KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 16.05.2014 17:49:24

16.05.2014 17:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=361827

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 16.05.2014 17:49:24

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/03/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 19,581,734 3,329,662 16,252,072 20,021,395 2,801,122 17,220,273
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2 185,360 64,126 121,234 185,320 33,681 151,639
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 185,360 64,126 121,234 185,320 33,681 151,639
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 58,978 47,225 11,753 34,862 23,019 11,843
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 2,845 2,845 0 2,285 2,285 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 109,752 408 109,344 139,664 3 139,661
DIGER MENKUL DEGERLER 13,785 13,648 137 8,509 8,374 135
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 3 2,316,594 91,458 2,225,136 1,908,775 162,649 1,746,126
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 232,419 232,419 0 230,684 230,684 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 227,444 227,444 0 226,561 226,561 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 4,975 4,975 0 4,123 4,123 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 10,896,182 8,585,110 2,311,072 9,827,949 7,681,406 2,146,543
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 17,590 13,728 3,862 16,609 12,759 3,850
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 10,864,377 8,557,167 2,307,210 9,801,333 7,658,640 2,142,693
DIGER MENKUL DEGERLER 14,215 14,215 0 10,007 10,007 0
KREDILER VE ALACAKLAR 5 88,989,726 63,949,064 25,040,662 84,968,927 59,943,579 25,025,348
KREDILER VE ALACAKLAR 88,441,054 63,402,026 25,039,028 84,532,247 59,508,730 25,023,517
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 88,441,054 63,402,026 25,039,028 84,532,247 59,508,730 25,023,517
TAKIPTEKI KREDILER 2,444,533 2,425,180 19,353 2,264,208 2,245,176 19,032
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,895,861 1,878,142 17,719 1,827,528 1,810,327 17,201
FAKTORING ALACAKLARI 399,255 399,255 0 325,332 325,332 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 19,319,035 17,955,358 1,363,677 18,973,598 17,830,196 1,143,402
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 19,313,766 17,950,089 1,363,677 18,966,304 17,822,902 1,143,402
DIGER MENKUL DEGERLER 5,269 5,269 0 7,294 7,294 0
ISTIRAKLER (NET) 7 229,952 20,749 209,203 227,051 20,703 206,348
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 223,633 14,430 209,203 220,732 14,384 206,348
KONSOLIDE EDILMEYENLER 6,319 6,319 0 6,319 6,319 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 6,319 6,319 0 6,319 6,319 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 30,604 30,604 0 30,604 30,604 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 30,604 30,604 0 30,604 30,604 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10 1,834,102 225,598 1,608,504 1,693,756 213,634 1,480,122
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,123,877 270,404 1,853,473 1,965,941 257,566 1,708,375
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 289,775 44,806 244,969 272,185 43,932 228,253
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 1,498,384 1,460,714 37,670 1,463,302 1,426,005 37,297
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 69,071 52,119 16,952 67,039 50,567 16,472
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 69,071 52,119 16,952 67,039 50,567 16,472
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 36,324 36,324 0 36,344 36,344 0
VERGI VARLIGI 15 44,009 43,995 14 16,771 16,771 0
CARI VERGI VARLIGI 9,852 9,838 14 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 34,157 34,157 0 16,771 16,771 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 6,840 6,840 0 6,971 6,971 0
SATIS AMACLI 6,840 6,840 0 6,971 6,971 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 17 1,770,374 1,625,370 145,004 1,552,464 1,412,132 140,332

AKTIF TOPLAMI 147,439,965 98,108,765 49,331,200 141,536,282 92,222,380 49,313,902

PASIF KALEMLER
MEVDUAT 1 99,991,881 63,466,194 36,525,687 100,395,179 64,388,562 36,006,617
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 37,625 37,600 25 34,651 34,628 23
DIGER 99,954,256 63,428,594 36,525,662 100,360,528 64,353,934 36,006,594
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 173,032 539 172,493 53,492 34 53,458
ALINAN KREDILER 3 15,504,379 1,138,562 14,365,817 15,086,352 1,145,123 13,941,229
PARA PIYASALARINA BORCLAR 3 5,729,792 5,729,792 0 1,261,476 1,261,476 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 363,525 363,525 0 481,944 481,944 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 5,366,267 5,366,267 0 779,532 779,532 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 4,082,553 867,935 3,214,618 4,151,666 933,279 3,218,387
BONOLAR 780,287 780,287 0 845,573 845,573 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 3,302,266 87,648 3,214,618 3,306,093 87,706 3,218,387
FONLAR 5 1,470,476 1,470,476 0 1,488,542 1,488,542 0
MUSTAKRIZ FONLARI 12,075 12,075 0 24,702 24,702 0
DIGER 1,458,401 1,458,401 0 1,463,840 1,463,840 0
MUHTELIF BORCLAR 1,723,853 1,642,857 80,996 1,693,165 1,572,133 121,032
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 6 1,974,197 1,455,335 518,862 1,356,677 1,028,232 328,445
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 7 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 8 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 9 2,578,064 2,566,472 11,592 2,457,561 2,446,264 11,297
GENEL KARSILIKLAR 1,171,708 1,164,052 7,656 1,142,413 1,134,717 7,696
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI16:5592.354
Değişim :  0,73% |  667,85
Açılış :  92.022  
Önceki Kapanış :  91.686  
En Yüksek
92.508
En Düşük
91.559