***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

16.05.2018 15:51***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/05/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: İlgili lisans bölgesinde doğal gaz dağıtımı , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: İlgili lisans bölgesinde doğal gaz dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 63.500.000 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 32.500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
EPDK onayını takiben tamamlanacaktır
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Satın alma bedelleri devralma tarihinden itibaren 1 yıl içinde nakden ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 63.500.000 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 32.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: Hisse başına 3,1 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: Hisse başına 4,0 TL
Toplam Tutar
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ için 176.000.885 TL ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ için 116.874.082 TL olmak üzere toplam 292.874.967 TL bedelle satın alınacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: %90 , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: %90
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Her iki şirket için de %90
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Her iki şirket için de %90
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 7,6
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 1- Zorlu Holding AŞ (51.285.000 adet) 2- Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ (425.000 adet) 3- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ (1.700.000 adet) 4- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ (85.000 adet) 5- Olgun Zorlu (3.655.000 adet) Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 1- Zorlu Holding AŞ ( 21.874.437 adet ) 2- Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ (500.000 adet) 3- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ (1.695.000 adet) 4- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi (125.000 adet) 5- Olgun Zorlu (5.055.563 adet)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraflar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/05/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Makul Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07.05.2018
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
%100 payları temsil edecek şekilde, Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ için belirlenen değer 195.556.539 TL, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ için belirlenen değer 129.860.092 TL'dir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

                                   Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimiz çatısı altında faaliyet bütünlüğünün sağlanmasını amaçlayan kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, doğalgaz dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ ("Trakya Doğal Gaz") ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin ("Gaziantep Doğal Gaz") toplam sermayelerinin %90'ını temsil eden paylarının ilgili Zorlu Grubu şirketlerinden aşağıda belirtilen pay oranlarında
1) Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin sermayesinde
•             Zorlu Holding AŞ'nin ("Zorlu Holding") sahip olduğu toplam %90,76 payın %80,76'sını temsil eden kısmının,
•             Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ'nin ("Zorlu O&M") sahip olduğu %0,67 oranındaki payların tamamının,
•             Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ'nin ("Zorlu Endüstriyel") sahip olduğu %2,68 oranındaki payların tamamının,
•             Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ("Zorluteks") sahip olduğu %0,13 oranındaki payların tamamının
•             Olgun Zorlu'nun sahip olduğu %5,76 oranındaki payların tamamının,
2) Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin sermayesinde
•             Zorlu Holding'in sahip olduğu %67,31 oranındaki payların tamamının,
•             Zorlu O&M'in sahip olduğu %1,54 oranındaki payların tamamının,
•             Zorlu Endüstriyel'in sahip olduğu %5,22 oranındaki payların tamamının,
•             Zorluteks'in sahip olduğu %0,38 oranındaki paylarının tamamın ve
•             Olgun Zorlu'nun sahip olduğu %15,56 oranındaki payların tamamının
Şirketimizin %100 oranında hissedarı olduğu Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından aşağıda belirtilen koşul ve bedeller üzerinden devralınmasına karar verilmiştir.
SPK düzenlemeleri gereğince, söz konusu pay devirlerine ilişkin olarak Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'ye bir değerleme çalışması yaptırılmıştır. Yapılan değerleme çalışması sonucu, Trakya Doğal Gaz ve Gaziantep Doğal Gaz'ın toplam değerleri sırasıyla 195.556.539 TL ve 129.860.092 TL olarak belirlenmiştir.
Belirlenen şirket değerleri doğrultusunda, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin Trakya Doğal Gaz ve Gaziantep Doğal Gaz'ın %90 oranındaki paylarını sırasıyla 176.000.885 TL ve 116.874.082 TL bedel üzerinden devralmasına ve söz konusu tutarların devir tarihinden itibaren 1 yıl içinde nakden ödenmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerleme raporları çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerleme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684048


BIST
13:14120.193
Değişim :  -0,50% |  -598,62
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  120.792  
En Yüksek
120.451
En Düşük
119.528
BIST En Aktif Hisseler
BOSSA 12,20 31.363.040 % 15,09  
TSPOR 6,29 293.749.555 % 12,52  
MTRYO 6,78 907 % 11,51  
YKGYO 4,02 176.674.811 % 11,05  
HALKS 2,75 140.055 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8673 7,9067 % 0,39  
Frank 6,1646 6,2018 % 0,44  
Riyal 1,6135 1,6216 % 0,41  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.589 7,74  
Altın Gr. 310 310 2,68  
Cumhuriyet 2.053 2.084 16,00  
Tam 2.044 2.095 15,13  
Yarım 988 1.013 7,31  
Çeyrek 496 507 3,66  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 0,11  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 56,64 56,64 -1,03