***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2017 18:42***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 102.575 67 835.611 344 32.510 -26.973 7.897 -702.609 -224.240 525.182 -232 524.950
Transferler
-40.466 -183.774 224.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
249.712 -1.111 72.500 -80.493 -263.407 -22.799 -379 -23.178
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -263.407 -263.407 -379 -263.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
249.712 -1.111 72.500 -80.493 0 240.608 0 240.608
Sermaye Arttırımı
250.000 206 250.206 0 250.206
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -767 105.010 -107.466 7.897 -886.383 -263.407 752.589 -611 751.978
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -767 105.010 -107.466 7.897 -886.383 -263.407 752.589 -611 751.978
Transferler
-60.127 -203.280 263.407 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.401 -1.165 41.385 -359.359 -4.034 -285.772 -469 -286.241
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -4.034 -4.034 -469 -4.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.401 -1.165 41.385 -359.359 0 -281.738 0 -281.738
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.000 -1.000 0 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.601 1.167.884
Dönem Karı (Zararı)
-4.503 -263.786
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.503 -263.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.093 704.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 199.164 144.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161 151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
159 197
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2 -46
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
383.894 364.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -74.784 -84.718
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 458.420 449.686
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 395 445
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -137 -569
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-264.642 230.943
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.430 -12.180
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -16.430 -12.180
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
884 -16.824
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 884 -16.824
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -94.397 -16.313
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.304 -918
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.304 -918
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 17.763 10.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-368.634 729.369
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-100 5.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.178 -4.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.057 41.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.121 -45.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.204 565.209
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-278.458 560.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-746 4.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.997 155.680
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.258 115.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.255 40.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258 70
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
258 70
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.407 6.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.246 -5.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.161 12.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-154.044 1.170.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.482 -1.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -75 -1.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-508.475 -652.510
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.717 3.103
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 53.717 3.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-561.192 -655.613
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -554.747 -650.356
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.445 -5.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
590.421 -443.970
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.206
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.589.311 3.508.814
Kredilerden Nakit Girişleri
1.419.206 3.224.617
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
160.000 179.500
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
10.105 4.697
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-912.840 -3.202.769
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-776.313 -2.873.403
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-106.345 -249.879
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-30.182 -79.015
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -472
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
295.197 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -704.941
Ödenen Faiz
-340.769 -266.387
Alınan Faiz
20.201 10.137
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-60.679 -39.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.655 71.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.655 71.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.958 82.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 80.303 153.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 98.160 158.546 108.632
Finansal Yatırımlar
100 0 5.940
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 100 0 5.940
Ticari Alacaklar
148.578 106.581 102.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 20.769 4.712 45.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 127.809 101.869 56.380
Diğer Alacaklar
903.308 495.851 327.357
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 896.525 489.814 316.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.783 6.037 10.737
Peşin Ödenmiş Giderler
26.338 23.853 7.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.338 23.853 7.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.416 2.080 2.420
Diğer Dönen Varlıklar
46.164 18.837 39.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 46.164 18.837 39.911
ARA TOPLAM
1.230.064 805.748 593.652
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 67.139 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.297.203 805.748 593.652
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
11 246 246 246
Diğer Alacaklar
730.396 576.992 1.020.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 730.396 576.992 1.020.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 194.222 183.409 111.999
Maddi Duran Varlıklar
4.385.368 4.023.061 3.160.710
Arazi ve Arsalar
13 50.054 42.409 15.337
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 133.162 124.081 47.690
Binalar
13 33.528 29.617 46.178
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 3.591.411 3.418.810 2.810.394
Taşıtlar
13 761 794 451
Mobilya ve Demirbaşlar
13 14.505 9.960 7.111
Özel Maliyetler
13 671 0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 561.276 397.390 233.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.577 19.507 16.264
Diğer Haklar
14 22.199 18.036 15.164
Lisanslar
14 2.378 1.471 1.100
Peşin Ödenmiş Giderler
69.625 26.922 44.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 69.625 26.922 44.329
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 110.794 869 2.208
Diğer Duran Varlıklar
28.813 41.342 13.254
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 28.813 41.342 13.254
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.544.041 4.872.348 4.369.129
TOPLAM VARLIKLAR
6.841.244 5.678.096 4.962.781
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
672.102 362.338 380.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
672.102 362.338 380.293
Banka Kredileri
5 662.169 332.434 273.377
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 0 1.028
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.933 29.904 105.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.274.623 1.150.299 1.327.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.274.623 1.150.299 1.327.318
Banka Kredileri
5 1.036.801 1.018.100 1.061.002
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 237.822 132.199 266.316
Ticari Borçlar
301.427 281.468 119.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 107.671 165.603 50.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 193.756 115.865 69.184
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
486 273 193
Diğer Borçlar
77.603 177.814 70.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 77.512 177.814 70.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 91 0 0
Türev Araçlar
10.235 56.185 35.637
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16 10.235 56.185 35.637
Ertelenmiş Gelirler
4.708 4.161 276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.708 4.161 276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 585 183
Kısa Vadeli Karşılıklar
451 449 495
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
451 449 495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.997 10.917 2.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.997 10.917 2.159
ARA TOPLAM
2.346.632 2.044.489 1.936.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.346.632 2.044.489 1.936.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.409.200 2.636.422 1.510.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.409.200 2.636.422 1.510.095
Banka Kredileri
5 3.201.866 2.377.663 1.415.629
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 107.334 158.759 94.466
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 100.000 100.000 0
Ticari Borçlar
6.229 326 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 0 326 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.229 0 0
Diğer Borçlar
568.120 128.777 851.477
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 567.875 128.699 851.469
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 245 78 8
Türev Araçlar
11.949 16.559 39.295
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16 11.949 16.559 39.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
985 826 636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 985 826 636
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 33.392 98.719 99.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.029.875 2.881.629 2.501.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.376.507 4.926.118 4.437.831
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
465.817 752.589 525.182
Ödenmiş Sermaye
18 750.000 750.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 102.575 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 273 273 67
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.020.199 1.044.090 835.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.020.199 1.044.090 835.955
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.022.131 1.044.857 835.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.932 -767 344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-320.430 -2.456 5.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
146.395 105.010 32.510
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-466.825 -107.466 -26.973
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-466.825 -107.466 -26.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897 7.897
Yasal Yedekler
18 7.897 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.090.663 -886.383 -702.609
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.034 -263.407 -224.240
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.080 -611 -232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.737 751.978 524.950
TOPLAM KAYNAKLAR
6.841.244 5.678.096 4.962.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.194.613 709.417
Satışların Maliyeti
21 -925.993 -546.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
268.620 162.541
BRÜT KAR (ZARAR)
268.620 162.541
Genel Yönetim Giderleri
21 -45.386 -42.066
Pazarlama Giderleri
21 -9.154 -4.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 23.283 15.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.056 -3.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.307 127.445
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 7.461 918
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -157 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -884 16.824
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
233.727 145.187
Finansman Gelirleri
24 372.810 503.784
Finansman Giderleri
24 -705.437 -929.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-98.900 -280.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
94.397 16.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -75 -1.738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 94.472 18.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.503 -263.786
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.503 -263.786
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-469 -379
Ana Ortaklık Payları
-4.034 -263.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,00006000 -0,00487000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.236 248.601
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.752 288.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.456 -1.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.060 -38.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-9.351 -38.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
291 278
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-317.974 -7.993
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.385 72.500
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
41.385 72.500
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-449.199 -100.616
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-449.199 -100.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.840 20.123
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
89.840 20.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-281.738 240.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-286.241 -23.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-469 -379
Ana Ortaklık Payları
-285.772 -22.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591595


BIST
18:05105.520
Değişim :  0,15% |  160,71
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,99  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,49  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 37,57 37,57 1,54