***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.07.2018 17:03***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.764.511 1.634.257
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
12.604.715 12.874.610
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[24,6] 10.573.894 12.072.813
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26,27] 2.030.821 801.797
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-18.400.143 -12.076.619
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[24,6] -12.593.728 -10.383.306
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26,27] -5.374.488 -1.148.208
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[25] -431.927 -545.105
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-5.795.428 797.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -245.657 -225.399
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
276.574 1.061.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-322.060 1.640.801
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
[3] 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.688 1.876.428
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 16.688 1.876.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-338.748 -235.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -338.748 -235.627
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.774.620 -4.007.700
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.006.725 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.006.725 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.838.712 0
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 2.838.712 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.837.449 -3.424.655
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -3.837.449 -3.424.655
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[7] -8.015.573 -250.975
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -217.795 -332.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-311.951 -732.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-311.951 -732.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
451.754 1.152.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
139.803 420.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.907.863 -38.621 250.287 4.700.532 -2.717.569 37.980.903 37.980.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -2.717.569 2.717.569 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 26.240 4.420 126.814 129.479 129.479
Dönem Karı (Zararı)
126.814 126.814 126.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 2.665 4.420 2.665 2.665
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.903.443 -35.956 250.287 1.987.383 126.814 38.110.382 38.110.382
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-9.448.166 9.448.166 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.146.381 -6.630 -316.460 17.823.291 17.823.291
Dönem Karı (Zararı)
-316.460 -316.460 -316.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.146.381 -6.630 0 18.139.751 18.139.751
Sermaye Arttırımı
14.962.500 44.225 0 15.006.725 15.006.725
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.937.500 11.947.636 31.830.636 -48.993 250.287 -8.279.183 -316.460 60.321.423 60.321.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 139.803 451.754
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 10.019.315 7.470.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
57.472 48.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.961.843 7.422.081
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 1.586.780 1.546.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.586.780 1.546.292
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 214.404 356.287
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 532.800 552.027
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
532.800 552.027
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 1.034.890 1.384.408
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 972.157 2.170.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
972.157 2.170.329
ARA TOPLAM
14.500.149 13.931.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.500.149 13.931.651
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 1.217.022 857.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
789.500 779.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
427.522 78.892
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.022.054 2.690.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 26.497.000 18.505.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 68.706.396 49.581.860
Arazi ve Arsalar
22.800.000 10.411.474
Binalar
38.035.001 31.649.926
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.854.292 2.006.474
Taşıtlar
1.227.924 1.136.561
Mobilya ve Demirbaşlar
2.310.802 2.680.461
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.478.377 1.696.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.442.472 71.635.502
TOPLAM VARLIKLAR
113.942.621 85.567.153
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.569.022 15.316.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 11.569.022 15.316.894
Banka Kredileri
11.295.042 14.866.378
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
273.980 450.516
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 4.611.499 6.658.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.611.499 6.658.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 258.727 378.669
Diğer Borçlar
[7] 1.002.291 104.184
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
149.410 76.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
852.881 28.100
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[8] 190.059 190.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
190.059 190.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.587 117.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 117.587 117.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 509.499 538.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
509.499 538.056
ARA TOPLAM
18.258.684 23.304.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.258.684 23.304.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.805.881 16.336.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 22.805.881 16.336.373
Banka Kredileri
22.805.881 16.295.114
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 41.259
Diğer Borçlar
7.628.631 17.307.553
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[7] 6.023.228 14.508.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.605.403 2.799.157
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 128.160 174.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
128.160 174.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 4.799.842 953.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.362.514 34.771.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.621.198 58.075.746
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.321.423 27.491.407
Ödenmiş Sermaye
[18] 24.937.500 9.975.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.903.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.781.643 13.641.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.781.643 13.641.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.830.636 13.684.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.993 -42.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -8.279.183 1.168.983
Net Dönem Karı veya Zararı
-316.460 -9.448.166
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.321.423 27.491.407
TOPLAM KAYNAKLAR
113.942.621 85.567.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 13.122.655 14.759.323 7.089.730 8.629.634
Satışların Maliyeti
[23] -11.516.438 -14.345.431 -6.690.837 -8.518.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.606.217 413.892 398.893 110.783
BRÜT KAR (ZARAR)
1.606.217 413.892 398.893 110.783
Genel Yönetim Giderleri
[24] -431.927 -545.105 -121.087 -166.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 7.120.861 119.987 1.021.263 61.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -5.310.508 -124.434 -1.402.703 -62.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.984.643 -135.660 -103.634 -56.440
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 331.348 1.326.958 303.267 919.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.315.991 1.191.298 199.633 863.456
Finansman Gelirleri
[26] 126.714 742.537 69.561 665.401
Finansman Giderleri
[26] -4.447.728 -1.318.703 -2.942.110 -273.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.005.023 615.132 -2.672.916 1.255.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
688.563 -488.318 1.359.750 -162.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] 688.563 -488.318 1.359.750 -162.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-316.460 126.814 -1.313.166 1.092.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
-316.460 126.814 -1.313.166 1.092.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-316.460 126.814 -1.313.166 1.092.693
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Kazanç (Zarar) 28 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.139.751 2.665 18.101.956 -23.575
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 22.682.976 0 22.682.976 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -8.287 3.331 -55.531 -29.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.534.938 -666 -4.525.489 5.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -4.534.938 -666 -4.525.489 5.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.139.751 2.665 18.101.956 -23.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.823.291 129.479 16.788.790 1.069.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.823.291 129.479 16.788.790 1.069.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696956


BIST
18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4656 7,4724 % 0,10  
Euro 9,0658 9,0794 % 0,24  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 5,49  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,39 25,43 0,25  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,05  
B. Petrol 55,96 55,96 0,10