***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.11.2018 18:16***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 609.619 0 125.557 685.812 -2.820.356 586.349 0 0 4.573.304 3.760.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -317.294 0 0 0 0 0 0 0 29.465 0 -287.829
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.245.873 2.764.701 -99.478 1.457.170 962.563 -3.227.857 1.298.857 27.238.705 5.871.772 4.573.304 46.591.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 146.203.237 323.870.234 470.073.471
GARANTİ VE KEFALETLER
32.676.923 78.845.782 111.522.705
Teminat Mektupları
32.564.390 47.307.311 79.871.701
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
838.881 3.525.794 4.364.675
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
29.964.065 28.125.051 58.089.116
Banka Kredileri
0 5.327.832 5.327.832
İthalat Kabul Kredileri
0 207.784 207.784
Diğer Banka Kabulleri
0 5.120.048 5.120.048
Akreditifler
112.533 23.623.744 23.736.277
Belgeli Akreditifler
68.047 19.558.956 19.627.003
Diğer Akreditifler
44.486 4.064.788 4.109.274
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.586.895 2.586.895
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
53.383.339 24.883.373 78.266.712
Cayılamaz Taahhütler
52.413.209 16.862.778 69.275.987
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.963.757 9.892.035 14.855.792
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.805.157 617.054 15.422.211
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.871.429 0 2.871.429
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
35.734 0 35.734
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.127.873 0 26.127.873
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
111.427 0 111.427
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.497.832 6.353.689 9.851.521
Cayılabilir Taahhütler
970.130 8.020.595 8.990.725
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
970.130 8.020.595 8.990.725
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
60.142.975 220.141.079 280.284.054
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
60.142.975 220.141.079 280.284.054
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.172.526 17.045.594 25.218.120
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.148.328 8.441.761 12.590.089
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.024.198 8.603.833 12.628.031
Para ve Faiz Swap İşlemleri
47.931.201 183.477.991 231.409.192
Swap Para Alım İşlemleri
5.461.100 65.403.064 70.864.164
Swap Para Satım İşlemleri
41.665.293 28.163.593 69.828.886
Swap Faiz Alım İşlemleri
402.404 44.955.667 45.358.071
Swap Faiz Satım İşlemleri
402.404 44.955.667 45.358.071
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.039.248 16.694.686 20.733.934
Para Alım Opsiyonları
2.399.624 6.689.572 9.089.196
Para Satım Opsiyonları
1.639.624 7.517.880 9.157.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.243.617 1.243.617
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.243.617 1.243.617
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 2.922.808 2.922.808
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
469.232.813 369.236.465 838.469.278
EMANET KIYMETLER
47.199.889 33.167.717 80.367.606
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.349.703 3.229.087 28.578.790
Tahsile Alınan Çekler
18.423.158 11.988.300 30.411.458
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.048.542 14.410.899 17.459.441
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 2.010 2.010
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
378.486 3.537.421 3.915.907
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
422.032.924 336.068.748 758.101.672
Menkul Kıymetler
22.848.743 0 22.848.743
Teminat Senetleri
3.078.486 16.670.269 19.748.755
Emtia
77.313.399 10.160.214 87.473.613
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
286.439.751 250.745.139 537.184.890
Diğer Rehinli Kıymetler
32.352.545 58.493.126 90.845.671
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
615.436.050 693.106.699 1.308.542.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.573.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-813.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
735.176
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
677.354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
125.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.548.195
Yabancı Para Çevrim Farkları
685.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.542.820
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
586.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
722.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.760.285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 27.786.027 0 11.147.952 0
Kredilerden Alınan Faizler
22.315.874 0 8.878.727 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
338.177 0 135.803 0
Bankalardan Alınan Faizler
71.037 0 41.744 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
784 0 171 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.045.869 0 2.086.662 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
19.692 0 8.644 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.179.056 0 1.288.970 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.847.121 0 789.048 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
14.286 0 4.845 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -14.745.590 0 -6.107.860 0
Mevduata Verilen Faizler
-8.579.677 0 -3.452.158 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.294.651 0 -566.265 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.614.888 0 -1.135.087 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.223.491 0 -949.888 0
Diğer Faiz Giderleri
-32.883 0 -4.462 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.040.437 0 5.040.092 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.109.968 0 1.123.363 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.815.791 0 1.413.050 0
Gayri Nakdi Kredilerden
587.726 0 226.660 0
Diğer
3.228.065 0 1.186.390 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-705.823 0 -289.687 0
Gayri Nakdi Kredilere
-270 0 -141 0
Diğer
-705.553 0 -289.546 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.785.706 0 -864.476 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.938 0 446 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -2.676.182 0 -1.229.694 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.984 0 10.180 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
200.939 0 -334.655 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.910.105 0 -905.219 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.394.522 0 227.599 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.092.977 0 4.297.330 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-d -5.545.165 0 -2.811.063 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -3.405.867 0 -1.181.001 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.141.945 0 305.266 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.081.178 0 902.490 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.223.123 0 1.207.756 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -649.819 0 30.536 0
Cari Vergi Karşılığı
-134.379 0 7.919 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.400.021 0 -513.054 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
884.581 0 535.671 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.573.304 0 1.238.292 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 4.573.304 0 1.238.292 0
Grubun Karı (Zararı)
4.573.304 0 1.238.292 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,01628978 0,27517600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
59.501.633 62.673.577 122.175.210
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.503.007 38.344.700 45.847.707
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 6.614.930 34.642.625 41.257.555
Bankalar
V-I-ç 888.077 3.702.075 4.590.152
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 458.416 14.618 473.034
Devlet Borçlanma Senetleri
206.485 14.618 221.103
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
230.943 0 230.943
Diğer Finansal Varlıklar
20.988 0 20.988
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 27.213.805 13.576.182 40.789.987
Devlet Borçlanma Senetleri
27.160.396 13.194.921 40.355.317
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
53.409 295.846 349.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 85.415 85.415
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 24.043.410 2.447.321 26.490.731
Devlet Borçlanma Senetleri
23.717.387 1.843.687 25.561.074
Diğer Finansal Varlıklar
326.023 603.634 929.657
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c 291.975 8.307.139 8.599.114
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
291.975 8.307.139 8.599.114
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.980 -16.383 -25.363
KREDİLER (Net)
153.686.744 136.224.775 289.911.519
Krediler
V-I-e 152.111.922 139.163.745 291.275.667
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
152.111.922 139.163.745 291.275.667
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
9.490.414 749.538 10.239.952
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.915.592 -3.688.508 -11.604.100
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.231.271 -1.215.338 -2.446.609
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-943.835 -2.322.070 -3.265.905
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-5.740.486 -151.100 -5.891.586
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 205.784 0 205.784
Satış Amaçlı
205.784 0 205.784
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
15.048.088 1.788.924 16.837.012
İştirakler (Net)
V-I-g 195.978 0 195.978
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
195.978 0 195.978
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 14.852.110 1.788.924 16.641.034
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.510.226 1.788.924 7.299.150
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
9.341.884 0 9.341.884
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.097.844 9.634 5.107.478
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
537.211 692 537.903
Şerefiye
0 0 0
Diğer
537.211 692 537.903
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
58.973 0 58.973
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 804.421 359.209 1.163.630
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 3.324.977 5.011.824 8.336.801
VARLIKLAR TOPLAMI
238.265.675 206.068.635 444.334.310
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 100.298.788 142.740.014 243.038.802
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.913.257 48.387.163 50.300.420
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.568.930 5.723.644 25.292.574
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.273.729 32.566.917 37.840.646
Bonolar
4.496.853 0 4.496.853
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
776.876 32.566.917 33.343.793
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b 3.097.569 2.009.718 5.107.287
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.097.569 2.009.718 5.107.287
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 6.415.651 133.211 6.548.862
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
919.798 0 919.798
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.495.853 133.211 5.629.064
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 518.486 10.503 528.989
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.137.591 11.568.246 12.705.837
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.137.591 11.568.246 12.705.837
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 12.254.371 4.125.462 16.379.833
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 48.225.673 -1.634.613 46.591.060
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.251.119 204 1.251.323
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.246 204 5.450
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.245.873 0 1.245.873
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.122.840 -447 4.122.393
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
667.933 -1.634.370 -966.437
Kar Yedekleri
27.238.705 0 27.238.705
Yasal Yedekler
3.821.950 0 3.821.950
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.416.755 0 23.416.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
10.445.076 0 10.445.076
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.871.772 0 5.871.772
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.573.304 0 4.573.304
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
198.704.045 245.630.265 444.334.310


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.201818:05108.869
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.869  
En Yüksek
109.315
En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ISGSY 3,93 113.214.020 % 19,82  
GLRYH 2,20 24.893.826 % 14,58  
DENCM 7,77 28.498.974 % 12,77  
BOSSA 9,38 43.004.690 % 12,74  
RYGYO 3,06 23.016.889 % 12,09  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5838 7,6218 % 0,03  
Frank 5,8163 5,8514 % -0,10  
Riyal 1,5385 1,5462 % 0,00  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.460 -0,58  
Altın Gr. 272 272 -1,32  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,55 16,60 -0,01  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,00  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,20