***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:29***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Transferler
27 -61.308.697 61.308.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.753.375 -53.753.375 -53.753.375
Dönem Karı (Zararı)
27 -53.753.375 -53.753.375 -53.753.375
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -53.753.375 -46.571.677 -46.571.677
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371
Transferler
27 -195.223.069 195.223.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.309.666 -45.309.666 -45.309.666
Dönem Karı (Zararı)
27 -45.309.666 -45.309.666 -45.309.666
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -419.950.845 -45.309.666 -233.351.037 -233.351.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
311.677.206 48.286.572
Dönem Karı (Zararı)
-45.309.666 -53.753.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-45.309.666 -53.753.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.639.167 24.625.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 45.310 47.544
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121.157 -3.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 121.157 -3.280
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.171.618 8.075.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 23.059.198 7.696.566
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 215.927 632.413
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -103.507 -253.192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16.301.082 16.505.046
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 16.301.082 16.505.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
317.347.705 77.414.850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -25.508.919 67.679.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.281.800 -3.495.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -56.227.038 860.170
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 129.983.633 -3.055.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 23.419.907 -94.247.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -467.340 -2.320.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 208.474.391 111.242.532
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.464.691 -56.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.855.962 805.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24.855.962 805.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
311.677.206 48.286.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.533.438 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
16 -135.492.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 183.026.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-359.426.282 -47.791.995
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-359.407.575 -47.774.888
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-359.675.329 -47.999.835
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 267.754 224.947
Ödenen Faiz
8 -18.707 -17.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-215.638 494.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-215.638 494.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
990.047 5.243.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
774.409 5.737.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 774.409 990.047
Ticari Alacaklar
10 76.197.987 49.951.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 11.354.400 2.025.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 64.843.587 47.926.115
Diğer Alacaklar
11 18.911.966 33.193.766
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 1.459.222 16.535.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.452.744 16.657.816
Stoklar
13 1.099.496.391 1.043.269.353
Peşin Ödenmiş Giderler
15 88.721.802 83.724.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.122.856 25.978.818
ARA TOPLAM
1.285.276.599 1.237.159.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.285.276.599 1.237.159.309
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
323.537.554 323.537.554
Diğer Finansal Yatırımlar
7 323.537.554 323.537.554
Ticari Alacaklar
10 11.024.054 11.658.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.024.054 11.658.441
Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 168.162.511 48.970.914
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 28.560.000 211.586.017
Maddi Duran Varlıklar
18 920.723 924.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.736 4.644
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.736 4.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 107.770.397 242.750.869
Diğer Duran Varlıklar
26 7.631.861 7.672.964
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
653.213.034 852.707.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.938.489.633 2.089.866.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 55.926.575 18.193.684
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 264.292.274 493.102.115
Ticari Borçlar
10 295.040.776 271.305.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 279.022.983 254.666.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.017.793 16.638.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.214.005 2.681.345
Diğer Borçlar
11 335.005.898 122.578.873
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 323.080.333 110.404.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.925.565 12.174.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 288.586 288.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.994.019 2.979.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 91.810.691 91.810.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 273.708 273.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 91.536.983 91.536.983
ARA TOPLAM
1.047.572.824 1.002.939.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.572.824 1.002.939.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 238.821.119 384.111.253
Ticari Borçlar
10 7.279.710 7.378.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 7.279.710 7.378.950
Diğer Borçlar
11 0 3.952.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.952.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 877.762.913 879.242.613
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 103.650.229 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 774.112.684 775.095.684
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 404.104 282.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 404.104 282.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.124.267.846 1.274.968.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.171.840.670 2.277.908.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-233.351.037 -188.041.371
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -419.950.845 -224.727.776
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -45.309.666 -195.223.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-233.351.037 -188.041.371
TOPLAM KAYNAKLAR
1.938.489.633 2.089.866.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 54.418.949 2.138.120
Satışların Maliyeti
28 -34.322.963 -183.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.095.986 1.955.080
BRÜT KAR (ZARAR)
20.095.986 1.955.080
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.430.443 -1.241.615
Pazarlama Giderleri
29 -42.571 -49.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.291.679 5.770.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.016.700 -42.573.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.102.049 -36.139.188
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-16.301.082 -16.505.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.403.131 -52.644.234
Finansman Gelirleri
33 3.152.663 6.587.425
Finansman Giderleri
33 -23.059.198 -7.696.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.309.666 -53.753.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.309.666 -53.753.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.309.666 -53.753.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-45.309.666 -53.753.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,19270000 -0,22860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.309.666 -53.753.375
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-45.309.666 -53.753.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941495


BIST18:051.414
Değişim :  -1,20% |  -17,16
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.431  
En Yüksek
1.429
En Düşük
1.414
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDGYO 5,50 1.530.184 % 10,00  
ISBIR 6.655,20 2.172.932 % 10,00  
RODRG 18,70 3.721.949 % 10,00  
ISKUR 352.110,00 352.110 % 10,00  
MERIT 20,14 2.706.277 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7146 8,7211 % 0,02  
Euro 10,3841 10,3956 % -0,02  
Sterlin 12,1049 12,1656 % 0,77  
Frank 9,4611 9,5181 % 0,17  
Riyal 2,3179 2,3295 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 10,02  
Altın Gr. 497 497 -5,32  
Cumhuriyet 3.292 3.341 -93,00  
Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 26,15 26,18 0,25  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
B. Petrol 72,73 72,73 -0,37