***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 18:28

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 39.894.193
Transferler
16.709.660 -16.709.660 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.629 3.755.605 3.529.976 3.529.976
Kar Payları
-16.709.660 -16.709.660 -16.709.660
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -582.167 7.138.395 2.124.813 3.755.605 26.714.509 26.714.509
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 43.483.731
Transferler
20.336.041 -20.336.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-542.431 8.176.603 7.634.172 7.634.172
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -935.812 7.138.395 22.460.854 7.634.172 50.575.472 50.575.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.343.531 16.345.692
Dönem Karı (Zararı)
7.634.172 3.755.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.162.263 1.706.119
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 219.624 448.221
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-923
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
709.142 386.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 637.293 386.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
71.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-92.537 -143.535
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.326.034 1.031.763
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.938
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.666.157 12.018.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.061.751 495.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.388.587 10.477.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -45.180 -746.660
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -314.239 30.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -427.936 2.328.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 107.101 44.475
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -120.174
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-293.260 -932.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.305 441.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-287.803 -195.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.498 636.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.869.722 17.480.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.465.827 -1.134.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.340 80.961
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 107.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -22.340 -26.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.537 -16.566.125
Ödenen Temettüler
-16.709.660
Alınan Faiz
92.537 143.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.273.334 -139.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.273.334 -139.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.830.134 350.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.556.800 210.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.556.800 24.830.134
Ticari Alacaklar
6.703.046 5.641.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.700.982 5.641.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.064 0
Diğer Alacaklar
13.904.626 3.516.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 13.904.626 3.487.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 28.056
Stoklar
7 3.793.355 3.748.175
Peşin Ödenmiş Giderler
8 354.779 40.541
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.258.092 970.289
ARA TOPLAM
47.570.698 38.746.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.570.698 38.746.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.708 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.717.315 1.759.911
Maddi Duran Varlıklar
10 9.570.909 9.725.597
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 517.574 224.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.820.506 11.724.530
TOPLAM VARLIKLAR
59.391.204 50.471.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.697.880 3.125.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.433.857 1.681.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.264.023 1.444.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 394.662 287.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.326.033 1.465.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
447.600 375.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 224.364 44.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 223.236 331.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 792.145 746.647
ARA TOPLAM
6.658.320 6.001.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.658.320 6.001.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.157.412 985.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.157.412 985.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.157.412 985.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.815.732 6.987.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.575.472 43.483.731
Ödenmiş Sermaye
13 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
13 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-935.812 -393.381
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-935.812 -393.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-935.812 -393.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.138.395 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.460.854 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
7.634.172 20.336.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.575.472 43.483.731
TOPLAM KAYNAKLAR
59.391.204 50.471.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 21.371.750 16.083.376
Satışların Maliyeti
14 -14.740.939 -12.210.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.630.811 3.872.639
BRÜT KAR (ZARAR)
6.630.811 3.872.639
Genel Yönetim Giderleri
15 -801.913 -485.711
Pazarlama Giderleri
15 -345.407 -280.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 856.555 1.434.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -282.574 -481.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.057.472 4.059.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 684.256 715.758
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.741.728 4.775.251
Finansman Gelirleri
18 3.425.981 143.535
Finansman Giderleri
18 -365.156 -131.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.802.553 4.787.368
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.168.381 -1.031.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.326.033 -1.059.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 157.652 27.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.634.172 3.755.605
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.634.172 3.755.605
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.634.172 3.755.605
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
542.431 -225.989
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
678.039 -282.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-135.608 56.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -135.608 56.047
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19 542.431 -225.989
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.176.603 3.529.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.176.603 3.529.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679535


BIST12:0995.514
Değişim :  -0,54% |  -517,67
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.373