***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:52***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -767 105.010 -107.466 7.897 -886.383 -263.407 752.589 -611 751.978
Transferler
-40.125 -223.282 263.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-422 -6.904 -37.024 -126.236 -170.586 -151 -170.737
Dönem Karı (Zararı)
-126.326 -126.236 -151 -126.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-422 -6.904 -37.024 -44.350 -44.350
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.000 -1.000 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.004.732 -1.189 98.106 -144.490 7.897 -1.110.665 -126.236 581.003 -762 580.241
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Transferler
-41.489 37.455 4.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.074 20.431 21.230 28.755 67.342 -160 67.182
Dönem Karı (Zararı)
28.755 28.755 -160 28.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.074 20.431 21.230 38.587 38.587
Sermaye Arttırımı
1.250.000 643 1.250.643 1.250.643
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 980.642 -5.006 166.826 -445.595 7.897 -1.053.208 28.755 1.783.802 -1.240 1.782.562


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
517.765 67.531
Dönem Karı (Zararı)
28.595 -126.387
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.595 -126.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
615.513 464.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 196.847 146.346
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
45.894 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 45.894 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.083 131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.253 123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-24.336 8
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
226.375 287.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -99.530 -51.443
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 317.864 338.298
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 8.041 396
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 0 -136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.750 19.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.131 1.301
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 15.131 1.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-18.544 1.161
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-18.544 1.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
90.367 1.469
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.631 -4.589
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.631 -4.589
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9.465 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.680 12.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.562 -268.496
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
100 -100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.864 -30.550
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.092 -7.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.772 -23.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.604 -1.422
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.694 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.910 -1.422
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-131.546 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.686 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
349.731 -114.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.203 -105.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
312.528 -8.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.992 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.992 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2 -89.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.703 -32.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
55.502 -29.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-198.205 -2.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
541.546 69.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.296 -528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.485 -1.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.839.349 -222.251
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -1.217.599 -1.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.912 23.857
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.912 23.857
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-655.662 -241.052
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-651.370 -236.818
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.292 -4.234
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -4.056
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -4.056
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.479.116 51.988
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.595.747 936.990
Kredilerden Nakit Girişleri
1.484.977 832.990
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
110.770 104.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-949.525 -709.879
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-837.175 -627.879
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-112.350 -82.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 139.236
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-91.377 -55.744
Ödenen Faiz
-335.714 -261.366
Alınan Faiz
16.713 17.291
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.371 -14.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.532 -102.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.532 -102.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.303 153.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 237.835 51.226


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 263.063 98.160
Finansal Yatırımlar
0 100
Diğer Finansal Yatırımlar
0 100
Ticari Alacaklar
411.340 148.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 35.861 20.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
375.479 127.809
Diğer Alacaklar
1.103.651 903.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 1.079.129 896.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.522 6.783
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 53.187 0
Türev Araçlar
11 5.596 0
Stoklar
14.686 0
Peşin Ödenmiş Giderler
29.144 26.338
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.144 26.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.439 7.416
Diğer Dönen Varlıklar
220.456 46.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 220.456 46.164
ARA TOPLAM
2.105.562 1.230.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
57.674 67.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.163.236 1.297.203
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Alacaklar
754.598 730.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 754.577 730.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 228.562 0
Türev Araçlar
11 19.571 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
232.542 194.222
Maddi Duran Varlıklar
4.953.024 4.385.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.628.591 24.577
Şerefiye
3 344.272 0
Diğer Haklar
1.284.319 22.199
Lisanslar
0 2.378
Peşin Ödenmiş Giderler
23.647 69.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.647 69.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
126.862 110.794
Diğer Duran Varlıklar
37.647 28.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7 37.647 28.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.005.290 5.544.041
TOPLAM VARLIKLAR
10.168.526 6.841.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
753.744 672.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
753.744 672.102
Banka Kredileri
8 750.776 672.102
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.968 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.587.845 1.274.623
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.587.845 1.274.623
Banka Kredileri
8 1.256.705 1.036.801
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 318.280 237.822
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.860 0
Ticari Borçlar
846.257 301.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 160.555 107.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
685.702 193.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.849 486
Diğer Borçlar
292.175 77.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 159.505 77.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 132.670 91
Türev Araçlar
11 7.846 10.235
Ertelenmiş Gelirler
130.972 4.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 130.972 4.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.143 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.036 451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.248 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
41.788 451
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.233 4.997
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.233 4.997
ARA TOPLAM
3.711.100 2.346.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.711.100 2.346.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.807.639 3.409.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.807.639 3.409.200
Banka Kredileri
8 3.672.872 3.201.866
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 26.037 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 21.595 107.334
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 87.135 100.000
Ticari Borçlar
0 6.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 6.229
Diğer Borçlar
508.289 568.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 478.593 567.875
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 29.696 245
Türev Araçlar
11 31.698 11.949
Ertelenmiş Gelirler
29.029 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 29.029 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.534 985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.534 985
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
284.675 33.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.674.864 4.029.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.385.964 6.376.507
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.783.802 465.817
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 916 273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
975.636 1.020.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
975.636 1.020.199
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
980.642 1.022.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.006 -1.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-278.769 -320.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
166.826 146.395
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-445.595 -466.825
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-445.595 -466.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897
Yasal Yedekler
13 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.053.208 -1.090.663
Net Dönem Karı veya Zararı
28.755 -4.034
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.240 -1.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.782.562 464.737
TOPLAM KAYNAKLAR
10.168.526 6.841.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.605.720 866.070 1.140.104 311.041
Satışların Maliyeti
14 -1.970.064 -658.346 -880.162 -232.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
635.656 207.724 259.942 78.563
BRÜT KAR (ZARAR)
635.656 207.724 259.942 78.563
Genel Yönetim Giderleri
14 -73.593 -27.792 -44.865 -8.646
Pazarlama Giderleri
14 -115.359 -6.777 -20.957 -1.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 100.308 20.145 21.564 1.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -98.130 -2.660 -48.241 -423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
448.882 190.640 167.443 69.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 4.589 0 4.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.631 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18.544 -1.161 17.964 6.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
456.795 194.068 185.407 79.257
Finansman Gelirleri
16 161.154 128.436 57.015 34.915
Finansman Giderleri
16 -498.987 -447.422 -160.935 -188.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.962 -124.918 81.487 -74.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-90.367 -1.469 -54.837 7.684
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-21.138 -721 -17.579 625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-69.229 -748 -37.258 7.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.595 -126.387 26.650 -66.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.595 -126.387 26.650 -66.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-160 -151 -73 -93
Ana Ortaklık Payları
28.755 -126.236 26.723 -66.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00017000 -0,00170000 0,00013000 -0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.074 -422 -2.359 -37
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.843 -528 -2.949 -47
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
769 106 590 10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
769 106 590 10
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.661 -43.928 5.806 -7.877
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.431 -6.904 3.773 15.886
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20.431 -6.904 3.773 15.886
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.537 -46.280 2.541 -29.704
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.537 -46.280 2.541 -29.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.307 9.256 -508 5.941
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.307 9.256 -508 5.941
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.587 -44.350 3.447 -7.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.182 -170.737 30.097 -74.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-160 -151 -73 -93
Ana Ortaklık Payları
67.342 -170.586 30.170 -74.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640107


BIST
10:00117.484
Değişim :  1,50% |  1.735,59
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
117.545
En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
TSPOR 7,41 17.748.202 % 9,94  
DMSAS 5,82 822.058 % 9,60  
SODA 7,00 8.256.591 % 8,36  
BJKAS 3,50 3.472.462 % 7,36  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5598 8,6027 % 0,26  
Frank 7,2536 7,2973 % 0,41  
Riyal 1,8245 1,8337 % 0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 1,75  
Altın Gr. 392 392 -0,10  
Cumhuriyet 2.541 2.560 6,00  
Tam 2.615 2.627 6,20  
Yarım 1.270 1.285 3,00  
Çeyrek 635 643 1,50  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 0,02  
B. Petrol 43,25 43,25 0,45