***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 18:34

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 113.590.229 82.623.013
Satışların Maliyeti
28 -108.611.580 -76.314.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.978.649 6.308.365
BRÜT KAR (ZARAR)
4.978.649 6.308.365
Genel Yönetim Giderleri
29 -767.369 -670.243
Pazarlama Giderleri
29 -1.868.553 -1.546.351
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.377.591 1.032.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -463.916 -1.300.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.256.402 3.823.941
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 9.442 4.724
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.700 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.263.144 3.828.665
Finansman Gelirleri
33 140 9.096
Finansman Giderleri
33 -405.534 -189.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.857.750 3.648.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-619.759 -737.005
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -495.941 -750.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -123.818 13.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.237.991 2.911.562
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.237.991 2.911.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 2.237.991 2.911.562
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00149000 0,00194000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -12.700 1.258.053 11.705.959 2.242.886 30.768.086 30.768.086
Transferler
145.670 2.097.216 -2.242.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.121 2.911.562 2.921.683 2.921.683
Kar Payları
-751.411 -751.411 -751.411
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -2.579 1.403.723 12.961.764 2.911.562 32.848.358 32.848.358
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -174.959 1.403.723 12.961.764 2.820.931 32.585.347 32.585.347
Transferler
184.545 2.636.386 -2.820.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.334 2.237.991 2.242.325 2.242.325
Kar Payları
-751.410 -751.410 -751.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -170.625 1.588.268 14.756.740 2.237.991 33.986.262 33.986.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.330.039 1.826.623
Dönem Karı (Zararı)
2.237.991 2.911.562
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.237.991 2.911.562
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
356.101 433.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 470.615 465.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 32.604 77.283
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 32.604 77.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -220.552 -7.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 7.631 -7.420
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-228.183 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 -51.467 -91.229
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -50.509 -53.193
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -958 -38.036
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 124.901 -10.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.834.109 -2.090.016
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -1.260.023 -2.891.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 90.242 -27.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.350.265 -2.864.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -5.057 289.890
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 325.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.057 -36.085
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -581.010 -71.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.044.828 3.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -2.207.430 191.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.207.430 191.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 22.182 123.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 462.259 129.851
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 281.123 81.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 181.136 48.731
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -3.027.009 135.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -282.849 -1.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -282.849 43.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 -44.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.240.017 1.255.483
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -90.022 571.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.579.556 -627.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -1.579.556 -627.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.840.547 290.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.681.957 1.131.455
Ödenen Temettüler
27 -751.410 -751.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -90.000 -90.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.048 1.488.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -69.048 1.488.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 257.334 419.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
188.286 1.908.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.237.991 2.911.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.334 10.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 5.418 12.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.084 -2.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 -1.084 -2.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.334 10.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.242.325 2.921.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.242.325 2.921.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 188.286 257.334
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
16.101.593 14.823.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 756 97.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 16.100.837 14.726.150
Diğer Alacaklar
255.461 250.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 255.461 250.404
Stoklar
12 15.846.591 15.265.581
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.397.523 5.123.275
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 4 4
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.397.519 5.123.271
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 286.693 3.844
ARA TOPLAM
36.076.147 35.724.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.076.147 35.724.103
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 1.006 1.006
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.006 1.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 286.000 288.700
Maddi Duran Varlıklar
16 13.551.626 12.443.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.065 5.734
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.277.237 1.596.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.415.472 1.540.373
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.540.406 15.875.442
TOPLAM VARLIKLAR
53.616.553 51.599.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.112.590 7.489.704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 0
Ticari Borçlar
919.842 3.128.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 919.842 3.128.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 611.102 588.920
Diğer Borçlar
1.161.496 699.237
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 769.359 488.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 392.137 211.001
Ertelenmiş Gelirler
13 2.812.887 5.839.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 161.689 251.711
Kısa Vadeli Karşılıklar
453.919 644.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 233.230 195.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 220.689 448.872
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
19.233.525 18.642.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.233.525 18.642.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.071 0
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
337.695 371.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 337.695 371.987
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
396.766 371.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.630.291 19.014.198
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.986.262 32.585.347
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Geri Alınmış Paylar (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-170.625 -174.959
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -170.625 -174.959
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.588.268 1.403.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 14.756.740 12.961.764
Net Dönem Karı veya Zararı
2.237.991 2.820.931
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.986.262 32.585.347
TOPLAM KAYNAKLAR
53.616.553 51.599.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624112


BIST
18:0595.394
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.730  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
96.117
En Düşük
94.349