***AKFEN* *TAVHL*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.07.2017 09:12

***AKFEN******TAVHL*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler [TAVHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/06/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
03/07/2017
Saati
10:00
Adresi
Koza Cad. N 22 GOP Ankara 06700
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi, 3. Akfen Holding A.Ş.'nin TAV Havalimanları Holding A.Ş.'deki payları ile ilgili olarak bu payların TAV Havalimanları'nın mevcut ortaklarından Tank ÖWA Alpha GmbH'ye devri, söz konusu devre ilişkin görüşmelerin yapılması, sözleşme ve sair ilgili belgelerin imzalanması, devirle ilgili tüm gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, devrin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun ve daha önce bu konuda yapılmış olan işlemlerin onaya sunulması, 4. Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Akfen Holding A.Ş. (Akfen)'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 03.07.2017 tarihinde yapılmış olup TAV Havalimanları'nın toplam sermayesinin %8,119'una denk gelen payların, TAV Havalimanları'nın mevcut ortaklarından Tank ÖWA Alpha GmbH'ye satışına, devrine ve buna ilişkin iş ve işlemlerin Akfen imza yetkililerince takip edilmesine, tamamlamasına, ayrıca daha önce bu konuda yapılmış olan işlemlerin kabulüne karar verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

-

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614603


BIST
18:05100.339
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  102.097  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
102.142
En Düşük
100.031