***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 18:14

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.130.000 -129.283 -15.843.015 5.301.798 14.459.500 14.459.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.301.798 -5.301.798 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
9.624.752 9.624.752 9.624.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.687 -76.687 -76.687
Sermaye Arttırımı
14.148.000 -12.295.660 1.852.340 1.852.340
Sermaye Azaltımı
-28.296.000 28.296.000 0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.982.000 205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-39.866.232 864.818 9.624.752 -9.624.752 -39.001.414 -39.001.414
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.333.725 -4.198.543 8.056.567 7.191.749 7.191.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-448.405 -448.405 -448.405
Sermaye Arttırımı
46.164.216 39.866.232 86.030.448 86.030.448
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.979.139 -1.979.139 -1.979.139
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.593.048 -19.714.969
Dönem Karı (Zararı)
8.056.567 11.752.196
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.056.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.483.528 4.988.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.747.094 2.438.047
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.960.044
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.960.044
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-685.887 1.990.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -57.419 394.397
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -628.468 1.596.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.528.759 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.528.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.113.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -219.776 -1.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.400.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.133.143 -36.455.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.987.471 -21.470.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.498.812 -38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.488.659 -21.432.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.312.977 -4.753.827
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.379.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.560 -4.753.827
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.709.893 -2.608.121
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.592.401 -5.749.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.774.994 -1.159.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.230.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.774.994 71.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-529.164 442.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.236 748.071
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-204.236 748.071
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.647.352 32.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.185.411 -1.938.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
298.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.483.615 -1.938.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.593.048 -19.714.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.513.077 -2.389.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
743.812 397.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
397.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.256.889 -2.786.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.256.889 -2.786.636
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.591.615 21.902.388
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.866.232 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.866.232
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.979.139 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.504.194 20.145.907
Kredilerden Nakit Girişleri
-4.504.194 20.145.907
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-9.528.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 5.737.475 1.756.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.485.490 -202.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.485.490 -202.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.037.075 5.239.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.522.565 5.037.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.522.566 5.037.075
Ticari Alacaklar
103.556.876 64.940.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.536.871 38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 98.020.005 64.902.878
Diğer Alacaklar
6.623.175 13.936.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.209.150 13.588.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 414.025 347.465
Stoklar
7 19.379.480 9.669.587
Peşin Ödenmiş Giderler
8.549.055 16.527.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.549.055 16.527.823
Diğer Dönen Varlıklar
470.061 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 470.061 0
ARA TOPLAM
145.101.213 110.111.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.101.213 110.111.574
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 6.842.786 7.801.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.139.374 1.195.034
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.855.761 1.469.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.848.022 2.986.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.085.943 14.851.792
TOPLAM VARLIKLAR
162.187.156 124.963.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 67.829.960 70.560.310
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.571.591 41.457.954
Banka Kredileri
4 44.571.591 41.457.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 23.258.369 29.102.356
Diğer Borçlar
227.415 431.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 227.415 431.651
Ertelenmiş Gelirler
8 2.444.056 4.091.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 110.912 1.261.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.809.232 2.040.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 686.131 1.215.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.123.101 824.897
ARA TOPLAM
72.421.575 78.384.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.421.575 78.384.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.463.942 18.081.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.463.942 18.081.773
Banka Kredileri
4 10.463.942 18.081.773
Ticari Borçlar
5 931.262 1.862.269
Uzun Vadeli Karşılıklar
717.233 774.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 717.233 774.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.112.437 20.718.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.534.012 99.103.461
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.653.144 25.859.905
Ödenmiş Sermaye
15 60.479.941 10.982.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -654.375 -205.970
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 864.818 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 8.906.193 5.459.123
Net Dönem Karı veya Zararı
15 8.056.567 9.624.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.653.144 25.859.905
TOPLAM KAYNAKLAR
162.187.156 124.963.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 102.735.131 81.998.093
Satışların Maliyeti
16 -71.991.680 -55.375.546
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.743.451 26.622.547
BRÜT KAR (ZARAR)
30.743.451 26.622.547
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.026.474 -8.597.888
Pazarlama Giderleri
17 -2.048.237 -1.917.530
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -201.574 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.493.252 8.668.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.269.067 -6.522.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.691.351 18.253.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 241.589 2.097.698
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -17.979 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.914.961 20.351.381
Finansman Gelirleri
20 3.931.734 548.586
Finansman Giderleri
21 -20.676.790 -9.147.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.169.905 11.752.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.113.338 -2.127.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -863.258 -2.889.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -250.080 762.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.056.567 9.624.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.056.567 9.624.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.056.567 9.624.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,13000000 0,87000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-448.406 -76.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-448.406 -76.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-560.508 -95.859
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
112.102 19.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-448.406 -76.687
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.608.161 9.548.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.608.161 9.548.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743280


BIST
16:3894.934
Değişim :  -0,62% |  -588,52
Açılış :  95.730  
Önceki Kapanış :  95.522  
En Yüksek
96.117
En Düşük
94.349