***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 18:06

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 82.623.013 63.516.519
Satışların Maliyeti
28 -76.314.648 -61.234.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.308.365 2.281.799
BRÜT KAR (ZARAR)
6.308.365 2.281.799
Genel Yönetim Giderleri
29 -670.243 -580.701
Pazarlama Giderleri
29 -1.546.351 -1.267.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.032.570 1.694.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.300.400 -1.434.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.823.941 693.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.724 5.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.828.665 698.720
Finansman Gelirleri
33 9.096 75.646
Finansman Giderleri
33 -189.194 -313.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.648.567 461.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-737.005 -96.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -750.188 -190.499
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 13.183 93.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.911.562 364.508
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.911.562 364.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.911.562
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00194000 0,00024000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -12.476 10.665.703 554.659 1.450.387 1.044.673 29.276.834 0 29.276.834
Transferler
0 0 0 0 398.008 646.665 -1.044.673 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 90 0 364.508 364.508 0 364.508
Kar Payları
0 0 0 -751.410 0 0 0 -751.410 0 -751.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 0 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -12.386 9.914.293 952.667 2.007.052 364.508 28.800.022 0 28.800.022
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -12.700 0 1.258.053 11.705.959 2.242.886 30.768.086 0 30.768.086
Transferler
145.670 2.097.216 -2.242.886 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.121 0 2.911.562 2.921.683 0 2.921.683
Kar Payları
-751.411 0 -751.411 0 -751.411
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 -90.000 0 -90.000 0 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -2.579 0 1.403.723 12.961.764 2.911.562 32.848.358 0 32.848.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.826.623 9.743.593
Dönem Karı (Zararı)
2.911.562 364.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.911.562 364.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
433.937 136.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 465.956 467.064
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 77.283 -310.933
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
77.283 -310.933
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -7.420 -131.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.420 -131.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 -91.229 14.906
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -53.193 -86.685
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -38.036 101.591
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -10.653 96.709
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18:0597.149
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  97.149  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271