***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2017 18:33***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 783.455 -14.925 1.510.885 7.856.558 -103.690.322 -232.429 55.923.977 -391.620 55.532.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-232.429 232.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 16.746 -227.744 -210.998 -29.650 -240.648
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 783.455 1.821 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -227.744 55.712.979 -421.270 55.291.709
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
-647.741 647.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -401.967 217.916 -184.051 -26.901 -210.952
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -405.439 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 217.916 55.117.043 -441.039 54.676.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.574 2.477
Dönem Karı (Zararı)
13 191.015 -257.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.344 724.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.403 67.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.308 22.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.308 22.889
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 31.513 -64.322
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.120 698.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-285.933 -464.422
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.070.690 529.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-14 -2.745.674 1.600.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.325.016 -1.070.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 198.473 281.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -211.863 237.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.861.709 -1.347.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.477 24.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-14 -66.796 29.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 4.319 -5.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.600 5.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.600 5.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.685 -195.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.685 -195.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.426 2.477
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
99.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.998
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.424 2.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.424 2.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.974 64.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.398 66.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 70.398 66.974
Finansal Yatırımlar
106.176 106.176
Ticari Alacaklar
17.451.316 13.380.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 4.685.365 1.939.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.765.951 11.440.935
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
5 758.900 547.037
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.407.387 5.269.096
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.663.660 1.862.133
ARA TOPLAM
21.555.617 21.329.822
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.555.617 21.329.822
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
183.467 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.467 183.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
150.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.742.041 17.516.541
Maddi Duran Varlıklar
6 1.831.898 1.905.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.662.311 16.776.209
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.739.559 10.853.457
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.277.122 1.186.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.846.839 37.568.637
TOPLAM VARLIKLAR
59.402.456 58.898.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
844.166 906.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 207.606 274.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 636.560 632.241
Diğer Borçlar
76.460 72.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.460 72.860
Ertelenmiş Gelirler
8 220.675 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
771.251 746.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
517.927 519.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 253.324 226.783
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 917.752 888.667
ARA TOPLAM
2.830.304 2.835.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.830.304 2.835.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
607.421 75.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
607.421 75.655
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 960.687 939.442
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 328.040 386.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.896.148 1.401.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.726.452 4.237.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.117.043 55.088.394
Ödenmiş Sermaye
79.542.538 79.542.538
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.669 27.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
178.721 580.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.721 580.688
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
584.160 584.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-405.439 -3.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 7.856.558
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-104.570.492 -103.922.751
Net Dönem Karı veya Zararı
13 217.916 -647.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-441.039 -426.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.676.004 54.661.456
TOPLAM KAYNAKLAR
59.402.456 58.898.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 6.067.529 1.966.019 3.515.316 712.625
Satışların Maliyeti
10 -5.028.883 -1.925.994 -2.638.269 -755.988
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.038.646 40.025 877.047 -43.363
BRÜT KAR (ZARAR)
1.038.646 40.025 877.047 -43.363
Genel Yönetim Giderleri
-1.180.978 -1.525.948 -593.968 -572.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 969.544 2.191.559 620.785 1.247.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -576.564 -329.315 -324.107 -49.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
250.648 376.321 579.757 582.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.779 85.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-113.899 -698.037 -113.899 -698.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.528 -321.716 551.637 -115.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.528 -321.716 551.637 -115.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.513 64.322 -44.311 18.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -31.513 64.322 -44.311 18.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
191.015 -257.394 507.326 -96.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
191.015 -257.394 507.326 -96.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -26.901 -29.650 -9.064 92.462
Ana Ortaklık Payları
13 217.916 -227.744 516.390 -189.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,00240000 -0,00290000 0,00640000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-401.967 16.746 -403.045 16.746
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-502.459 20.933 -503.807 20.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.492 -4.187 100.762 -4.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 100.492 -4.187 100.762 -4.187
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-401.967 16.746 -403.045 16.746
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-210.952 -240.648 104.281 -80.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.901 -29.650 -9.064 92.462
Ana Ortaklık Payları
-184.051 -210.998 113.345 -172.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626172


BIST
18:05104.828
Değişim :  0,82% |  855,82
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
105.025
En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
METRO 2,88 79.308.521 % 20,00  
PKENT 115,90 465.374 % 12,42  
PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3476 7,3844 % -0,76  
Frank 5,7744 5,8092 % -0,37  
Riyal 1,5255 1,5332 % -0,69  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.461 1.461 2,40  
Altın Gr. 270 270 -1,03  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 0,08  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 62,59 62,59 0,53