***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 21:22***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 24.000.000 -3.022.141 26.427.590 -1.312.039 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510
Diğer Düzeltmeler
-2.386.951 10.879 593.677 2.110.522 328.127 -604.556 -276.429
Transferler
942.468 8.281.218 -9.223.686 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.293.602 6.293.602 6.866.237 13.159.839
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.518.356 250.790 -1.267.566 -1.267.566
Kar Payları
-3.777.969 -3.777.969 -2.450.000 -6.227.969
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.597.038 1.597.038 -1.597.038 -1.597.038 -1.597.038
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-464.919 -464.919 -464.919
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.326.565 -1.326.565 -1.326.565
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Transferler
1.156.364 5.137.238 -6.293.602 0
Dönem Karı (Zararı)
8.340.261 8.340.261 4.990.615 13.330.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
345.057 345.057 345.057
Kar Payları
-2.209.643 -2.209.643 -2.450.000 -4.659.643
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.282.569 2.282.569 -2.282.569 -2.282.569 -2.282.569
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
619.880 619.880 619.880
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.570.470 -1.570.470 -1.570.470
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.266.422 -5.395.034
Dönem Karı (Zararı)
8.340.261 6.293.602
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.845.330 1.728.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 9.277.175 9.018.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
780.507 1.701.620
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 780.507 1.701.620
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
611.400 388.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 611.400 388.401
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 619.880 -464.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -1.511.886 -7.015.752
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -2.931.746 -1.898.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.792.370 -7.189.492
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.406.169 -3.220.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -5.264 -2.057.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.400.905 -1.162.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.458.249 519.379
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -4.388.798 575.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -69.451 -55.763
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -9.739.733 -10.326.415
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -15.208.091 -3.370.385
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.923.289 -1.864.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 817.501 -419.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.105.788 -1.445.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -1.359.045 86.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.328 -3.779.620
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -3.777.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -73.328 -1.651
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -141.664 -246.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.329.380 15.012.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.676 2.148.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.323.704 12.863.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.606.779 832.935
Ödenen Temettüler
-4.659.643 -6.227.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.082.370 -20.636.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 138.753
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 138.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -28.082.370 -20.775.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.878.773 -20.663.612
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -203.597 -111.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.626.607 27.195.340
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 184.147.590 221.378.483
Kredilerden Nakit Girişleri
184.147.590 221.378.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -137.520.983 -194.183.143
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.520.983 -194.183.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-722.185 1.163.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-722.185 1.163.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.957.355 793.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.235.170 1.957.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.235.170 1.957.355
Ticari Alacaklar
61.401.032 55.843.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 61.395.768 55.843.624
Diğer Alacaklar
4.860.286 284.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.110.286 284.812
Stoklar
8 21.291.517 13.013.651
Peşin Ödenmiş Giderler
9.569.476 8.613.267
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.555.008 2.923.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.014.468 5.690.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 917.501 988.797
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.037.014 2.565.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.037.014 2.565.848
ARA TOPLAM
102.311.996 83.267.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.311.996 83.267.354
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 221.406 112.177
Canlı Varlıklar
9 15.453.767 13.991.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
109.060.378 89.998.909
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10.168.931 10.334.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
98.891.447 79.664.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.101.664 25.277.631
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.253.328 23.429.295
Peşin Ödenmiş Giderler
19 15.160.981 1.303.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.113.674 861.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.307 441.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 12.988.799 11.476.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.386.995 148.560.823
TOPLAM VARLIKLAR
286.698.991 231.828.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 66.787.313 12.282.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.946.160 18.432.537
Ticari Borçlar
37.867.814 31.956.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 1.767.062 949.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.100.752 31.006.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.859.771 9.218.816
Diğer Borçlar
337.252 184.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 230.754 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 106.498 179.826
Ertelenmiş Gelirler
19 326.520 453.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.454.449 1.140.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 372.208 365.586
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
372.208 365.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 11.314.812 8.854.515
ARA TOPLAM
144.266.299 82.888.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.266.299 82.888.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 35.756.302 42.769.731
Ertelenmiş Gelirler
19 1.750.467 2.071.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.320.617 3.709.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.320.617 3.709.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 16.699.312 22.265.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.526.698 70.816.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
202.792.997 153.705.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.723.594 60.481.078
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.901.748 -4.619.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.909.056 20.134.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.909.056 20.134.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.613.227 -2.387.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
372.543 -247.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
372.543 -247.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.475.466 7.036.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.528.016 7.882.990
Net Dönem Karı veya Zararı
8.340.261 6.293.602
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.182.400 17.641.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.905.994 78.122.863
TOPLAM KAYNAKLAR
286.698.991 231.828.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 285.816.354 246.098.186
Satışların Maliyeti
22 -247.514.456 -216.498.938
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.301.898 29.599.248
BRÜT KAR (ZARAR)
38.301.898 29.599.248
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.934.764 -7.538.040
Pazarlama Giderleri
23 -2.513.512 -3.161.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.895.758 998.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.497.339 -3.246.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.252.04118:05106.805
Değişim :  0,02% |  20,12
Açılış :  106.803  
Önceki Kapanış :  106.785  
En Yüksek
107.307
En Düşük
106.315
BIST En Aktif Hisseler
KLGYO 3,39 163.540.433 % 19,79  
OLMIP 6,44 12.653.272 % 15,00  
QNBFB 22,62 32.684.200 % 15,00  
GEREL 2,84 367.465.234 % 14,98  
QNBFL 46,26 2.865.793 % 14,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3328 7,3696 % -0,09  
Frank 5,7151 5,7495 % -0,21  
Riyal 1,5151 1,5227 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.465 -0,08  
Altın Gr. 268 268 -1,39  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -5,00  
Tam 1.778 1.823 -4,54  
Yarım 859 882 -2,19  
Çeyrek 431 441 -1,10  
Gümüş.Ons 17,10 17,12 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 63,66 63,66 1,26