***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2017 18:17***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -72.547 252.843 -33.597.090 -6.560.891 42.520.774 5.721 42.526.495
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.602 -26.602 -26.602
Transferler
27 -6.587.493 6.587.493
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.307.862 -1.307.862 -1.307.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.696 -143.696 -143.696
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
444 444
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -216.243 252.843 -40.184.583 -1.307.862 41.042.614 6.165 41.048.779
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 -7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.018.241 -1.018.241 -1.018.241
Transferler
27 -7.684.505 7.684.505
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.188.102 -1.188.102 -1.188.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.576 -118.576 -118.576
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
355 355
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.091.204 5.091.204 5.091.204
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -341.676 252.843 -47.869.088 -1.188.102 37.425.399 6.552 37.431.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.238.558 704.602
Dönem Karı (Zararı)
-1.187.747 -1.307.418
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.187.747 -1.307.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.111 32.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 , 19 80.871 174.773
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.184 20.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 29 64.184 20.822
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.567.346 696.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.567.346 696.626
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-240.962 535.926
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
32 -14 -27
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.454.007 -1.202.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.750 -166.898
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -34.750 -166.898
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.779 -26.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.766.403 1.981.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.476.612 -2.850.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.476.612 -2.854.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
377.657 -157.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
377.657 -157.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.161.854 2.444.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.237.332 1.877.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.399.924 2.178.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-162.592 -301.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.066.634 668.097
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 950.961
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.066.634 -282.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.995.261 706.673
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-243.297 -2.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.789 95.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.174 165.098
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.174 165.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.399 -69.529
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.399 -69.529
Alınan Temettüler
14 27
Alınan Faiz
0 263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.442.459 -729.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.141.000 1.185.000
Kredilerden Nakit Girişleri
7.141.000 1.185.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.248.099 -1.473.399
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.248.099 -1.473.399
Ödenen Faiz
-1.450.442 -441.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.690 70.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.690 70.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.712 52.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
494.402 122.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 494.402 262.712
Ticari Alacaklar
10 8.316.953 2.835.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.316.953 2.835.433
Diğer Alacaklar
12 1.182 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.182 0
Stoklar
13 1.485.476 4.647.330
Peşin Ödenmiş Giderler
22 42.913 155.953
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 42.913 155.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 13.117 17.953
Diğer Dönen Varlıklar
26 878.482 1.138.263
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 878.482 1.138.263
ARA TOPLAM
11.232.525 9.057.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.232.525 9.057.644
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Diğer Alacaklar
12 8.627 14.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.627 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
69.339.579 64.305.803
Arazi ve Arsalar
18 69.026.000 63.934.796
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 3.621 3.709
Binalar
18 187.930 194.912
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.473 6.062
Taşıtlar
18 0 3.759
Mobilya ve Demirbaşlar
18 116.555 162.565
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 112.101 128.569
Şerefiye
20 0 0
Diğer Haklar
19 112.101 128.569
Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.939.239 64.928.021
TOPLAM VARLIKLAR
81.171.764 73.985.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.820.849 1.388.090
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.820.849 1.388.090
Banka Kredileri
8 7.820.849 1.388.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.434.376 4.186.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.434.376 4.186.412
Banka Kredileri
8 4.434.376 4.186.412
Ticari Borçlar
10 3.369.956 2.132.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 , 37 2.873.003 1.473.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 496.953 659.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 131.693 278.378
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
138.852 1.005.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22 138.852 1.005.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 23.779
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 229.759 249.882
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 229.759 249.882
ARA TOPLAM
16.125.485 9.264.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.125.485 9.264.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 19.018.433 20.930.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 19.018.433 20.930.314
Banka Kredileri
8 19.018.433 20.930.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 270.644 334.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 270.644 334.914
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 8.325.251 8.790.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.614.328 30.055.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.739.813 39.320.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.425.399 34.659.114
Ödenmiş Sermaye
27 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 49.791.695 45.837.308
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27,35 50.133.371 46.060.408
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27,35 -341.676 -223.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 252.843 252.843
Yasal Yedekler
27 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -47.869.088 -40.184.583
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.188.102 -7.684.505
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 6.552 6.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.431.951 34.665.311
TOPLAM KAYNAKLAR
81.171.764 73.985.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 12.037.191 11.592.179 4.639.331 3.460.496
Satışların Maliyeti
28 -9.641.571 -9.207.201 -4.168.288 -2.699.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.395.620 2.384.978 471.043 760.847
BRÜT KAR (ZARAR)
2.395.620 2.384.978 471.043 760.847
Genel Yönetim Giderleri
29 -622.415 -717.231 -180.071 -183.705
Pazarlama Giderleri
29 -2.624.284 -2.747.968 -774.182 -918.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 282.272 268.245 205.009 214.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -57.770 -106.761 -36.121 -37.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-626.577 -918.737 -314.322 -164.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 34.764 166.925 14 27
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-591.813 -751.812 -314.308 -164.821
Finansman Gelirleri
33 3.319.732 2.188.490 597.607 482.876
Finansman Giderleri
33 -5.369.673 -3.928.457 -1.708.478 -1.479.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.641.754 -2.491.779 -1.425.179 -1.161.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.454.007 1.184.361 -34.713 -29.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -17.764 -17.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.454.007 1.202.125 -34.713 -11.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.187.747 -1.307.418 -1.459.892 -1.190.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.187.747 -1.307.418 -1.459.892 -1.190.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
355 444 165 153
Ana Ortaklık Payları
-1.188.102 -1.307.862 -1.460.057 -1.190.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Paşına Kazanç 36 -0,07226000 -0,07954000 -0,08881600 -0,07241200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.954.386 -143.696 3.950.050 -37.710
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 5.091.204 0 5.091.204 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 -148.221 -179.620 -153.641 -47.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-988.597 35.924 -987.513 9.428
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.018.241 -1.018.241
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
35 29.644 35.924 30.728 9.428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.954.386 -143.696 3.950.050 -37.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.766.639 -1.451.114 2.490.158 -1.227.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
355 444 195 153
Ana Ortaklık Payları
2.766.284 -1.451.558 2.489.963 -1.228.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639268


BIST
18:05106.846
Değişim :  1,39% |  1.466,47
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.683.986 % 19,90  
HURGZ 1,27 134.244.870 % 19,81  
BTCIM 3,26 38.068.314 % 15,60  
KLNMA 50,95 27.563.971 % 14,91  
MTRYO 1,58 15.310.961 % 14,49  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4185 7,4557 % 0,40  
Frank 5,7871 5,8219 % 0,14  
Riyal 1,5259 1,5336 % -0,05  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 4,28  
Altın Gr. 272 272 0,69  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -3,00  
Tam 1.790 1.835 -2,77  
Yarım 865 888 -1,34  
Çeyrek 434 444 -0,67  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 0,08  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 62,09 62,09 -1,21