***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:38***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.416.099 628.812
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
16.221.240 17.388.248
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[24,6] 13.818.547 16.489.760
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26,27] 2.402.693 898.488
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-25.674.339 -19.131.463
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[24,6] -18.698.924 -14.312.466
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26,27] -6.381.532 -4.109.035
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[25] -593.883 -709.962
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-9.453.099 -1.743.215
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[9] 258.676 -321.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.221.676 2.693.109
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-291.226 1.423.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.349 1.876.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,24] 45.349 1.876.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.575 -452.750
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,24] -336.575 -452.750
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.431.018 -2.951.232
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 15.006.725 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.006.725 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 266.113 -2.755.801
Kredilerden Nakit Girişleri
266.113 -2.755.801
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -3.476.891 -543.996
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.476.891 -543.996
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[7] -1.032.758 686.793
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -332.171 -338.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.307 -898.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.307 -898.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
451.754 1.152.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.447 253.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.907.863 -38.621 250.287 4.700.532 -2.717.569 37.980.903 37.980.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -2.717.569 2.717.569 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 -6.560 -6.560 -1.936.266 -1.942.826 -1.942.826
Dönem Karı (Zararı)
-1.936.266 126.814 126.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 -6.560 -6.560 -6.560 -6.560
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.903.443 -45.181 250.287 1.987.383 -1.936.266 36.038.077 36.038.077
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-9.448.166 9.448.166 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.143.161 -67.564 -4.587.441 13.491.376 13.491.376
Dönem Karı (Zararı)
-4.587.441 -4.587.441 -4.587.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.143.161 -67.564 3.220 0 18.078.817 18.078.817
Sermaye Arttırımı
14.962.500 44.225 0 15.006.725 15.006.725
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.937.500 11.947.636 31.827.416 -109.927 250.287 -8.275.963 -4.587.441 55.989.508 55.989.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 175.447 451.754
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 13.286.352 7.470.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.398 48.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 13.281.954 7.422.081
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 1.499.916 1.546.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.499.916 1.546.292
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 187.389 356.287
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 509.154 552.027
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
509.154 552.027
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 1.125.732 1.384.408
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 968.991 2.170.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
968.991 2.170.329
ARA TOPLAM
17.752.981 13.931.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.752.981 13.931.651
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 813.062 857.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
636.500 779.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
176.562 78.892
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.108.754 2.690.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 26.497.000 18.505.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 68.133.736 49.581.860
Arazi ve Arsalar
22.800.000 10.411.474
Binalar
37.851.493 31.649.926
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.768.429 2.006.474
Taşıtlar
1.129.729 1.136.561
Mobilya ve Demirbaşlar
2.105.708 2.680.461
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.478.377 1.696.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.552.552 71.635.502
TOPLAM VARLIKLAR
116.305.533 85.567.153
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.957.619 15.316.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 11.957.619 15.316.894
Banka Kredileri
11.798.015 14.866.378
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
159.604 450.516
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 1.859.731 6.658.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.859.731 6.658.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 355.951 378.669
Diğer Borçlar
[7] 369.652 104.184
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
133.477 76.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
236.175 28.100
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[9] 379.073 190.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
379.073 190.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.587 117.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 117.587 117.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 343.754 538.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
343.754 538.056
ARA TOPLAM
15.383.367 23.304.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.383.367 23.304.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.934.351 16.336.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 25.934.351 16.336.373
Banka Kredileri
25.934.351 16.295.114
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 41.259
Diğer Borçlar
[7] 16.101.504 17.307.553
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.194.244 14.508.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
907.260 2.799.157
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 87.821 174.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
87.821 174.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 2.808.982 953.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.932.658 34.771.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.316.025 58.075.746
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.989.508 27.491.407
Ödenmiş Sermaye
[18] 24.937.500 9.975.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.903.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.717.489 13.641.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.717.489 13.641.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.827.416 13.684.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-109.927 -42.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -8.275.963 1.168.983
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.587.441 -9.448.166
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.989.508 27.491.407
TOPLAM KAYNAKLAR
116.305.533 85.567.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 19.634.345 19.769.043 6.511.690 5.009.720
Satışların Maliyeti
[23] -15.293.206 -19.886.344 -3.776.768 -5.540.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.341.139 -117.301 2.734.922 -531.193
BRÜT KAR (ZARAR)
4.341.139 -117.301 2.734.922 -531.193
Genel Yönetim Giderleri
[24] -593.883 -709.962 -161.956 -164.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 7.515.406 202.324 394.545 82.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -6.291.819 -2.107.709 -981.311 -1.983.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.970.843 -2.732.648 1.986.200 -2.596.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 418.048 1.903.224 86.700 576.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.388.891 -829.424 2.072.900 -2.020.722
Finansman Gelirleri
[26] 81.284 750.623 -45.430 8.086
Finansman Giderleri
[26] -12.719.640 -2.113.722 -8.271.912 -795.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.249.465 -2.192.523 -6.244.442 -2.807.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.662.024 256.257 1.973.461 744.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] 2.662.024 256.257 1.973.461 744.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.587.441 -1.936.266 -4.270.981 -2.063.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.587.441 -1.936.266 -4.270.981 -2.063.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.587.441 -1.936.266 -4.270.981 -2.063.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,18000000 -0,19000000 -0,17000000 -0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.078.817 -6.560 -60.934 -9.225
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 22.682.976 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -86.620 -8.200 -78.333 -11.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.517.539 1.640 17.399 2.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -4.517.539 1.640 17.399 2.306
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.078.817 -6.560 -60.934 -9.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.491.376 -1.942.826 -4.331.915 -2.072.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.491.376 -1.942.826 -4.331.915 -2.072.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719016


BIST
17:591.112
Değişim :  0,12% |  1,30
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116
En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler17:59
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
COSMO 6,05 1.480.798 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,5640 7,5669 % 0,15  
Euro 8,9691 8,9831 % 0,23  
Sterlin 9,7585 9,8074 % -0,02  
Frank 8,2838 8,3337 % 0,13  
Riyal 2,0143 2,0244 % 0,43  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -0,46  
Altın Gr. 475 475 3,75  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,86 26,90 0,11  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,02  
B. Petrol 42,87 42,87 -0,22