***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2018 09:23

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8 0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8 0 0

Ek Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak
SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri", "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 471.545.000 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 122.945.957,65 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2017 yılında yapılan 2.279.168,25 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 594.677.523,81 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 49.314.688,18 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu "Dönem Vergi Gideri" oluşmadığı, 49.314.688,18 Türk Lirası tutardan da TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.465.734,41 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 46.848.953,77 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan mali kayıtlarımızda, geçtiğimiz dönemlerde Vergi Mevzuatı gereğince "Özel Fon"hesaplarına alınan 67.978.860,95 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" (DMK)'nın, Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık sürenin dolması nedeniyle, "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOHOL 31122017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.616.938.288
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.341.042,35
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -524.892.000 49.314.688,18
4. Vergiler ( - ) -43.245.000 0
5. Net Dönem Kârı -471.545.000 49.314.688,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -122.945.957,65 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -2.465.734,41 -2.465.734,41
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -596.956.692,06 46.848.953,77
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.279.168,25 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -594.677.523,81 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 46.848.953,77 46.848.953,77
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri", "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 471.545.000 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluşmaktadır.
Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" ve "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" tutarları Dönem Karı/ Zararı içerisinde yer almaktadır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almakadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667259


BIST
18:0595.394
Değişim :  -0,13% |  -127,87
Açılış :  95.730  
Önceki Kapanış :  95.522  
En Yüksek
96.117
En Düşük
94.349