İŞ BANKASI (C) (ISCTR)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 35.948.899.560
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2.431.575.979
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.431.575.979
Devlet Borçlanma Senetleri 132.681.215
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 221.579.339
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.077.307.425
Diğer Menkul Değerler 8.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 2.473.097.168
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 49.380.290.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 176.194.318
Devlet Borçlanma Senetleri 49.035.391.964
Diğer Menkul Değerler 168.704.644
KREDİLER VE ALACAKLAR 240.155.293.773
Krediler ve alacaklar 239.398.356.777
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1.492.674.917
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 237.905.681.860
Takipteki Krediler 5.403.298.406
Özel Karşılıklar (-) -4.646.361.410
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 7.614.482.994
Devlet Borçlanma Senetleri 7.110.886.952
Diğer Menkul Değerler 503.596.042
İŞTİRAKLER (Net) 128.240.408
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 128.240.408
Mali İştirakler 124.569.569
Mali Olmayan İştirakler 3.670.840
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 13.782.388.062
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 6.134.588.520
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 7.647.799.541
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.449.031.014
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 557.391.697
Şerefiye 0
Diğer 557.391.697
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 508.946.809
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 508.946.809
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 155.913.202
Satış Amaçlı 155.913.202
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 4.751.174.840
AKTİF TOPLAMI 362.336.726.430
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 203.743.148.411
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 5.713.686.872
Diğer 198.029.461.539
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 1.292.971.624
ALINAN KREDİLER 38.422.760.695
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 19.832.696.257
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 2.502.546.884
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 488.004.722
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 16.842.144.650
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 25.910.149.268
Bonolar 3.309.127.716
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 22.601.021.552
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 10.076.286.655
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.084.273.122
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 8.808.349.939
Genel Karşılıklar 2.910.485.097
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 807.152.807
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 5.090.712.035
VERGİ BORCU 787.090.681
Cari Vergi Borcu 787.090.681
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 8.287.619.644
ÖZKAYNAKLAR 43.091.380.134
Ödenmiş Sermaye 4.499.803.800
Sermaye Yedekleri 10.119.500.771
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.693.839
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 6.417.734.175
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.154.988.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 26.690.836
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.516.393.882
Kar Yedekleri 23.162.003.093
Yasal Yedekler 3.075.911.884
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 20.175.647.303
Diğer Kar Yedekleri -89.556.095
Kar veya Zarar 5.310.072.471
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 2.398.895
Net Dönem Karı/Zararı 5.307.673.575
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 362.336.726.430
17:59110.932
Değişim :  -1,06% |  -1.189,67
Açılış :  111.957  
Önceki Kapanış :  112.122  
En Yüksek
111.973
En Düşük
110.678