***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 17:55***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 102.575 67 835.611 344 32.510 -26.973 7.897 -702.609 -224.240 525.182 -232 524.950
Transferler
-26.599 -197.641 224.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.334 -589 65.562 -40.083 -381.242 -269.018 -412 -269.430
Dönem Karı (Zararı)
-381.242 -381.242 -412 -381.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
87.334 -589 65.562 -40.083 112.224 0 112.224
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 102.575 67 896.346 -245 98.072 -67.056 7.897 -900.250 -381.242 256.164 -644 255.520
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -767 105.010 -107.466 7.897 -886.383 -263.407 752.589 -611 751.978
Transferler
-40.125 -223.282 263.407 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-422 -6.904 -37.024 -126.236 -170.586 -151 -170.737
Dönem Karı (Zararı)
-126.236 -126.236 -151 -126.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-422 -6.904 -37.024 -44.350 0 -44.350
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.000 -1.000 0 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.004.732 -1.189 98.106 -144.490 7.897 -1.110.665 -126.236 581.003 -762 580.241


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.531 -24.826
Dönem Karı (Zararı)
-126.387 -381.654
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-126.387 -381.654
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
464.561 366.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 146.346 100.121
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131 251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123 256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -5
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
287.115 155.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -51.443 -197.888
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 338.298 353.897
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11 396 412
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -136 -450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.209 140.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.301 3.984
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.301 3.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.161 -3.395
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.161 -3.395
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.469 -48.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.589 -75
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.589 -75
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.418 17.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-268.496 -8.541
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-100 5.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.550 -10.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.296 40.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.254 -50.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.422 -1.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.422 -1.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.476 55.237
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-105.619 17.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.857 37.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 70
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 70
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-89.637 -36.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.311 -21.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.343 -25.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.968 3.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.678 -23.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-528 -658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.619 -183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-222.251 -266.957
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.857 6.365
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.857 5.653
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-241.052 -274.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-236.818 -273.404
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.234 -939
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.056 1.021
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-4.056 1.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.988 229.252
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
936.990 974.381
Kredilerden Nakit Girişleri
832.990 823.184
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
104.000 46.500
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 4.697
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-709.879 -793.010
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-597.697 -718.038
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-82.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-30.182 -74.500
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -472
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
139.236 -443.131
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-55.744 673.809
Ödenen Faiz
-261.366 -208.695
Alınan Faiz
17.291 3.560
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.540 22.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.732 -62.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.732 -62.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.958 82.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.226 20.023


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.179 158.546 108.632
Finansal Yatırımlar
100 0 5.940
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
100 0 5.940
Ticari Alacaklar
136.735 106.581 102.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 12.008 4.712 45.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.727 101.869 56.380
Diğer Alacaklar
567.419 495.851 327.357
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 559.960 489.814 316.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.459 6.037 10.737
Peşin Ödenmiş Giderler
21.268 23.853 7.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.268 23.853 7.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.882 2.080 2.420
Diğer Dönen Varlıklar
33.797 18.837 39.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
33.797 18.837 39.911
ARA TOPLAM
823.380 805.748 593.652
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35.352 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
858.732 805.748 593.652
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Alacaklar
631.918 576.992 1.020.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 631.918 576.992 1.020.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
170.262 183.409 111.999
Maddi Duran Varlıklar
4.070.760 4.023.061 3.160.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.013 19.507 16.264
Peşin Ödenmiş Giderler
52.978 26.922 44.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.978 26.922 44.329
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.000 869 2.208
Diğer Duran Varlıklar
34.071 41.342 13.254
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
34.071 41.342 13.254
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.984.248 4.872.348 4.369.129
TOPLAM VARLIKLAR
5.842.980 5.678.096 4.962.781
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
699.943 362.338 380.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
699.943 362.338 380.293
Banka Kredileri
5 699.943 332.434 273.377
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 0 1.028
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 29.904 105.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
981.528 1.150.299 1.327.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
981.528 1.150.299 1.327.318
Banka Kredileri
5 820.805 1.018.100 1.061.002
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 160.723 132.199 266.316
Ticari Borçlar
161.286 281.468 119.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 60.310 165.603 50.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.976 115.865 69.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
338 273 193
Diğer Borçlar
75.525 177.814 70.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 75.525 177.814 70.620
Türev Araçlar
12.304 56.185 35.637
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 12.304 56.185 35.637
Ertelenmiş Gelirler
104 4.161 276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
104 4.161 276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 585 183
Kısa Vadeli Karşılıklar
457 449 495
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
457 449 495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.885 10.917 2.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.885 10.917 2.159
ARA TOPLAM
1.939.370 2.044.489 1.936.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.939.370 2.044.489 1.936.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.803.193 2.636.422 1.510.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.803.193 2.636.422 1.510.095
Banka Kredileri
5 2.551.457 2.377.663 1.415.629
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 151.736 158.759 94.466
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 100.000 100.000 0
Ticari Borçlar
5.896 326 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 0 326 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.896 0 0
Diğer Borçlar
404.664 128.777 851.477
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 404.586 128.699 851.469
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78 78 8
Türev Araçlar
18.384 16.559 39.295
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 18.384 16.559 39.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
949 826 636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
949 826 636
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
90.283 98.719 99.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.323.369 2.881.629 2.501.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.262.739 4.926.118 4.437.831
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
581.003 752.589 525.182
Ödenmiş Sermaye
8 750.000 750.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 102.575 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 273 273 67
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.003.543 1.044.090 835.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.003.543 1.044.090 835.955
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.004.732 1.044.857 835.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.189 -767 344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.384 -2.456 5.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.106 105.010 32.510
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-144.490 -107.466 -26.973
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-144.490 -107.466 -26.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897 7.897
Yasal Yedekler
8 7.897 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.110.665 -886.383 -702.609
Net Dönem Karı veya Zararı
-126.236 -263.407 -224.240
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-762 -611 -232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
580.241 751.978 524.950
TOPLAM KAYNAKLAR
5.842.980 5.678.096 4.962.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
866.070 311.041 512.841 204.481
Satışların Maliyeti
9 -658.346 -232.478 -372.878 -147.692
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
207.724 78.563 139.963 56.789
BRÜT KAR (ZARAR)
207.724 78.563 139.963 56.789
Genel Yönetim Giderleri
9 -27.792 -8.646 -25.900 -7.765
Pazarlama Giderleri
9 -6.777 -1.782 -3.105 -1.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 20.145 1.323 11.375 1.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.660 -423 -5.675 -584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.640 69.035 116.658 48.367
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10 4.589 4.210 75 6
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.161 6.012 3.395 1.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
194.068 79.257 120.128 49.608
Finansman Gelirleri
11 128.436 34.915 483.839 249.139
Finansman Giderleri
11 -447.422 -188.715 -1.034.284 -498.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-124.918 -74.543 -430.317 -200.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.469 7.684 48.663 26.226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-721 625 0 1.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-748 7.059 48.663 25.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.387 -66.859 -381.654 -174.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.387 -66.859 -381.654 -174.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-151 -93 -412 -195
Ana Ortaklık Payları
-126.236 -66.766 -381.242 -173.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00170000 -0,00090000 -0,00760000 -0,00350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-422 -37 86.745 -162
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 85.324 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-528 -47 -736 -202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106 10 2.157 40
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 2.010 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
106 10 147 40
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-43.928 -7.877 25.479 21.494
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.904 15.886 65.562 31.247
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-6.904 15.886 65.562 31.247
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.280 -29.704 -50.103 -12.191
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-46.280 -29.704 -50.103 -12.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.256 5.941 10.020 2.438
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.256 5.941 10.020 2.438
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.350 -7.914 112.224 21.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-170.737 -74.773 -269.430 -152.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-151 -93 -412 -195
Ana Ortaklık Payları
-170.586 -74.680 -269.018 -152.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567022


BIST
18:051.110
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.112
En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler18:05
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2257 7,2473 % 0,59  
Euro 8,4692 8,5038 % 0,25  
Sterlin 9,3749 9,4219 % -1,98  
Frank 7,8264 7,8735 % -1,94  
Riyal 1,9157 1,9253 % -1,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 -20,86  
Altın Gr. 442 443 -35,80  
Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27  
Gümüş.Ons 24,54 24,59 -0,24  
Gümüş Gr. 5,81 5,81 0,06  
B. Petrol 44,77 44,77 0,14