İŞ BANKASI (C) (ISCTR)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 32.216.459.301
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2.505.834.741
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.505.834.741
Devlet Borçlanma Senetleri 278.179.871
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 164.529.826
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.060.061.177
Diğer Menkul Değerler 3.063.866
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 2.688.603.772
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 173.992
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 173.992
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 47.348.683.507
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 140.872.858
Devlet Borçlanma Senetleri 45.979.219.219
Diğer Menkul Değerler 1.228.591.431
KREDİLER VE ALACAKLAR 220.489.653.232
Krediler ve alacaklar 219.420.554.847
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1.100.845.001
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 218.319.709.846
Takipteki Krediler 5.295.248.117
Özel Karşılıklar (-) -4.226.149.732
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 7.134.303.931
Devlet Borçlanma Senetleri 6.800.121.502
Diğer Menkul Değerler 334.182.429
İŞTİRAKLER (Net) 128.240.408
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 128.240.408
Mali İştirakler 124.569.569
Mali Olmayan İştirakler 3.670.840
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 10.677.529.439
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 4.520.035.918
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 6.157.493.522
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.282.171.289
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 601.779.761
Şerefiye 0
Diğer 601.779.761
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 462.838.819
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 462.838.819
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 89.132.114
Satış Amaçlı 89.132.114
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 4.808.766.329
AKTİF TOPLAMI 333.434.170.636
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 191.442.441.746
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 6.466.116.065
Diğer 184.976.325.681
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 938.838.065
ALINAN KREDİLER 32.839.149.151
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 20.895.771.905
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 2.901.126.505
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 50.813.784
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 17.943.831.615
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.958.311.974
Bonolar 4.325.150.415
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 18.633.161.559
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 10.478.284.127
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.755.528.854
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 7.784.747.570
Genel Karşılıklar 3.286.831.688
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 664.158.041
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 3.833.757.841
VERGİ BORCU 789.068.595
Cari Vergi Borcu 789.068.595
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.160.294.001
ÖZKAYNAKLAR 37.391.734.649
Ödenmiş Sermaye 4.499.803.800
Sermaye Yedekleri 8.013.281.606
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.693.839
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 4.138.819.540
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.254.088.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 26.690.836
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.589.988.673
Kar Yedekleri 23.236.173.859
Yasal Yedekler 3.075.911.884
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 20.175.647.303
Diğer Kar Yedekleri -15.385.329
Kar veya Zarar 1.642.475.385
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0
Net Dönem Karı/Zararı 1.642.475.385
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 333.434.170.636
17:58106.843
Değişim :  0,10% |  107,23
Açılış :  106.471  
Önceki Kapanış :  106.736  
En Yüksek
107.187
En Düşük
106.051