***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10.05.2016 19:57

***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 3,716,487 3,958,733
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1,618,366 1,894,260
Finansal Yatırımlar 7 134,980 129,308
Ticari Alacaklar 1,313,383 1,214,950
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33 7,304 2,940
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 1,306,079 1,212,010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 23,983 19,413
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33 0 2,320
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 23,983 17,093
Türev Araçlar
Stoklar 11 362,362 367,374
Canlı Varlıklar 12 169 76
Peşin Ödenmiş Giderler 20 119,897 95,310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 19 143,347 238,042
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 3,528,295 3,482,631
Finansal Yatırımlar 7 41,095 41,598
Ticari Alacaklar 9 40,745 21,374
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 40,745 21,374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 54,943 60,311
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33 28,770 29,076
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 26,173 31,235
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 302,474 309,131
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 383,882 376,075
Maddi Duran Varlıklar 14 1,043,014 1,041,089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,393,569 1,357,685
- Şerefiye 15 403,713 403,713
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 989,856 953,972
Peşin Ödenmiş Giderler 20 68,699 46,197
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 76,401 106,105
Diğer Duran Varlıklar 19 123,473 123,066
TOPLAM VARLIKLAR 7,244,782 7,441,364

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2,461,152 2,693,843
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 666,023 738,949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 641,117 717,110
Diğer Finansal Yükümlülükler 8 0 175,395
Ticari Borçlar 809,739 753,902
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33 29,765 27,129
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 779,974 726,773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22 33,153 23,394
Diğer Borçlar 10 174,290 159,859
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 174,290 159,859
Türev Araçlar 21 2,216 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 20 44,731 40,014
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 249 1,888
Kısa Vadeli Karşılıklar 89,634 83,332
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22 53,729 44,070
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17 35,905 39,262
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,762,402 1,705,310
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 716,497 665,525
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan yükümlülükler 4 157,085 155,315
Diğer Finansal Yükümlülükler 8 525,713 517,700
Ticari Borçlar 9 16,788 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 16,788 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 10 100,460 103,495
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 100,460 103,495
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 20 6,445 1,410
Uzun Vadeli Karşılıklar 110,871 109,481
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22 110,871 109,481
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 128,543 152,384
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 3,021,228 3,042,211
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2,628,207 2,652,122
Ödenmiş Sermaye 23 2,616,938 2,616,938
Sermaye Düzeltme Farkları 23 143,526 143,526
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23 35,159 35,159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19,370 -19,370
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış fonu 23 11,662 11,662
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 23 -31,032 -31,032
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 94,287 87,871
- Yabancı Para Çevirim Farkları 94,013 87,357
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 23 1,650 514
Finansal riskten korunma kazanç ve kayıpları 23 -1,376 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23 299,998 1,267,933
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -512,000 -1,319,115
Net Dönem Karı/Zararı -30,331 -160,820
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 393,021 390,089
TOPLAM KAYNAKLAR 7,244,782 7,441,364http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532665


BIST18:05100.237
Değişim :  -0,10% |  -102,07
Açılış :  100.641  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
100.964
En Düşük
99.933