***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 21:30***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-437.929 -2.064.853
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
5.026.204 4.629.864
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[24,6] 4.911.225 4.248.204
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26,27] 114.979 381.660
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-5.715.999 -5.722.328
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[24,6] -4.255.967 -5.102.358
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26,27] -1.081.009 -485.379
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[25] -379.023 -134.591
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-689.795 -1.092.464
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -66.419 -36.464
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
318.285 -935.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.124 -430.415
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
[3] 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.576 100.847
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 24.576 100.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-198.700 -531.262
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -198.700 -531.262
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.224.399 2.526.194
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.328.918 2.577.644
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 1.328.918 2.577.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -104.519 -51.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
612.346 30.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
612.346 30.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.152.778 485.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.765.124 516.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.939.753 -37.203 174.926 8.729.833 -3.985.830 40.699.890 40.699.890
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.361 -4.061.191 3.985.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.397 69.563 -1.456.394 -1.386.831 -1.386.831
Dönem Karı (Zararı)
-1.456.394 -1.456.394 -1.456.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.397 69.563 69.563 69.563
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.935.356 32.360 250.287 4.673.039 -1.456.394 39.313.059 39.313.059
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.907.863 -38.621 250.287 4.700.532 -2.717.569 37.980.903 37.980.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.717.569 2.717.569 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 26.240 4.420 -965.879 -2.718.987 -2.718.987
Dönem Karı (Zararı)
-965.879 -2.717.569 -2.717.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 26.240 4.420 0 -1.418 -1.418
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.903.443 -12.381 250.287 1.987.383 -965.879 37.041.264 37.041.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 1.765.124 1.152.778
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 10.744.514 9.526.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
100.780 38.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.643.734 9.487.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 329.315 178.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
224.537 61.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
104.778 117.021
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 430.715 577.900
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 1.162.807 729.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.162.807 729.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 963.654 897.235
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.333.858 1.446.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.333.858 1.446.803
ARA TOPLAM
16.729.987 14.509.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.729.987 14.509.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 2.248.488 2.310.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
778.025 961.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.470.463 1.349.412
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 1.086.227 679.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 20.430.000 20.430.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 49.768.501 50.114.955
Arazi ve Arsalar
10.411.474 10.411.474
Binalar
31.316.700 31.479.248
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.286.190 2.368.580
Taşıtlar
1.141.334 1.251.785
Mobilya ve Demirbaşlar
2.867.866 2.906.904
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.744.937 1.696.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.533.216 73.535.010
TOPLAM VARLIKLAR
90.263.203 88.044.159
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.225.692 13.075.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 14.225.692 13.075.786
Banka Kredileri
13.807.267 12.656.698
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
418.425 419.088
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 3.288.157 3.036.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.025 44.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.263.132 2.991.725
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 344.366 285.208
Diğer Borçlar
[7] 3.534.884 1.991.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.024.071 1.522.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
510.813 468.226
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[8] 16.772 206.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16.772 206.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 344.763 391.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
344.763 391.724
ARA TOPLAM
21.754.634 18.986.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.754.634 18.986.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.387.463 21.312.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 21.387.463 21.312.970
Banka Kredileri
20.976.856 20.798.507
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
410.607 514.463
Diğer Borçlar
9.000.000 9.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[7] 9.000.000 9.000.000
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 97.295 113.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
97.295 113.331
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 982.547 650.033
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.467.305 31.076.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.221.939 50.063.256
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.041.264 37.980.903
Ödenmiş Sermaye
[18] 9.975.000 9.975.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.903.411 11.903.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.709.462 14.687.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 14.709.462 14.687.642
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.721.844 14.726.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.382 -38.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 1.168.983 3.882.132
Net Dönem Karı veya Zararı
-965.879 -2.717.569
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.041.264 37.980.903
TOPLAM KAYNAKLAR
90.263.203 88.044.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 6.129.689 4.099.993
Satışların Maliyeti
[23] -5.826.580 -4.396.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.109 -296.524
BRÜT KAR (ZARAR)
303.109 -296.524
Genel Yönetim Giderleri
[24] -379.023 -134.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 58.861 83.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -62.167 -40.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.220 -387.704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 407.062 -83
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
327.842 -387.787
Finansman Gelirleri
[26] 77.136 297.804
Finansman Giderleri
[26] -1.044.903 -480.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-639.925 -570.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-325.954 -885.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -325.954 -885.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-965.879 -1.456.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
-965.879 -1.456.394
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-965.879 -1.456.394
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.240 69.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] 32.800 86.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.560 -17.391
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -6.560 -17.391
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.240 69.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-939.639 -1.386.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-939.639 -1.386.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606754


BIST
18:051.111
Değişim :  0,36% |  3,95
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
RYSAS 7,15 203.307.988 % 10,00  
KERVN 0,44 1.778.241 % 10,00  
TACTR 8,36 1.094.516 % 10,00  
EUKYO 2,31 11.485.094 % 10,00  
CRFSA 12,32 4.602.678 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4891 7,4955 % 0,15  
Euro 8,8750 8,8842 % -0,04  
Sterlin 9,6132 9,6614 % 0,31  
Frank 8,2135 8,2630 % 0,11  
Riyal 1,9913 2,0013 % 0,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 -1,32  
Altın Gr. 470 470 -0,29  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,16 27,20 0,08  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,01  
B. Petrol 40,27 40,27 0,66