***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 19:54***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Transferler
-13.829 9.795 4.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-366 24.256 -51.817 -72.040 -99.967 -116 -100.083
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -72.040 -72.040 -116 -72.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-366 24.256 -51.817 0 -27.927 0 -27.927
Sermaye Arttırımı
1.250.000 643 1.250.643 0 1.250.643
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 1.008.302 -2.298 170.651 -518.642 7.897 -1.080.868 -72.040 1.616.493 -1.196 1.615.297
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 965.671 -4.386 192.213 -595.039 7.897 -1.038.237 51.925 1.683.535 -1.430 1.682.105
Transferler
-14.549 66.474 -51.925 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.157.121 -1.816 12.408 -137.361 25.174 1.055.526 -158 1.055.368
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 25.174 25.174 -158 25.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.157.121 -1.816 12.408 -137.361 0 1.030.352 0 1.030.352
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 2.108.243 -6.202 204.621 -732.400 7.897 -971.763 25.174 2.739.061 -1.588 2.737.473


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275.543 27.168
Dönem Karı (Zararı)
25.016 -72.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.016 -72.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
228.512 256.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 89.347 57.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.456 10.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.240 9.804
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.696 365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
177.943 123.756
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14,15 -38.650 -29.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,15 215.917 149.489
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 676 4.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
66.380 93.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.720 14.545
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -37.720 14.545
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.413 -9.471
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-17.413 -9.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.015 1.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18 5.553
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18 5.553
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.536 -40.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.851 -151.636
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.492 -21.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.854 -80.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.638 58.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
253.218 35.535
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
256.322 52.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.104 -16.605
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.363 -39.656
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.922 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.015 -149.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.063 -63.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.078 -86.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.464 -1.007
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.464 -1.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.711 24.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.854 21.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
77.143 3.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
278.379 32.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.836 -772
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -4.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.524 -1.353.070
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.217.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102 3.912
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102 3.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.626 -139.383
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.832 -139.368
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.794 -15
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
528.130 1.479.177
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.250.643
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.250.643
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.459.179 595.982
Kredilerden Nakit Girişleri
1.319.259 510.982
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
139.000 85.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
920 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-371.437 -522.109
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-317.437 -433.109
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-54.000 -89.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 302.278
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-383.420 0
Ödenen Faiz
-151.328 -127.274
Alınan Faiz
6.010 6.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-30.874 -26.777
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
594.149 153.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
594.149 153.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 317.570 80.303
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 911.719 233.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 926.472 335.085
Ticari Alacaklar
465.980 327.060
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 125.808 66.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
340.172 260.106
Diğer Alacaklar
288.080 1.167.897
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 258.905 1.141.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.175 26.054
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 145.832 130.999
Türev Araçlar
10 4.432 1.706
Stoklar
7.568 16.490
Peşin Ödenmiş Giderler
92.047 55.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.047 55.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 10.812
Diğer Dönen Varlıklar
404.749 301.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 404.749 301.423
ARA TOPLAM
2.335.160 2.346.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.335.160 2.346.567
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Alacaklar
1.540.482 787.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 1.540.345 787.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
137 154
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 478.139 508.335
Türev Araçlar
10 40.802 31.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
286.786 258.379
Maddi Duran Varlıklar
7.045.150 5.421.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.656.199 1.672.552
Peşin Ödenmiş Giderler
3.279 5.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.279 5.833
Ertelenmiş Vergi Varlığı
98.213 170.907
Diğer Duran Varlıklar
85.810 72.427
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 85.810 72.427
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.235.106 8.929.062
TOPLAM VARLIKLAR
13.570.266 11.275.629
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
863.584 817.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
863.584 817.037
Banka Kredileri
7 860.937 814.002
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.647 3.035
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.919.119 1.618.288
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.919.119 1.618.288
Banka Kredileri
7 1.511.184 1.177.825
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 275.631 308.102
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 132.304 132.361
Ticari Borçlar
895.952 893.894
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 14.303 98.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
881.649 795.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.933 7.718
Diğer Borçlar
330.906 428.284
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 16 80.845 139.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 250.061 288.799
Türev Araçlar
10 3.368 5.639
Ertelenmiş Gelirler
159.188 148.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 159.188 148.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.566 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.168 46.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.456 4.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 32.712 42.537
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.328 55.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 117.328 55.621
ARA TOPLAM
4.339.112 4.021.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.339.112 4.021.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.021.292 4.954.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.021.292 4.954.148
Banka Kredileri
7 5.471.642 4.509.972
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 26.998 25.448
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 346.683 242.688
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 175.969 176.040
Diğer Borçlar
31.183 319.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 16 5.456 291.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 25.727 27.453
Türev Araçlar
10 9.578 34.342
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.623 12.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.623 12.949
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
416.005 250.787
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.493.681 5.571.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.832.793 9.593.524
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.739.061 1.683.535
Ödenmiş Sermaye
12 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
916 916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.102.041 961.285
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.102.041 961.285
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.108.243 965.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.202 -4.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-527.779 -402.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
204.621 192.213
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-732.400 -595.039
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-732.400 -595.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897
Yasal Yedekler
12 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-971.763 -1.038.237
Net Dönem Karı veya Zararı
25.174 51.925
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.588 -1.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.737.473 1.682.105
TOPLAM KAYNAKLAR
13.570.266 11.275.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
935.098 652.228
Satışların Maliyeti
13 -702.107 -504.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.991 148.093
BRÜT KAR (ZARAR)
232.991 148.093
Genel Yönetim Giderleri
13 -34.934 -24.711
Pazarlama Giderleri
13 -11.468 -12.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 34.356 20.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -25.870 -36.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
195.075 95.181
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -5.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.413 9.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
212.506 99.099
Finansman Gelirleri
15 177.522 93.637
Finansman Giderleri
15 -368.027 -263.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.001 -70.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.015 -1.559
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.559 -4.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.574 3.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.016 -72.156
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.016 -72.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-158 -116
Ana Ortaklık Payları
25.174 -72.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00013000 -0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.155.305 -366
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.446.401 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.270 -457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-288.826 91
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-289.280 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
454 91
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-124.953 -27.561
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.408 24.256
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
12.408 24.256
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-171.701 -64.771
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-171.701 -64.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.340 12.954
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
34.340 12.954
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.030.352 -27.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.055.368 -100.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-158 -116
Ana Ortaklık Payları
1.055.526 -99.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683021


BIST
18:051.114
Değişim :  0,37% |  4,13
Açılış :  1.115  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 3,85 18.249.970 % 10,00  
KENT 1.892,60 21.407.826 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.721.354 % 9,98  
LINK 29,32 8.506.056 % 9,98  
QNBFB 77,70 108.471.869 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2988 7,3076 % 1,43  
Euro 8,6052 8,6231 % 1,66  
Sterlin 9,4966 9,5442 % 1,34  
Frank 7,9859 8,0340 % 2,04  
Riyal 1,9428 1,9526 % 1,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 27,23  
Altın Gr. 454 454 11,00  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 1,19  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,31  
B. Petrol 45,25 45,25 0,75