***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 20:42***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.145 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.313 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.004 -523.074 -392.070 112.675 -279.395
Dönem Karı (Zararı)
0 -523.074 -523.074 98.842 -424.232
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
131.004 0 131.004 13.833 144.837
Kar Payları
-365.132 -365.132
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.145 -782.770 5.228.249 -54.971.989 -523.074 80.399.591 889.004 81.288.595
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.145 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798
Transferler
1.540.396 -1.540.396 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
136.799 1.147.015 1.283.814 8.758 1.292.572
Dönem Karı (Zararı)
0 1.147.015 1.147.015 -13.718 1.133.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
136.799 0 136.799 22.476 159.275
Kar Payları
-609.425 -609.425
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.145 -749.761 5.228.249 -53.431.593 1.147.015 83.643.085 805.860 84.448.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.404 -1.409.873
Dönem Karı (Zararı)
1.133.297 -424.232
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
674.850 399.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 32.004 31.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
439.431 677.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
303.142 375.751
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.298 27.260
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
133.991 274.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -76.301 -231.609
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
143.377 117.209
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -137.160
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -137.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 136.339 -57.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.659.093 -1.102.908
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.722.840 -1.037.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.314.296 -917.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.468 -450.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.944.246 -39.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -150.968 634.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.750 470.973
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
537.047 235.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
149.054 -1.128.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-276.065 -151.627
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-96.393 -130.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.084 113.407
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12 0 137.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -2.084 -24.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.707 238.605
Ödenen Temettüler
-273.849 0
Alınan Faiz
78.142 238.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421.195 -1.057.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421.195 -1.057.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.572.694 10.610.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.151.499 9.552.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.157.256 13.580.293
Finansal Yatırımlar
5 15.635.216 13.912.376
Ticari Alacaklar
7.068.391 3.828.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 18 74.156 56.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.994.235 3.772.285
Diğer Alacaklar
876.278 166.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 876.278 166.160
Stoklar
8 0 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
532.590 610.103
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 752.397 804.233
Diğer Dönen Varlıklar
9 18.682 638.522
ARA TOPLAM
38.040.810 36.496.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.040.810 36.496.979
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
443.425 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 443.425 507.446
Diğer Alacaklar
275.587 360.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 275.587 360.820
Stoklar
8 1.437.434 1.425.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 56.811.924 56.811.924
Maddi Duran Varlıklar
11 1.386.721 1.414.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.090 15.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 361.627 368.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.729.808 60.903.261
TOPLAM VARLIKLAR
98.770.618 97.400.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.258.985 3.409.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 18 172.290 577.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.086.695 2.832.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.041.454 1.094.671
Diğer Borçlar
853.861 489.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 609.425 273.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 244.436 215.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 887.742 350.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.587.664 2.568.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.587.664 2.568.802
ARA TOPLAM
8.629.706 7.913.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.629.706 7.913.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
369.361 369.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 369.361 369.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.322.606 5.351.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.088.863 2.232.528
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.233.743 3.118.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.691.967 5.720.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.321.673 13.634.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.643.085 82.359.271
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-749.761 -886.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.761 -886.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.761 -886.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.431.593 -54.971.989
Net Dönem Karı veya Zararı
1.147.015 1.540.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
805.860 1.406.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.448.945 83.765.798
TOPLAM KAYNAKLAR
98.770.618 97.400.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.315.983 13.485.845
Satışların Maliyeti
-13.005.896 -10.583.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.310.087 2.902.284
BRÜT KAR (ZARAR)
3.310.087 2.902.284
Genel Yönetim Giderleri
-2.921.498 -2.831.510
Pazarlama Giderleri
-189.306 -274.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 88.357 72.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -796.400 -846.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-508.760 -977.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
719.133 439.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
210.373 -538.288
Finansman Gelirleri
20 1.085.518 231.609
Finansman Giderleri
20 -19.217 -344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.276.674 -307.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.377 -117.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -148.229 -165.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.852 48.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.133.297 -424.232
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.133.297 -424.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.718 98.842
Ana Ortaklık Payları
1.147.015 -523.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 0,02870000 -0,01310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
159.275 144.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
170.743 151.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.468 -7.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.468 -7.058
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.275 144.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.292.572 -279.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.759 112.675
Ana Ortaklık Payları
1.283.813 -392.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932033


BIST
18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3712 8,4056 % 0,14  
Euro 10,1394 10,1870 % 0,23  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.875 -3,19  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,88 27,91 -0,04  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,01  
B. Petrol 72,77 72,77 0,18