***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2017 18:15***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 24.000.000 29.062.701 -888.849 -506.168 947.880 5.153.542 1.694.610 59.463.716 1.057.501 60.521.217
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
143.212 1.551.398 -1.694.610 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.362.060 5.362.060 3.249.486 8.611.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.126 -531.126 -531.126
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-967.200 967.200 -967.200 -967.200 -967.200
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
279.616 279.616 14.716 294.332
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.225 106.225 106.225
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -967.200 29.062.701 -1.313.750 -226.552 2.058.292 4.537.740 5.362.060 62.513.291 4.321.703 66.834.994
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 24.000.000 -967.200 29.062.701 -1.313.750 -226.552 2.058.292 4.537.740 5.362.060 62.513.291 4.321.703 66.834.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
-2.773.801 -2.773.801 -2.773.801
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
383.794 4.978.226 -5.362.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.113.164 7.113.164 9.485.598 16.598.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.548 -92.548 -92.548
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-3.077.963 -3.077.963 -3.077.963
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.054.941 2.054.941 -2.054.941 -2.054.941 -2.054.941
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
433.255 433.255 22.803 456.058
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
138.690 94.259 232.949 232.949
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -3.022.141 26.427.590 -1.312.039 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.721.196 8.292.152
Dönem Karı (Zararı)
7.113.164 5.362.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.823.298 4.245.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.434.932 7.873.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 62.755 -306.622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 62.755 -306.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 12.562 355.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.562 355.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -3.686.951 -3.676.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.862.697 -115.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.394.503 -2.624.662
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 4.645 -201.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.399.148 -2.423.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.718.408 -310.503
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -7.693.891 -280.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.517 -29.957
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.352.016 -2.707.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -1.501.328 -615.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.318.654 -2.397.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -565.478 -1.079.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.884.132 -1.318.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 4.380.364 461.975
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-462.331 137.234
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -563.119 230.343
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 100.788 -93.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 382.497 229.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.209.768 7.710.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -7.614.175 -778.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 9.823.943 8.488.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.799.159 9.492.152
Ödenen Temettüler
-3.077.963 -1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.689.947 -5.251.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-35.689.947 -5.251.183
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.785.246 -2.867.307
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-20.904.701 -2.383.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.144.141 -2.862.793
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 25.144.141 -2.862.793
Kredilerden Nakit Girişleri
5 17.783.229 -4.628.669
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 7.360.912 1.765.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.390 178.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.390 178.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
618.430 463.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 793.820 641.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 793.820 618.430
Ticari Alacaklar
6 40.189.192 31.857.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
865.461 870.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.323.731 30.987.338
Diğer Alacaklar
7 8.537.641 845.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.537.641 845.584
Stoklar
8 6.144.249 5.343.620
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.181.564 1.680.236
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.181.564 1.680.236
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 239.279 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 13.159.146 5.800.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.159.146 5.800.005
ARA TOPLAM
72.244.891 46.145.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.244.891 46.145.319
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 91.826 65.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
91.826 65.475
Canlı Varlıklar
9 10.534.887 5.983.500
Maddi Duran Varlıklar
10 80.174.145 72.817.474
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.274.909 7.689.601
Diğer Maddi Duran Varlıklar
73.899.236 65.127.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 27.715.685 9.452.452
Şerefiye
12 1.848.336 1.969.390
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.867.349 7.483.062
Peşin Ödenmiş Giderler
17 193.598 177.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 6.203.846 2.516.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.913.987 91.013.639
TOPLAM VARLIKLAR
197.158.878 137.158.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.221.906 6.213.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.844.909 5.682.027
Ticari Borçlar
6 33.202.550 13.883.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.368.828 1.934.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.833.722 11.949.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.132.623 4.752.259
Diğer Borçlar
7 185.777 648.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.300 567.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
181.477 80.689
Ertelenmiş Gelirler
20 714.666 764.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
714.666 764.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.789.933 471.664
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 712.560 496.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
712.560 496.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 4.300.116 3.381.061
ARA TOPLAM
69.105.040 36.294.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.105.040 36.294.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 27.132.092 16.519.684
Ertelenmiş Gelirler
20 2.409.131 2.154.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.409.131 2.154.109
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.374.879 1.362.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.374.879 1.362.317
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 21.014.226 13.993.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.930.328 34.029.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.035.368 70.323.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 62.293.406 62.513.291
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.022.141 -967.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.115.551 27.748.951
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.115.551 27.748.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.427.590 29.062.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.312.039 -1.313.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
206.703 -226.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
206.703 -226.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.027 2.058.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.383.102 4.537.740
Net Dönem Karı veya Zararı
7.113.164 5.362.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 13.830.104 4.321.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.123.510 66.834.994
TOPLAM KAYNAKLAR
197.158.878 137.158.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 194.969.066 141.577.223
Satışların Maliyeti
23 -164.172.607 -124.464.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.796.459 17.112.532
BRÜT KAR (ZARAR)
30.796.459 17.112.532
Genel Yönetim Giderleri
24 -6.339.955 -4.709.468
Pazarlama Giderleri
24 -2.419.982 -1.667.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.085.839 568.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.347.855 -2.028.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.774.506 9.275.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.774.506 9.275.178
Finansman Gelirleri
27 1.814.836 1.282.966
Finansman Giderleri
28 -6.166.360 -4.618.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.422.982 5.939.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.175.780 2.672.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.278.222 -897.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 3.454.002 3.570.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.598.762 8.611.546
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.598.762 8.611.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.485.598 3.249.486
Ana Ortaklık Payları
7.113.164 5.362.060
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,29638200 0,22341900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 1.711 -1.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.548 92.548
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.259 -94.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
94.259 -94.259
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
433.255 -433.255
Yabancı Para Çevrim Farkları
433.255 -433.255
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
434.966 -434.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.033.728 8.176.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.495.941 3.135.088
Ana Ortaklık Payları
7.537.787 5.041.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586843


BIST
18:05122.142
Değişim :  -0,33% |  -398,47
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.936
En Düşük
120.761
BIST En Aktif Hisseler
KFEIN 14,65 164.055.906 % 19,98  
OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7486 7,7875 % -0,22  
Frank 6,0966 6,1333 % -0,05  
Riyal 1,5787 1,5866 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 9,22  
Altın Gr. 300 300 2,22  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,32  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,06  
B. Petrol 60,73 60,73 -1,31