***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2017 18:54***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -767 105.010 -107.466 7.897 -886.383 -263.407 752.589 -611 751.978
Transferler
-17.249 -246.158 263.407 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-402 -24.587 10.710 -13.879 -28.158 6 -28.152
Dönem Karı (Zararı)
-13.879 -13.879 6 -13.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-402 -24.587 10.710 -14.279 0 -14.279
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.000 -1.000 0 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.027.608 -1.169 80.423 -96.756 7.897 -1.133.541 -13.879 723.431 -605 722.826
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Transferler
-13.829 9.795 4.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-366 24.256 -51.817 -72.040 -99.967 -116 -100.083
Dönem Karı (Zararı)
-72.040 -72.040 -116 -72.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-366 24.256 -51.817 -27.927 -27.927
Sermaye Arttırımı
1.250.000 643 1.250.643 0 1.250.643
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 1.008.302 -2.298 170.651 -518.642 7.897 -1.080.868 -72.040 1.616.493 -1.196 1.615.297


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.057 -20.584
Dönem Karı (Zararı)
-72.156 -13.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-72.156 -13.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
305.475 81.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 57.081 46.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.169 174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.804 172
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
365 2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
123.756 82.648
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -29.736 -16.271
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 149.489 98.659
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 4.003 396
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 0 -136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
88.218 -58.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14.545 11.951
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.545 11.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.471 -6.950
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-9.471 -6.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.559 1.944
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.553 -131
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.553 -131
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.065 4.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.636 -88.012
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
100 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.943 -17.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.030 1.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
58.087 -19.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.535 -4.109
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.140 -1.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.605 -2.737
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-39.656 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.454 -35.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.429 -7.420
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.025 -28.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.007 7
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.007 7
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.789 -30.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.489 -23.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.300 -6.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.683 -20.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-772 -448
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.854 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.393.157 -57.069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.217.599 -1.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.912 757
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.912 757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.470 -56.826
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.455 -56.749
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15 -77
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.470.375 -23.210
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
595.982 386.507
Kredilerden Nakit Girişleri
510.982 332.074
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
85.000 54.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 433
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-522.109 -415.373
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-428.056 -395.373
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-89.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-5.053 -20.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
302.278 100.225
Ödenen Faiz
-127.274 -72.422
Alınan Faiz
6.434 2.139
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.579 -24.286
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.275 -100.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.275 -100.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.303 153.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 233.578 53.095


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 249.148 98.160
Finansal Yatırımlar
0 100
Diğer Finansal Yatırımlar
0 100
Ticari Alacaklar
406.285 148.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 100.799 20.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
305.486 127.809
Diğer Alacaklar
916.080 903.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 885.842 896.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.238 6.783
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 30.156 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13.835 26.338
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.835 26.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.353 7.416
Diğer Dönen Varlıklar
196.377 46.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 196.377 46.164
ARA TOPLAM
1.822.234 1.230.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
57.674 67.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.879.908 1.297.203
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Alacaklar
754.203 730.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 754.182 730.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 159.703 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
221.993 194.222
Maddi Duran Varlıklar
4.523.440 4.385.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.607.668 24.577
Şerefiye
3 320.326 0
Diğer Haklar
1.284.973 22.199
Lisanslar
2.369 2.378
Peşin Ödenmiş Giderler
57.740 69.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.740 69.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
199.416 110.794
Diğer Duran Varlıklar
75.895 28.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7 75.895 28.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.600.304 5.544.041
TOPLAM VARLIKLAR
9.480.212 6.841.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
632.129 672.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
632.129 672.102
Banka Kredileri
8 627.143 662.169
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.986 9.933
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.351.466 1.274.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.351.466 1.274.623
Banka Kredileri
8 1.139.546 1.036.801
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 211.920 237.822
Ticari Borçlar
311.024 301.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 44.242 107.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
266.782 193.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.413 486
Diğer Borçlar
320.281 77.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 180.456 77.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 139.825 91
Türev Araçlar
16.515 10.235
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 16.515 10.235
Ertelenmiş Gelirler
262.818 4.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 262.818 4.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.344 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.188 451
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
74.188 451
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.483 4.997
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.483 4.997
ARA TOPLAM
3.023.661 2.346.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.023.661 2.346.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.603.635 3.409.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.603.635 3.409.200
Banka Kredileri
8 3.374.126 3.201.866
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 142.082 107.334
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 87.427 100.000
Ticari Borçlar
0 6.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 6.229
Diğer Borçlar
839.946 568.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 803.420 567.875
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 36.526 245
Türev Araçlar
24.652 11.949
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 24.652 11.949
Ertelenmiş Gelirler
89.252 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 89.252 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.474 985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.474 985
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
273.295 33.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.841.254 4.029.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.864.915 6.376.507
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.616.493 465.817
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 916 273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.006.004 1.020.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.006.004 1.020.199
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.008.302 1.022.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.298 -1.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-347.991 -320.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
170.651 146.395
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-518.642 -466.825
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-518.642 -466.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897
Yasal Yedekler
13 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.080.868 -1.090.663
Net Dönem Karı veya Zararı
-72.040 -4.034
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.196 -1.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.615.297 464.737
TOPLAM KAYNAKLAR
9.480.212 6.841.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
661.129 244.521
Satışların Maliyeti
14 -488.127 -193.224
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
173.002 51.297
BRÜT KAR (ZARAR)
173.002 51.297
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.711 -7.992
Pazarlama Giderleri
14 -35.581 -2.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.978 491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -26.910 -566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.778 41.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 131
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.553 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9.471 6.950
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.696 48.213
Finansman Gelirleri
16 95.254 87.384
Finansman Giderleri
16 -265.547 -147.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.597 -11.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.559 -1.944
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.854 -1.399
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.295 -545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.156 -13.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.156 -13.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-116 6
Ana Ortaklık Payları
-72.040 -13.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00060000 -0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-366 -402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-457 -503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91 101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
91 101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.561 -13.877
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.256 -24.587
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
24.256 -24.587
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.771 13.387
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-64.771 13.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.954 -2.677
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12.954 -2.677
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.927 -14.279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.083 -28.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-116 6
Ana Ortaklık Payları
-99.967 -28.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611909


BIST
11:16120.204
Değişim :  0,53% |  629,47
Açılış :  120.036  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.465
En Düşük
119.962
BIST En Aktif Hisseler
RALYH 8,76 876 % 14,96  
OSTIM 2,65 71.278.077 % 11,34  
TSPOR 7,21 243.152.168 % 11,09  
ERSU 3,58 7.666.363 % 10,15  
YBTAS 4.480,00 116.480 % 9,53  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8680 7,9075 % 0,05  
Frank 6,1493 6,1863 % 0,02  
Riyal 1,6134 1,6215 % 0,04  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.607 1.607 3,46  
Altın Gr. 313 313 0,44  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,31 18,35 0,10  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,01  
B. Petrol 58,24 58,24 0,49