***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.08.2017 19:40***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.969.753 12.347.386 15.317.139 2.281.715 12.479.223 14.760.938
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 434.439 312.837 747.276 1.043.122 482.825 1.525.947
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
434.439 312.837 747.276 1.043.122 482.825 1.525.947
Devlet Borçlanma Senetleri
22.305 5.243 27.548 84.720 3.697 88.417
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
401.975 300.541 702.516 948.815 479.128 1.427.943
Diğer Menkul Değerler
10.159 7.053 17.212 9.587 0 9.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 12.266 2.855.414 2.867.680 16.278 2.950.687 2.966.965
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.000.336 0 1.000.336 3.001.396 0 3.001.396
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.000.336 0 1.000.336 3.001.396 0 3.001.396
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.413.197 1.221.777 6.634.974 5.421.996 1.139.562 6.561.558
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.956 45.657 49.613 3.930 37.779 41.709
Devlet Borçlanma Senetleri
5.409.241 948.634 6.357.875 5.418.066 885.253 6.303.319
Diğer Menkul Değerler
0 227.486 227.486 0 216.530 216.530
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 56.733.090 13.688.392 70.421.482 49.038.709 12.781.675 61.820.384
Krediler ve Alacaklar
55.864.523 13.688.392 69.552.915 48.094.511 12.781.675 60.876.186
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
528.994 118.614 647.608 95.449 118.443 213.892
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
55.335.529 13.569.778 68.905.307 47.999.062 12.663.232 60.662.294
Takipteki Krediler
3.314.614 0 3.314.614 3.292.211 0 3.292.211
Özel Karşılıklar (-)
-2.446.047 0 -2.446.047 -2.348.013 0 -2.348.013
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.399.300 1.552.165 4.951.465 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Devlet Borçlanma Senetleri
3.399.300 1.552.165 4.951.465 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Mali İştirakler
15 0 15 15 0 15
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 874.724 5.234.370 6.109.094 786.042 4.506.890 5.292.932
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
858.299 5.234.370 6.092.669 769.617 4.506.890 5.276.507
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
16.425 0 16.425 16.425 0 16.425
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
409.521 22 409.543 430.281 4 430.285
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
180.128 0 180.128 188.762 0 188.762
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
179.259 0 179.259 187.893 0 187.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 121.135 0 121.135 150.194 0 150.194
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 67.090 0 67.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
121.135 0 121.135 83.104 0 83.104
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.411.891 789.469 2.201.360 1.048.686 498.327 1.547.013
AKTİF TOPLAMI
72.971.234 38.001.832 110.973.066 66.758.530 36.400.297 103.158.827
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 34.188.332 36.316.887 70.505.219 35.124.709 28.066.219 63.190.928
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
145.917 3.000.723 3.146.640 278.399 2.951.661 3.230.060
Diğer
34.042.415 33.316.164 67.358.579 34.846.310 25.114.558 59.960.868
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 586.413 417.200 1.003.613 553.627 387.561 941.188
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 802.058 10.478.429 11.280.487 844.231 9.906.366 10.750.597
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.192.843 165.676 3.358.519 5.397.576 0 5.397.576
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
380.098 0 380.098 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
2.812.745 165.676 2.978.421 5.397.576 0 5.397.576
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.314.369 0 1.314.369 1.152.633 0 1.152.633
Bonolar
997.566 0 997.566 737.553 0 737.553
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
316.803 0 316.803 415.080 0 415.080
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.368.503 203.575 1.572.078 1.390.447 460.976 1.851.423
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.748.242 966.023 2.714.265 1.057.281 887.790 1.945.071
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 14.160 0 14.160 18.493 0 18.493
Finansal Kiralama Borçları
15.575 0 15.575 20.923 0 20.923
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.415 0 -1.415 -2.430 0 -2.430
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.832.120 18.204 1.850.324 1.682.263 12.010 1.694.273
Genel Karşılıklar
1.325.145 0 1.325.145 1.277.781 0 1.277.781
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
118.235 0 118.235 105.342 0 105.342
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
388.740 18.204 406.944 299.140 12.010 311.150
VERGİ BORCU
(5.II.i) 216.879 0 216.879 171.472 0 171.472
Cari Vergi Borcu
216.879 0 216.879 171.472 0 171.472
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 5.339.111 5.339.111 0 5.483.501 5.483.501
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 11.846.025 -41.983 11.804.042 10.671.309 -109.637 10.561.672
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
-1.013.904 -41.983 -1.055.887 -934.554 -109.637 -1.044.191
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-320.913 -41.983 -362.896 -445.696 -109.637 -555.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
117.263 0 117.263 38.273 0 38.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
92 0 92 81 0 81
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-825.216 0 -825.216 -542.082 0 -542.082
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.855 0 14.855 14.855 0 14.855
Kar Yedekleri
7.001.459 0 7.001.459 5.323.790 0 5.323.790
Yasal Yedekler
251.816 0 251.816 181.352 0 181.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.628.510 0 5.628.510 4.356.547 0 4.356.547
Diğer Kar Yedekleri
1.121.133 0 1.121.133 785.891 0 785.891
Kar veya Zarar
2.542.370 0 2.542.370 2.965.973 0 2.965.973
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692
Dönem Net Karı / Zararı
985.678 0 985.678 1.409.281 0 1.409.281
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
57.109.944 53.863.122 110.973.066 58.064.041 45.094.786 103.158.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.257 0 0 0 0 251.257 0 251.257
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.434 0 -17.434 0 -17.434
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.704 0 1.704 0 1.704
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.138 0 -19.138 0 -19.138
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -987 0 0 0 0 0 0 0 -987 0 -987
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 36.391 0 0 60.997 0 0 0 0 97.388 0 97.388
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 758.284 0 0 0 0 0 0 758.284 0 758.284
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 232.442 758.284 1.556.692 -167.534 9.421 81 -135.558 0 10.107.842 0 10.107.842
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.519 0 0 0 0 188.519 0 188.519
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -283.134 0 -283.134 0 -283.134
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 198 0 198
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -283.332 0 -283.332 0 -283.332
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.136 0 0 0 12.136 0 12.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 11
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 335.242 0 0 0 0 0 0 0 335.242 0 335.242
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.918 0 0 0 0 3.918 0 3.918
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 985.678 0 0 0 0 0 0 985.678 0 985.678
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 70.464 0 1.271.963 0 -1.409.281 0 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
12:50120.855
Değişim :  -1,05% |  -1.286,95
Açılış :  120.712  
Önceki Kapanış :  122.142  
En Yüksek
121.674
En Düşük
120.627
BIST En Aktif Hisseler
CRFSA 7,47 48.481.669 % 15,46  
ESCOM 3,30 7.536.609 % 14,98  
QNBFB 63,15 8.015.513 % 14,92  
GRNYO 1,51 22.658.341 % 14,39  
KFEIN 16,74 109.878.887 % 14,27  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7621 7,8010 % 0,19  
Frank 6,1012 6,1379 % 0,10  
Riyal 1,5806 1,5886 % 0,11  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.583 10,96  
Altın Gr. 302 303 2,17  
Cumhuriyet 2.000 2.030 23,00  
Tam 1.991 2.041 15,71  
Yarım 962 987 7,60  
Çeyrek 483 494 3,80  
Gümüş.Ons 18,24 18,27 0,14  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,02  
B. Petrol 58,02 58,02 -1,87