***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

26.07.2017 09:05

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/07/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Milta Bodrum Marina'nın işletilmesi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.300.000 Türk Lirası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması, düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve Sözleşme'de belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olup, satış ve devrin hukuken gerçekleşeceği "Kapanış" tarihinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.300.000 Türk Lirası
Beher Pay Fiyatı
80,76923 Amerikan Doları
Toplam Tutar
105.000.000 Amerikan Doları ("Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilecektir)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100,00
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,39
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,81
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bu işlemin Ortaklığımız'ın diğer faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
25/07/2017 tarihli gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış/satış ortalama kuruna göre 286.648.424,75 Türk Lirası tutarında "iştirak hissesi satış karı"hesaplanmaktadır. Hisse satışı ve devrinin gerçekleşeceği tarihte ("Kapanış" tarihi) bu tutar yeniden hesaplanacak ve kamuya açıklanacaktır. TMS/TFRS'ye göre hesaplanacak "iştirak hissesi satış karı" tutarı ise bu tutardan farklı olabilecektir. Söz konusu tutar hakkında hisse satış ve devrinin hukuken gerçekleşmesi ile "Kapanış"ı takiben kamuya açıklanacak ilk finansal tablo dipnotları vasıtasıyla bilgilendirme yapılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "istisnalar" başlığını taşıyan 5/1-e maddesi kapsamında, iştirak hissesi satış kazancının istisnadan yararlanan %75'lik kısmı pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Hisse satışı ve devrininin gerçekleşeceği tarihi ("Kapanış" tarihini) takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur (İlişkili taraf değildir)
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/07/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 25/07/2017 tarihli toplantısında tamamı ödenmiş 1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1.300.000 adet payın (pay senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve Sözleşme'de belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105.000.000.-( Yüzbeşmilyon ) Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'ne satış ve devrine karar verilmiştir. Konu ile ilgili önemli gelişmeler olduğu takdirde, ilgili yasal mevzuat gereğince, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620025


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314