İŞ BANKASI (C) (ISCTR)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 32.425.214.199
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2.584.854.295
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.584.854.295
Devlet Borçlanma Senetleri 461.389.883
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 163.098.889
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1.959.363.568
Diğer Menkul Değerler 1.001.956
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 2.228.982.812
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 45.324.933.747
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 125.270.538
Devlet Borçlanma Senetleri 44.001.761.440
Diğer Menkul Değerler 1.197.901.769
KREDİLER VE ALACAKLAR 204.248.337.384
Krediler ve alacaklar 203.134.987.928
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 911.038.277
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 202.223.949.651
Takipteki Krediler 4.944.139.426
Özel Karşılıklar (-) -3.830.789.970
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 5.357.106.420
Devlet Borçlanma Senetleri 5.049.702.823
Diğer Menkul Değerler 307.403.597
İŞTİRAKLER (Net) 128.240.408
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 128.240.408
Mali İştirakler 124.569.569
Mali Olmayan İştirakler 3.670.840
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 10.313.701.303
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 4.604.477.236
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 5.709.224.067
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.384.160.842
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 374.175.685
Şerefiye 0
Diğer 374.175.685
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 515.876.507
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 515.876.507
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 79.927.515
Satış Amaçlı 79.927.515
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 3.646.814.992
AKTİF TOPLAMI 311.612.326.110
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 177.352.243.105
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 6.282.527.070
Diğer 171.069.716.035
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 799.548.138
ALINAN KREDİLER 30.883.350.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 20.591.937.152
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 3.251.393.233
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 17.340.543.919
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.464.221.517
Bonolar 4.556.436.331
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 17.907.785.187
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 8.602.130.931
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.111.442.937
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 7.544.280.055
Genel Karşılıklar 3.073.726.980
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 629.119.569
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 3.841.433.506
VERGİ BORCU 373.957.695
Cari Vergi Borcu 373.957.695
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.929.801.051
ÖZKAYNAKLAR 35.959.413.101
Ödenmiş Sermaye 4.499.803.800
Sermaye Yedekleri 6.900.553.123
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.693.839
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 3.026.091.057
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.254.088.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 26.690.836
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.589.988.673
Kar Yedekleri 19.825.064.589
Yasal Yedekler 2.713.958.666
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 17.057.041.281
Diğer Kar Yedekleri 54.064.643
Kar veya Zarar 4.733.991.589
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 32.990.562
Net Dönem Karı/Zararı 4.701.001.027
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 311.612.326.110
17:5994.635
Değişim :  0,89% |  832,10
Açılış :  94.217  
Önceki Kapanış :  93.803  
En Yüksek
94.635
En Düşük
93.188