131.267 -21.755 110.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-54.388 -55.276 -27.193 -27.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.398 -108.807 0 165.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.557 32.816 5.438 -27.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.557 32.816 5.438 -27.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-66.231 8.409 -73.862 9.850
Yabancı Para Çevrim Farkları
-66.231 8.409 -73.862 9.850
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-252.460 -122.858 -95.617 120.309
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.332.778 6.470.990 14.833.503 4.063.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.332.778 6.470.990 14.833.503 4.063.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626906


BIST18:051.386
Değişim :  -0,45% |  -6,30
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler18:05
YEOTK 55,00 169.739.865 % 10,00  
PENTA 148,50 31.200.633 % 10,00  
ORCAY 17,17 219.107.868 % 9,99  
UZERB 30,82 409.109 % 9,99  
RALYH 4,19 14.504.370 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6332 8,6382 % -0,31  
Euro 10,1294 10,1355 % -0,25  
Sterlin 11,7626 11,8216 % -0,32  
Frank 9,3168 9,3730 % 0,15  
Riyal 2,2972 2,3087 % -0,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 14,04  
Altın Gr. 495 495 3,57  
Cumhuriyet 3.266 3.315 19,00  
Tam 3.250 3.332 18,07  
Yarım 1.571 1.612 8,74  
Çeyrek 788 806 4,37  
Gümüş.Ons 22,65 22,68 0,40  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,09  
B. Petrol 74,16 74,16 0,24