***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 08:13***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 121.874.416 102.586.277
Satışların Maliyeti
24 -95.464.372 -83.906.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.410.044 18.679.855
BRÜT KAR (ZARAR)
26.410.044 18.679.855
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.786.398 -2.510.666
Pazarlama Giderleri
26 -12.327.949 -11.489.710
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -595.352 -762.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 8.086.038 6.287.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -8.920.917 -5.429.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.865.466 4.774.859
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-149.966 -86.659
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.715.500 4.688.200
Finansman Giderleri
29 -3.607.071 -4.466.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.108.429 221.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -66.382 586.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -66.382 586.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.042.047 807.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.042.047 807.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.042.047 807.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.289.396 16.690.385
Dönem Karı (Zararı)
32 6.042.047 807.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.606.834 8.518.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.845.106 3.052.668
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
235.336 1.018
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 235.336 1.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.621.699 1.852.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 1.833.974 1.723.178
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-212.275 129.384
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.711.583 2.564.607
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -96.132 -22.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.807.715 2.587.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.130.950 2.647.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 66.382 -586.344
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15 267.110 460.378
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-271.332 -1.474.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.036.579 7.336.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.408.910 7.045.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.764.635 -15.298.950
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-423.040 -534.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.782.612 13.583.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.782.612 13.583.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.442.762 1.339.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.407.790 1.202.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.448 -771.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.415.238 1.973.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.685.460 16.662.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -2.402.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -11.743 -29.755
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.596 57.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.603.483 22.755.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.932.370 -2.719.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -221.513 -562.156
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.710.857 -2.156.875
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 328.887
Alınan Faiz
22.612
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.451.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.183.114 -3.381.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.545.518 0
Kredilerden Nakit Girişleri
88.545.518 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.327.836 -474.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.961.418 -316.705
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-5.366.418 -157.854
Ödenen Faiz
-5.479.103 -2.906.473
Alınan Faiz
78.307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKL -5.832.000 -5.832.000 -5.832.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -4.057.243 2.154.985 26.662.966 0 807.606 85.479.137 85.479.137
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Transferler
5.035.564 -5.035.564 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.042.047 6.042.047 6.042.047
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.238 27.857 -391.381 -391.381
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -6.360.765 2.374.569 26.662.966 5.035.564 6.042.047 93.665.204 93.665.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.042.047 807.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-419.238 -67.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -524.047 -84.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104.809 16.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 104.809 16.832
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.857 173.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.857 173.115
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
23 27.857 173.115
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-391.381 105.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.650.666 913.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.650.666 913.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847556


BIST
12:351.441
Değişim :  -0,25% |  -3,54
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.438
BIST En Aktif Hisseler12:35
VAKFN 11,34 111.880.962 % 0,00  
CEMAS 1,39 191.310.243 % 0,00  
EKGYO 1,86 75.487.300 % 0,00  
BLCYT 18,92 6.357.879 % 0,00  
CEOEM 10,75 50.582.132 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4389 8,4417 % -0,71  
Euro 10,2239 10,2324 % -0,37  
Sterlin 11,8262 11,8855 % -0,69  
Frank 9,2806 9,3365 % -0,72  
Riyal 2,2418 2,2531 % -0,81  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 7,86  
Altın Gr. 497 497 -2,15  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,17 27,20 0,09  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,04  
B. Petrol 67,58 67,58 0,53