ANALİZ-Haftalık Hisse Bülteni(IşıkFX)

31.10.2016 14:05IşıkFX ( http://www.isikfx.com ) Tarafından Hazırlanan
Haftalık Hisse Bülteni:
"Yeni Haftaya Başlarken ABD Büyümesi İki Yılın Zirvesinde
Haftanın son işlem gününde ABD'den açıklanan büyüme rakamları
piyasaların odağındaydı. FED'in büyüme hedeflerine erişebilmesi için
son derece önemli olan 3. çeyrek büyümesinin ilk okumasında
beklentiler aşıldı. Çeyreklik bazda yüzde 2.9'luk bir artışı ifade
eden veri ile birlikte dolar endeksindeki ralli devam ediyor. Hane
halkı harcamalarındaki yükselişten destek bulan büyüme rakamlarındaki
artışı hizmet sektöründeki kıpırdanma dikkat çekici düzeyde.
Geçtiğimiz çeyrekte de harcamalardan destek bulan ABD ekonomisinde
görünüm pozitif. Eğer 3. çeyrek büyümesinde ABD ekonomisi istediğini
bulabilirse 2017 yılı Fed açısından 2016'ya kıyasla şahin geçebilir.
Büyüme performansının izin vermesi FED'in faiz artırımı konusunda
elini biraz daha hızlı tutmasına destek olacaktır.

İçeride Riskler Devam ediyor

FED'in faiz kararının olduğu çok yoğun bir haftaya başladık.
İçeride yeni rekorların geldiği Cuma günü sonrası kurda 3.10'un
üzerinde hareket devam ederken, içerideki gündem sıcak kalmaya devam
ediyor. Sürekli bahsettiğimiz siyasi ve jeopolitik riskler ara ara
azalsa da her güne yeni bir haberle başlıyoruz. ABD öncülüğündeki
koalisyon komutanının geçtiğimiz hafta Suriye'deki Rakka operasyonunda
YPG'nin de rol alacağını açıklamasının ardından kurda yukarı yönlü
hareket hızlandı. Koalisyon güçlerinin Irak, Suriye ve Musul
operasyonu jeopolitik riskleri artıyor. Siyasi tarafta ise Başkanlık
sistemi ve yeni anayasa belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

FED Faiz Kararını Açıklayacak

2 Kasım'da faiz kararını açıklayacak FED, bu toplantıyı "canlı"
olarak nitelendiriyor. Kasım'da faiz artırma ihtimalleri %8
seviyesinde. Ben FED'in Aralık ayında faiz artırmasını bekliyoruz.
Bunun sebebinin ise Başkanlık seçiminin yarattığı belirsizlik değil
FED'in daha fazla veri görmek istemesi olduğunu düşünüyoruz. ABD'de
FED faiz kararı dışında, tarım dışı istihdam,ISM imalat ve imalat dışı
PMI gibi ekonomik görünümü ve FED kararını etkileyebilecek önemli
veriler takip edeceğiz. İçeride ise enflasyon rakamı açıklanacak. TCMB
sadeleşme adımları için enflasyon rakamları dikkatle takip edilecek.

BİST100

80.000 seviyesini geçmeyi başaran fakat üstünde tutunamayan endeks
hafta içinde satış baskısının da artmasıyla haftayı 78.332'den kapadı.
Endekste 80 binin üzerini beklemiyoruz. Ancak 78.000 üstünde kalınırsa
bir kez daha 80.000 denemesi gelebilir. 78.000 desteğinin kırılmasıyla
ise 75.000'e doğru geri çekilme yaşanabilir.
Destekler 78.000 76.500 75.000 Dirençler 80.000 82.800 83.500

ENDEKS KONTRAT

Geçtiğimiz hafta 98.600 bölgesinin aşılamaması sonucunda endeks
kontrat 95.400' kadar geri çekildi. Yeni haftada 95.000 altı kapanış
gerçekleşmezse bu hareket kar satışı olarak algılanabilir sırasıyla
96.500 ve 98.500 görülebilir. 98.000-99.000 bölgesinin üzerini
beklemiyoruz. 95.000 güçlü desteğinin kırılımıyla ise satışlar hız
kazanabilir. 94.400 ve 93.500 önemli destekler. 95.000 altında bir
süre 94.400-91.700 bandında hareket gözlemleyebiliriz.
Destekler 95.000 93.500 91.700 Dirençler 96.500 98.500 100.000

USDTRY

Teknik olarak güçlü bir trend hareketi içindeyiz. 3.05 bölgesinin
altında bir hareket beklemiyorum. 3.00-3.10 bölgesindeki hareketin
3.10-3.20 bölgesine kayması muhtemel gözüküyor. Kurda 3.1140-3.1200
bölgesinin üzerinde günlük kapanışlar yapmamız halinde kademeli olarak
3.1450 ve 3.1750 seviyelerinde yeni zirveler oluşabileceğini
düşünüyorum.
Destekler 3.1000 3.0900 3.0780 Dirençler 3.1140 3.1250 3.1450

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz hafta hem ons hem de kurdan destek alan gram altın bu
hafta da yukarı hareketine devam edebilir. Kısa vadeli düşüş trendinin
üzerinde. 127.50 geçilirse kademeli olarak önce 128.70 sonrada 130
seviyesi görülebilir.

Şirket Haberleri

KATMR: JCR Eurasia Rating, Katmerciler'in konsolide yapısını ve
mevcut tahvil ihraçlarının nakit akımlarını periyodik gözden geçirme
sürecinde, şirketi yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride
değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü "BBB+ (Trk) /
Stabil" seviyesinden "A- (Trk) / Stabil" seviyesine yükseltti.
ZOREN: Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Sayın Zeki
Zorlu Başkanlığı'nda Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan
konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimizce bir
yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya
çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir
şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması
hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak
yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza
henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için
yeterli olmadığına, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci
maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı
Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yeni bir 5 yıllık süre için
Şirketimizin mevcut 1.000.000.000,00- TL (Birmilyar Türk Lirası) olan
kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,00.- TL (Üç milyar Türk
Lirası)'na artırılmasına, çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin
6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline ve Sermaye Piyasası Kurulu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve uygunluk görüşlerinin
alınmasına, söz konusu onaylara binaen yapılacak ilk Genel Kurul'da
değişikliklerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve İş bu kararın
uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin
yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle
karar vermiştir.
BAGFS: Şirketimizin 30.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu
Toplantısında, Granül AS ve Granül ASN kimyevi gübrelerini
(reversible) üretecek bir tesisin anahtar teslimi kurulmasına ve
mevcut iskelelerimizin güçlendirilmesine ve bu çerçevede, ilgili yurt
dışı ve yurt içi firmalardan teklif alınması, bu hususların
finansmanını sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi finans kuruluşları
ile görüşülmesi ve alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler
çerçevesinde Şirketimiz usullerine göre, Yönetim Kurulu'na bilgi
vermek şartıyla sonuca erdirilmesi bu konular ile ilgili resmi ve özel
kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve
Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için
Murahhas Üye ve Genel Müdür Bay Yahya Kemal Gençer'e yetki verilmesine
karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu yatırıma ilişkin herhangi bir
gelişme bulunmamakta olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
İZMDC: Şirketimizin 28.06.2016 tarihli özel durum açıklamasında
bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ilave
yatırımla ilgili ana ithal ekipmanları konusunda China Western Power
Industrial Co.Ltd. ile 164 Milyon USD tutarında ön anlaşma
imzaladığını, 29.08.2016 tarihli özel durum açıklamasında ön
anlaşmanın devam etmekte olduğunu duyurmuştuk. İlgili özel durumda
değişiklik olmadığını ve ön anlaşmanın devam ettiğini kamuoyunun
bilgilerine sunarız.
KERVN: Şirketimizin kreditör bankalarından biri olan Aareal Bank
AG tarafından gönderilen 64.604.686,41 EURO tutarında "İpoteğin Paraya
Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" ne ilişkin olarak yapılan takip
ile ilgili Aareal Bank AG'nin ipoteği bulunan Bursa Termal ve Antalya
Lara otelleri için icra dosyasından verilen kıymet takdirinin
kesinleştiği ve söz konusu otellerimize ilişkin kesinleşen kıymet
takdiri 464.713.561 TL olduğu bildirilmişti. Bu konu bir değişiklik
bulunmamaktadır.
VERTU: Şirketimizin 11.07.2016 tarihli açıklamasında belirtildiği
üzere Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer
alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların (toplam 27.000.000
adet) tamamının bedeli 30.10.2015 tarihinde ödenmiş olup söz konusu
payların 7.150.000 adedinin devir işlemi 30.10.2015 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Kalan payların devir (ilmühaberlerin teslim
alınması) işleminin "Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre (şirket lehine
ortaklar tarafından verilen TRİ'lerin kaldırılması ile birlikte)
30.10.2016 tarihi olarak öngörülen devir tarihi karşılıklı mutabakatla
31.12.2016 tarihi olarak revize edilmiştir.
UNYEC: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Ünye Çimento ile OYAK Beton A.Ş.
arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor
hazırlanmıştır. Rapor 28 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulumuzda
onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı " 2016 yılında
iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında,
yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin,
SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış
hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2016 yılının kalan
kısmında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak
devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu
raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla
uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu
değerlendirilmektedir " şeklindedir.
FENER: Yargıtay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında
mahkemenin verdiği 'Gizli kalması gereken bilgileri temin etmek'
suçlaması ile ilgili beraat kararını onadı.
POLHO: Polisan Holding, iştiraki konumundaki Polisan Boya Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 50'sinin Japonya'nın da lider boya
üreticilerinden biri olan Kansai'ye satılmasına ilişkin hisse alım
sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Hisse devir işleminin Aralık 2016'da
tamamlanması planlanıyor. Polisan Boya'nın yüzde 50 hissesi için
biçilen değer 113 milyon dolar.

Hisse Önerileri

KATMERCİLER

Araç üstü ekipman sektöründe Türkiye'de lider konumda olan şirket,
TOMA satışları ile savunma sanayide ciddi gelişme kaydetti.
Türkiye'nin teröre karşı aldığı önemler ve savunma sanayine
yatırımların artmaya devam etmesi şirketin büyüme hikayesi açısından
oldukça önemli. Çok kısa süre önce zırhlı personel taşıyıcısı
üretimine başlayan şirket yatırımlarına devam ediyor. Savunma
sanayindeki gelişimi göz önünde bulundurduğumuzda Katmercilerin
büyümesini devam ettirebileceğini düşünüyor 10.65 TL hedef fiyat ile
tut tavsiyemizi koruyoruz.

PEGASUS

Eylül 2016'da yıllık %6.2 büyüme ile 2.23 milyon yolcu taşıyan
Pegasus'un, doluluk oranı yıllık bazda 1.2 puan artışla %80.6 oldu.
Yılbaşından bu yana yaşanan terör olayları nedeniyle 2016 yılını zor
geçiren havacılık sektörü 2017 yılı için hafif bir büyüme bekliyor.
Pegasus ise talebi güçlü tutmak için bilet fiyatlarını olabildiğince
düşük seviyede tutmaya çalışacağını ve maliyet düşürücü önlemler
almaya devam edeceğini açıkladı. Yüksek döviz fazlası olan Pegasus
euro cinsinden bilanço tutması ve dolar cinsi pozisyon fazlası olması
nedeniyle yaklaşık 10 milyon TL olumsuz etkilenecektir. 2016 yılının 2
çeyreğinde beklentilerin altında zarar açıklayan şirketin 2016 yılı
hedeflerini aşağı yönlü revize etmiş olması gelirlerinde daralma
beklediklerine işaret ediyor. Pegasus için 14.70 hedef fiyat ile tut
tavsiyemizi koruyoruz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82